Muziek in de Bijbel – waarom we moeten blijven zingen!

28

jul

Matthea van den Berg

Hoewel het nergens geschreven staat, mag ik graag denken dat God tijdens het scheppen en creëren van de aarde liederen zong of op z’n minst neuriede. God, de Schepper van álle dingen, was volledig in zijn element toen Hij hemel en aarde maakte. Stel je eens voor dat alles, maar dan ook alles, wat je hoofd bedenkt je handen kunnen maken. Niets is te gek. Dat is toch om te jubelen?! En wat te denken van Adam toen hij door het paradijs liep? Hij heeft zijn liefde voor Eva vast bezongen. 

In het begin 

En God zag dat het goed was. (Genesis 1, HSV)
Wie het scheppingsverhaal kent weet dat God elke creatie, elk scheppingscouplet, besloot met dit refrein. Tot zeven keer toe. Zeven keer! Het getal van de volheid. En die zevende keer is niet gewoon goed, maar het was zeer goed. (Genesis 1:31, HSV) Dat klinkt als muziek in de oren. Crescendo

God bedacht muziek maar de mens mocht het zelf ontdekken en er verrukt van zijn. Zo lezen we verder in Genesis over Jubal uit het nageslacht van Kain. En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen. (Genesis 4:21, HSV)

Het eerste lied dat wordt beschreven in de Bijbel staat in Exodus. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de HEERE. Zij zeiden: Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven. (Exodus 15:1, HSV)
Mozes zingt dit lied nadat Farao met zijn leger omgekomen is in de Rode Zee. En ook Mirjam, zijn zus, zingt hen toe: Zing voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! (Exodus 15:21, HSV) 

Onder alle omstandigheden 

In het Oude Testament lezen we dat muziek een belangrijke rol speelt bij verschillende gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen en de binnenkomst van de ark in de tabernakel en de inwijding van de tempel. Denk ook aan de tempeldienst en de uitgebreide rol die de Levieten daarin hadden. (1 Kronieken 1:25, HSV)
In het Oude Testament vind je ook de psalmen en de klaagliederen. De liederen zijn heel verschillend. Het mooie van muziek en zingen is dat het elke lading en elke emotie dekt. Zo vinden we er wijsheidsliederen, klaagliederen, boeteliederen, lofliederen, dankliederen, geschiedenislessen, leerdichten, liederen van vertrouwen, pelgrimsliederen en aanbiddingsliederen. Ook in het Nieuwe Testament wordt er gezongen. Denk aan de lofzang van Maria (Lukas 1) en het ‘ere zij God’ van de engelen (Lukas 2).

God brengt al onze stemmen samen

Zingen geeft uitdrukking aan gevoelens en emoties die we met woorden soms moeilijk kunnen beschrijven. We zingen van de wieg tot aan het graf en ver daarna. Toen én nu, door alle eeuwen heen. Dat is wat wij mensen doen: we zingen! In kerken, tijdens concerten en bij wedstrijden, op school, in strafkampen en gevangenissen, in verzorgingstehuizen en op feestjes. Zingen verbindt. God brengt al onze stemmen samen. Wat is het dan wrang dat we juist nu niet samen kunnen zingen vanwege besmettingsgevaar.  

Toen én nu 

Nu we niet (of beperkt) mogen samenkomen als gemeente, mis ik vooral het zingen met elkaar. Misschien herken je dat wel en voel je hetzelfde. Maar ook al zingen we niet samen, we mogen ons juist door de psalmen aangemoedigd weten. Blijf zingen ook als je alleen bent of thuis met je gezin.  

Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen. 
– Psalm 47:7 (HSV)

Of wat dacht je van Psalm 117. De schrijver van de psalm komt uit het volk Israël. Hij kent God dus. Een gewone kerkganger, zou je kunnen zeggen. Hij schreef de kortste psalm en het kortste hoofdstuk uit de Bijbel en deed daarmee een oproep. Loof en prijs de Heer, alle volken, alle naties. Blijkbaar heb je aan weinig woorden genoeg als de boodschap helder is.  

Loof de HEER, alle volken, 
prijs hem, alle naties: 
zijn liefde voor ons is overstelpend, 

Eeuwig duurt de trouw van de HEER. 
Halleluja! 
– Psalm 117 (NBV) 

Muziek en zang. Het is er altijd geweest en het zal er altijd zijn. Zodat we kunnen liefhebben, vieren, rouwen, feesten, dansen, aanmoedigen, troosten, prijzen, totdat Hij terugkomt en ons het lied van de overwinning geeft. (Openbaring 19) Dan is Gods werkelijkheid het nieuwe normaal. 

Aan de slag! 

God heeft muziek gemaakt zodat wij het konden ontdekken. Naar welke muziek luister jij graag?
Zet het vandaag eens aan en luister met hart en ziel!  

Naar: ‘De Bijbel over muziek’ – Marc Volgers

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap