Wat zou je aan God willen vragen?

21

feb

Jacomien van Urk

Tijdens één van de feestdagen deden we met de familie een spel. Een grote pot met vragen en om beurten mochten we een kaartje pakken en iemand een vraag stellen. Zo kom je altijd weer nieuwe dingen van elkaar te weten. Op één van de kaartjes stond: ‘Wat zou je aan God willen vragen?’ We waren allemaal eerst even stil. Salomo mocht ook iets aan God vragen. God komt hem dat hoogstpersoonlijk vragen in een droom.

“Daar, bij Gibeon, kwam toen ‘s nachts de Heer in een droom naar Salomo toe. God zei: “Vraag van Mij wat je wil. Wat zal Ik je geven?””
(1 Koningen 3:5, BasisBijbel)

In het eerste gedeelte van 1 Koningen 3 kunnen we lezen dat Salomo liet zien dat hij van de Heer hield, door op dezelfde manier te leven als zijn vader David. Dat is bijzonder om te lezen. Salomo volgde het voorbeeld van zijn vader David, de man naar Gods hart. Liefde tonen voor God door Hem oprecht te dienen. Omdat er in die tijd nog geen tempel was, gebeurde de offerdienst op de heuvels. De belangrijkste offerplaats was de heuvel bij Gibeon en dat is dan ook de plek waar we Salomo vinden. Salomo blijft op deze plek overnachten en heeft in de nacht een ontmoeting met God. De Heer stelt hem voor een keuze. Salomo mag alles vragen wat hij maar wil. God vraagt naar het hartsverlangen van Salomo. God wil graag van Salomo horen wat hij wil.

Dat is wonderlijk. God, de Heilige, vraagt aan een mens wat hij wíl. Ik denk dat God hierin wil laten zien dat Hij een persoonlijke God is. Hij is benieuwd naar jou. Hij wil graag horen wat er in jouw hart leeft. Hij wil graag dat je Hem vertelt wat je graag wilt. Hij is een Vader die je vragen stelt. Die ernaar verlangt dat je je leven van moment tot moment met Hem deelt. Omdat Hij helemaal voor jou is. En jij helemaal voor Hem.

“Salomo antwoordde: “U bent heel erg goed geweest voor mijn vader David, omdat hij trouw en rechtvaardig was en erg graag dicht bij U wilde leven. U heeft hem daarvoor beloond door mij, zijn zoon, koning te maken. Mijn Heer God, U heeft mij koning gemaakt in de plaats van mijn vader David, ook al ben ik nog jong. Ik heb nog nooit een oorlog gevoerd. Zo sta ik midden tussen uw volk dat U heeft uitgekozen. Een volk dat zó groot is, dat het niet te tellen is. Het is zelfs niet te schatten hoe groot het is. Wie kan dit grote volk leiden? Geef mij daarom alstublieft wijsheid. Dan kan ik uw volk leiden doordat ik goed het verschil weet tussen goed en kwaad.””
(1 Koningen 3: 6-9, BasisBijbel)

Salomo geeft antwoord. Hij begint zijn antwoord met te danken. Danken voor Gods goedheid voor zijn vader David. Salomo heeft in het leven van zijn vader gezien hoe goed en genadig God is. Maar ook dankt hij Hem voor het feit dat hij koning is geworden, in plaats van zijn vader. Hij erkent de belangrijke plek die Hij van de Heer heeft ontvangen. Hij mag koning zijn over het volk van de Heer. En tegelijkertijd beseft hij de grote verantwoordelijkheid die hij daardoor heeft. Hij deelt dit met God. We zien dat hij niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid, maar God erin betrekt. Van daaruit komt het antwoord op de vraag van God. Wijsheid. Salomo wil wijsheid ontvangen. Wijsheid om het volk van God te kunnen leiden. Wijsheid om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen die hij heeft. Salomo vraagt niet naar iets wat gericht is op zijn eigen welzijn, maar hij vraagt wijsheid om zijn taak in Gods koninkrijk uit te voeren. Zijn verlangen is gericht op de eer van God.

Vandaag de dag horen we op zoveel manieren mensen roepen om wijsheid. De levensvragen lijken steeds moeilijker te worden. Om over de wereldvragen nog maar te zwijgen… We hebben wijsheid nodig. Wijsheid om onze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Onze verantwoordelijkheid om strijders voor het goede te zijn. Navolgers van Christus.

God gaf waar Salomo om vroeg. En nog meer dan dat. Salomo werd naast wijs ook rijk en beroemd. God is niet veranderd. Hij is nog steeds de God van Salomo. Hij vraagt aan jou om je hartsverlangen met Hem te delen. En wijsheid wil Hij altijd in overvloed geven!

“En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.”
(Jakobus 1:5, HSV)

Aan de slag!

Wat zou jij aan God willen vragen? Stel je voor dat Hij in een droom naar je komt en je dezelfde vraag stelt als die aan Salomo. Wat zou je antwoord zijn? Waarop zou jouw vraag gericht zijn?

Hoe ga jij om met de verantwoordelijkheid die God jou geeft? Betrek God hierbij en vraag Hem wat je hiervoor nodig hebt.

“Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de HEERE toe, en vertrouw op Hem: Hij zal het doen.”
(Psalm 37: 3-5, HSV)

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap