Wat wordt er gezegd met het avondmaal?

27

jul

Marleen Wieringa

Vorig jaar heb ik belijdenis mogen doen en dat houdt in onze kerk in dat je ook daarna bij het avondmaal mag aansluiten. Voor mij voelde het avondmaal aan als iets gewoons. Ik begreep niet zo goed waarom het zo bijzonder was. De eerste paar keer dat ik mee mocht doen aan het avondmaal had ik gehoopt er met een heel speciaal gevoel van terug te komen. Ik had gehoopt dat het iets met mij deed of dat ik iets voelde. Dit gebeurde echter niet, ik ging erheen en met hetzelfde gevoel, een leeg gevoel, kwam ik er van terug. Hier baalde ik van, omdat ik dacht dat het er bij het avondmaal om ging je meer verbonden met God te voelen en daardoor meer vervuld te raken. Uiteindelijk heb ik mogen beseffen dat je niet altijd iets hoeft te voelen, als je maar gelooft dat dit ook voldoende is.  

Pascha herdenken  

Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen Hem: Waar wilt U dat wij voorbereidingen voor U treffen om het Pascha te eten? Hij zei: Ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij; ik zal bij u het Pascha houden met Mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had, en maakten het Pascha gereed. Toen het avond geworden was, lag Hij aan met de twaalf.
– Mattheüs 26: 17-20 (HSV) 

Het Pascha werd gevierd toen Jezus met zijn discipelen aan tafel zat, vlak voordat Hij uitgeleverd werd. Het werd gevierd omdat God zijn trouw heeft getoond toen de Israëlieten uit Egypte weg wilden. In dit stukje komt het bloed tevoorschijn, en bloed staat voor het verbond met God. De tiende plaag was namelijk het doden van de eerstgeborene. Als er op de deurpost bloed van een lam zat, werd de eerstgeborene gespaard. Zat er geen bloed op de deurpost dan werd de eerstgeborene gedood. Toen deze plaag voorbij was, stuurde de farao de Israëlieten eindelijk weg.  

Pascha is iets anders dan het avondmaal. Het avondmaal werd ingesteld tijdens de maaltijd met Jezus’ leerlingen vlak voordat Hij uitgeleverd werd. Bij Pascha wees het bloed van het paaslam naar het verbond met God, maar tijdens de maaltijd met Jezus kwam daar verandering in. Op dat moment werd er niet meer verwezen naar het paaslam maar naar Jezus zelf. Een grote verandering wat vast behoorlijk ‘wennen’ geweest moet zijn voor de leerlingen. De wijn die gedronken wordt, wijst naar het bloed van Jezus en het brood dat gegeten wordt, verwijst naar het lichaam van Jezus. Jezus zelf werd nu het paaslam.  

Brood als het lichaam en wijn als het bloed  

Als we verder lezen in Mattheüs dan lezen we het volgende:  

En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.
– Mattheüs 26:26-29 (HSV) 

Het brood wordt gezien als het lichaam van Jezus. Het gebroken lichaam. Jezus is aan het kruis gestorven voor onze zonden. Elke keer als wij dit brood eten, mogen wij eraan denken wat Jezus voor ons gedaan heeft. God verwijst ons naar het lichaam en het bloed van Jezus. Hij is degene die tijdens de maaltijd met de discipelen laat zien dat Hij de Messias is en een verbond met ons aan wil gaan. In Exodus 24:8 staat een voorbeeld van een moment dat God door middel van bloed een verbond sluit.
Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: Zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden.  

Het is bijzonder om deel te mogen nemen aan het avondmaal. De tafel van de Heer. Hij nodigt jou uit. Iedereen die in Hem gelooft, mag deelnemen. Gedenk en herdenk wat Jezus voor jou gedaan heeft. Hij is aan het kruis gestorven voor jouw zonden. Het is mooi om hier bij stil te mogen staan. Dit deed Jezus uit liefde voor jou. Hij wil bij jouw leven horen, Hij wil dat jij hem betrekt in alles.
Ik had altijd gehoopt dat ik vervuld zou worden nadat ik aan het avondmaal deelgenomen had.

Maar waar in de Bijbel staat dat jij er als een beter persoon vandaan komt? Nergens, je gaat hier niet altijd van groeien of je geloof wordt er niet altijd sterker door. Gelukkig gebeurt dit natuurlijk vaak wel.

Bewust stil staan en gedenken, dat is de boodschap die God geeft. Blijf meedoen aan het avondmaal, dit is belangrijk omdat je zo niet de kern van het geloof verliest. Blijf het gedenken. Doe je dit niet meer, dan kun je een stukje geloof verliezen. Het avondmaal is het ultieme bewijs dat God bestaat. Het is een teken, kijk naar de littekens die Hij in zijn handen en voeten heeft staan. Dit heeft Hij voor jou gedaan.  

Aan de slag!

  • Wat betekent het avondmaal voor jou? Heb je wel eens deelgenomen aan het avondmaal?
  • Zo niet, wat vind jij van het avondmaal, denk je er wel eens over na?  
  • Zo ja, welk gevoel krijg jij erbij? Schrijf je gedachten op. 
  • Luister het nummer ‘Avondmaal’ van Sela.   

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap