Beproevingen & verzoekingen – deel 2 

31

mei

Sabine Nobbe

Gisteren keken we naar Gods beproevingen van mensen in de Bijbel, en van jou en mij. Beproevingen hebben het doel je dichter bij God te brengen. Vandaag kijken we naar verzoekingen en hoe die juist het tegenovergestelde doel hebben.

Gisteren hadden we het over dat God het soms toestaat dat we te maken hebben met moeilijkheden. We keken naar Abraham, die de opdracht kreeg Izak te offeren. Abraham had een keuze: God gehoorzamen of niet. Waar God Abraham beproefde om dichter bij Hem te komen, kon satan Abraham verleiden om tegen God in te gaan. 

Verzoekingen komen niet van God 

De synoniem van ‘verzoeking’ is ‘verleiding’. We lazen gisteren in Jakobus 1:13 dat verleidingen niet van God komen; beproevingen soms wel. Die kunnen van God zijn, maar kunnen ook uit de wereld komen. Ziekte, dood, nood, verlies, angst en teleurstelling zijn beproevingen die we ervaren door de gevolgen van de zonde in deze wereld. Gods tegenstander, satan, gebruikt beproevingen om ons te verzoeken; te verleiden. Het is zijn poging om jou op het verkeerde pad te brengen, bij God vandaan.
Verzoekingen hebben het doel om jouw geloof te verkleinen en twijfel in je hart te zaaien over Gods goedheid, aanwezigheid en grootheid; om tegen God in te gaan en te zondigen. 

Veel mensen worden boos tijdens beproevingen. Er ontstaat bitterheid, woede en frustratie, in plaats van een dieper vertrouwen in God. Sommigen zeggen Hem zelfs vaarwel. Hoe jij reageert op beproevingen heeft invloed op of je dichter bij God komt, of juist bij Hem vandaan raakt. Vertrouw je op Hem of geef je toe aan verleiding? 

Dat beproevingen pittig kunnen zijn is iets dat zelfs Jezus heeft ervaren. 

De verzoeking van Jezus 

In Matteüs 4:1-10 lees je hoe Jezus driemaal wordt verzocht. Jezus had gevast en bevond Zich veertig dagen en nachten in de woestijn. Vers 2 vertelt dat Hij honger had. Hij was waarschijnlijk moe en uitgeput toen satan bij Hem kwam. Daarom daagt satan Jezus uit om stenen in brood te veranderen. Als Hij de zoon van God is, doet Hij dat toch gewoon?!  

Hierna neemt satan Jezus mee naar de top van de tempel en zegt dat Hij moet springen. Satan citeert zelfs uit de Schrift om Jezus te manipuleren. En in een derde poging om Jezus te verleiden, toont satan Hem de koninkrijken van de wereld. Hij zegt dat hij Hem alles zal geven als Jezus hem aanbidt. Hij verleidt Jezus met een weg zonder de pijn van het kruis. Hoopte hij hiermee een gevoelige snaar te raken? Jezus wist wat voor intens lijden Hem te wachten stond in de weg naar het kruis. Maar Hij laat Zich niet verleiden en stuurt satan weg. 

Omgaan met verzoekingen 

Driemaal lezen we hoe Jezus omgaat met verleiding. In Zijn menselijke zwakte van dat moment kan Hij de strijd aangaan door de kracht van de Heilige Geest. Hij bestrijdt de verzoekingen met het Woord van God. In elke verzoeking waar wij mee te maken krijgen, mogen we Jezus’ voorbeeld hierin volgen. Ook wij mogen staan in de kracht van de Heilige Geest en strijden met de woorden uit de Bijbel. Maar het is dan natuurlijk wel belangrijk om die woorden te kennen, en dus de Bijbel te lezen! 

Omgaan met beproevingen is niet eenvoudig, maar het goede nieuws is dat je er niet alleen voor staat. God belooft dat Hij altijd een manier biedt om beproevingen te doorstaan: 

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. 
– 1 Korintiërs 10:13 (NBV21) 

Jezus staat je bij 

In Zijn verzoeking citeert Jezus uit Deuteronomium, het boek waarin we lezen hoe Israël verzocht werd in de woestijn. Maar waar Israël klaagde en niet op God vertrouwde, houdt Jezus stand. Hij volbrengt wat Israël niet kon. Hij houdt stand, waar wij toegeven. Gelukkig mogen we vertrouwen op Zijn kracht! Jezus laat ons standhouden, doordat Hij de verzoeking heeft doorstaan: 

Juist omdat Hij zelf, toen Hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan. 
– Hebreeën 2:18 (NBV21) 

Dus, word je beproefd of verzocht: zie op Jezus! Vlucht naar Hem en schuil bij Hem. Verwacht Zijn hulp. Bid om de kracht van de Heilige Geest en bescherming tegen verzoekingen, zoals Jezus ons leert te bidden in Matteüs 6:13. Breng je pijn, je verdriet, boosheid en teleurstelling bij Hem, want Hij luistert. Hij wil je vrede en kracht geven de moeilijkheden aan te kunnen en verleiding te weerstaan. Als je ervoor kiest samen met God te strijden en Hem vertrouwt, zal je geloof de proef doorstaan. En meer dan dat: je zult groeien en meer en meer op Jezus gaan lijken! 

Aan de slag! 

Kijk eens terug op jouw leven: zijn er beproevingen geweest waarin je het zonder God probeerde op te lossen? Zou je het nu anders doen? Praat hierover met God. 

Bron: www.theologie.nl/beproeving-verzoeking/ 

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Prachtig vervolg op gisteren! Dankjewel! ✨✨
  Met de beproeving ook de uitweg, zodat we de beproeving kunnen doorstaan! Wat een liefde!
  Zie op Jezus🙏🏻

 2. Grace schreef:

  Hallo Sabine, in de teksten die je aanhaalt, staat in heel wat vertalingen ‘verzoeking’ ipv beproeving. Dit maakt het wel wat verwarrend. Ik denk dat we dagelijks verzocht worden/verleid worden door de satan, terwijl beproevingen zie ik als bepaalde momenten in het leven, die dan inderdaad ook zouden moeten leiden naar een dichte relatie met onze Vader.

 3. Layla Verschoor schreef:

  Hoi Sabine, mooie en belangrijke overdenkingen. Maar uit ervaring weet ik dat het ook juist goed en belangrijk is om God te prijzen (met een lied) voor Wie Hij is midden in de omstandigheden (naast gebed). Het heeft altijd effect. Je vindt het ook in de bijbel: ‭
  2 Kronieken 20:21-22 BB‬
  [21] Hij overlegde met zijn mensen en stelde toen zangers op die de Heer prezen met een lied. Zij liepen voor de gewapende mannen uit. Ze zongen: “Prijs de Heer, want zijn liefde duurt eeuwig.” [22] Op het moment dat zij de Heer begonnen te prijzen, bracht de Heer de legers van de Ammonieten, Moabieten en Edomieten in verwarring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap