Uw wil geschiede

02

jun

Paola Don

In het Onze Vader bidden christenen al eeuwen: “Uw wil geschiede.” Wat betekent dat eigenlijk voor ons? In hoeverre moeten we daar zelf actief iets mee doen en in hoeverre is het iets wat gebeurt?

Het Onze Vader

Vind jij bidden ook wel eens moeilijk? Jezus gaf ons het Onze Vader als voorbeeld voor onze eigen gebeden. Als gevolg daarvan kunnen veel christenen het Onze Vader uit hun hoofd opzeggen. In kerken wordt het gebeden, misschien bid je het wel aan tafel, misschien bid je het voor het slapen gaan. Heel mooi! Maar het gevaar van zo’n gebed is dat je het zo goed uit je hoofd kent, dat je er helemaal niet meer bij nadenkt. Zo zeg je bijvoorbeeld elke keer dat je het Onze Vader bidt de zin: “Uw wil geschiede.” Maar wat betekent dat eigenlijk?

Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
– Mattheüs 6:9-10 (HSV)

Uw wil geschiede

‘Uw wil geschiede’ is in de eerste plaats uit te leggen door ook naar de zin ervoor te kijken: ‘Uw Koninkrijk kome’. Jezus’ komst naar de aarde als mens bracht al een stukje Koninkrijk op aarde. Maar pas met Jezus’ wederkomst zal het Koninkrijk der hemelen in alle heerlijkheid zichtbaar en tastbaar worden. 

‘Uw wil geschiede’ heeft te maken met dat Koninkrijk der hemelen. Als het Koninkrijk der hemelen ook op aarde is gekomen, dan zal Gods wil geschieden. Alles wat tegen de wil van God ingaat, zal overwonnen worden. In de hemel is dat nu al zo, en op de aarde zal het zo gaan worden.

Maar door het alleen maar zo te benaderen, wordt ‘Uw wil geschiede’ iets dat op een afstand van onszelf staat. Wat we dan zeggen is: ooit zal alles zijn zoals U het wilt. Hebben we daar dan zelf geen aandeel in, ook voordat het Koninkrijk der hemelen op aarde komt? Kunnen we nu dan gewoon onze eigen gang gaan?

Persoonlijk

Als je de Heidelbergse Catechismus erbij pakt, lijkt de betekenis van ‘Uw wil geschiede’ juist iets heel persoonlijks. Samengevat zijn er een aantal kernelementen: we moeten onze eigen wil loslaten en zonder tegenspreken gehoorzaam zijn aan Gods wil. Als we dat doen, kunnen we de taak die voor ons is weggelegd net zo graag en trouw uitvoeren als de engelen in de hemel. Dus: als we doen wat God wil, zullen we blijdschap en loyaliteit vinden om te doen wat we moeten doen.

Maar als we het alleen maar zo bekijken, wordt Gods wil volgen iets wat we doen om ons plekje op aarde – misschien wel onze roeping – te vinden. Dat klinkt op zichzelf niet als een gek idee. We kennen waarschijnlijk allemaal wel het idee ‘God heeft een plan met je leven’. Maar met dat idee is het heel gemakkelijk om tegen God te zeggen: “Zegt U maar wat ik moet doen met mijn leven.” Waardoor we het eigenlijk opnieuw op afstand zetten!

Gods plan met de wereld

Beide benaderingen geven dus aanleiding om Gods wil maar gewoon Zijn wil te laten en er zelf niet zoveel aan te kunnen doen. Wat is dan een manier waarop we wél actief ‘Uw wil geschiede’ kunnen uitleven?

Het is duidelijk dat God een plan heeft met de wereld. Daar is door heel de Bijbel heen telkens weer over te lezen. Misschien is het daarbij niet zozeer belangrijk wat Gods plan voor al onze levens afzonderlijk is, maar vooral hoe wij onszelf inzetten voor het grote plan van God voor de wereld. Annemarie van den Berg-Nap noemt dat “ver-antwoord-elijkheid”. God heeft Zijn plan uiteengezet in de Bijbel en verwacht van ons een antwoord op dat plan. Met ons antwoord kunnen we ervoor kiezen om onze verantwoordelijkheid te nemen om bij te dragen aan dat plan, of we kunnen ervoor kiezen om dat niet te doen. 

Dus: of we zeggen ‘Uw wil geschiede’, waardoor we onze keuzes baseren op Gods grote plan, of we zeggen ‘mijn wil geschiede’, waarbij we geen rekening houden met Gods plan en ons eigen leven leven zoals we willen. Met dit beeld verandert het idee dat God een plan heeft voor je persoonlijke leven. Maar wat ook verandert is dat je er actief voor kunt kiezen om ‘Uw wil geschiede’ te zeggen, in plaats van het als standaardzin te herhalen in een al zo vaak gebeden gebed.

Aan de slag! 

Hoe zie jij Gods plan? Heeft Hij een plan met ieders leven afzonderlijk of heeft Hij een plan met de wereld? Bespreek dit eens met iemand in je omgeving.

Bronnen:
‘Hoe ik anders ben gaan denken over Gods plan voor mijn leven’. (2023, 23 augustus). Petrus – Protestantse Kerk.

Deel deze overdenking

  1. Sophie schreef:

    Mooi omdenken 🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap