Wat zegt God over Zichzelf?

01

jun

Corline Hoefnagel

Heb jij dat ook wel eens: je dacht dat je iemand al heel goed kende, maar door de jaren heen ontdek je toch steeds weer nieuwe kanten van hem of haar. Zo is het ook met God. In de Bijbel staan ontzettend veel manieren waarop Hij zich openbaart. Hoe langer je met God omgaat, hoe meer je over Hem leert. Ik weet niet wie jij bent. Ik weet niet of jij al jarenlang een band hebt met God of dat je vanmorgen voor het eerst over Hem hebt gehoord. Maar zullen we allemaal even het werk uit onze handen laten vallen om te luisteren naar wat God  over Zichzelf zegt? Misschien ontdek je wel een nieuwe kant van Hem. Laat je verrassen!

Ik Ben gisteren en heden dezelfde als in eeuwigheid.
– Hebreeën 13:8

Toen de aarde werd gegrondvest, was Ik erbij.Ik heb haar afmetingen bepaald en een meetlint over haar uitgespannen. De morgensterren zongen en Gods kinderen juichten toen haar hoeksteen werd gelegd. Ik heb de zee met deuren afgesloten, toen zij losbarstte en uit de baarmoeder kwam. Ik gaf de hemel wolken als kleding, de donkere wolken gaf Ik als omslagdoek.
– Job 38:4-9

Overal ben ik geweest: De poorten van de dood heb Ik gezien. Op de bodem van de watervloed heb ik gewandeld.
– Job 38:16-17

En Ik weet de weg naar de woonplaats van het licht.
– Job 38:19a

Ik heb schatkamers vol sneeuw en schatkamers vol hagel.
– Job 38:22

Zelfs de bliksemflitsen luisteren naar Mij als Ik ze roep.
– Job 38:35

Ik bereid voedsel voor de hongerige raven.
– Job 39:3

Geen enkele mus valt op de grond zonder dat ik ervan weet.
– Mattheüs 10:29

Ik weet precies wanneer het tijd is dat de berggeiten hun jongen baren.
– Job 39:4a

De hemel is Mijn troon en de aarde is de voetbank van Mijn voeten.
– Jesaja 66:1

Met wie zou je Mij willen vergelijken? Aan wie ben Ik gelijk?
– Jesaja 40:25

Ik ben de HEERE, en buiten Mij is er geen Heiland.
– Jesaja 43:11

Grimmigheid is er bij Mij niet.
– Jesaja 27:4a

Ik sla acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor Mijn woorden.
– Jesaja 66:2

Ik ben het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.
– Openbaring 1:8

Ik word niet moe en niet afgemat.
– Jesaja 40:28

Ik troost de treurenden.
– Mattheüs 5:5

Vermoeiden geef Ik kracht.
– Jesaja 40:31 + Mattheüs 11:28

Jezus is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik mijn vreugde. Luister naar Hem!
– Mattheüs 17:5

Want wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.
– Johannes 3:36

In Mijn huis zijn veel woningen; daar maak Ik een plaats voor je gereed.
– Johannes 14:2

Ik ben de blinkende Morgenster.
– Openbaring 22:16

En op een dag maak Ik alle dingen nieuw.
– Openbaring 21:5

Zie, Ik kom spoedig.
– Openbaring 22:12a

Wie ben ik?

Elke dag hebben we de mogelijkheid om te luisteren naar bovenstaande woorden, waarmee God zegt: “Zie, hier ben Ik.” Hij trekt ons door die woorden naar Zich toe. Niet alleen aan het begin van je geloofsreis, maar je leven lang. Want geloven is een vreemde afwisseling van toenaderen en afdwalen en terugkeren. Steeds weer terugkeren op de momenten dat je ervoor kiest om te luisteren naar iets anders dan Gods stem. De ellende, de verlossing en de dankbaarheid raken zo, als een soort spiraal, steeds dieper in je leven verweven.

Als ik de woorden uit deze blog tot me door laat dringen – Gods woorden over Zichzelf – kan ik niet anders dan mijn knieën buigen en stamelen:

Wie ben ik, sterveling, dat U aan mij denkt, Wie ben ik, mensenkind, dat U naar mij omziet.
– Psalm 8:5 (HSV)

Disclaimer: Deze blog is een aaneenrijging van Bijbelteksten die natuurlijk wel in hun eigen context gelezen moeten worden. Daarnaast heb ik een selectie gemaakt van teksten en is dit dus geen 100% volledig beeld van God – dus kunnen we blijven ontdekken!

Aan de slag!

Kies één van de Bijbelteksten uit de blog en ga na: In welke context staat deze Bijbeltekst? Wat was Gods boodschap met deze Bijbeltekst voor de mensen toen en daar? Wat is Gods boodschap met deze Bijbeltekst voor mij op dit moment?

Deel deze overdenking

  1. Diana schreef:

    Enorm waardevol..!!

  2. Sophie schreef:

    Dank je wel, dank U God ❣️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap