Wat vier vrouwen uit Jezus’ geslachtsregister ons leren

30

nov

Daniëlle Geneugelijk

Stiekem beginnen we misschien alweer een beetje uit te kijken naar kerst. De sfeer, kerstliedjes op de radio en de lampjes die overal gezellig schijnen. Hartstikke leuk natuurlijk, maar wij weten dat kerst daar niet om draait, toch? Met kerst gedenken we dat Jezus, de Messias, naar de aarde kwam om ons te redden. Maar misschien vraag jij je wel eens af of Hij ook écht voor jou kwam?

Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwerkte Juda en zijn broers; Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; Perez verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram; Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon; Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï; Isaï verwekte David, de koning; David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was.
– Mattheüs 1:1-6 (HSV)

Geslachtsregisters niet saai, maar verrijkend

Eerlijk is eerlijk, velen van ons slaan de hoofdstukken waarin de geslachtsregisters aan bod komen liever over. Soms deed ik dat ook. Maar sinds ik de Bijbel vaker lees, meer verhalen ken en verbanden leer zien, leer ik ook inzien hoe interessant zo’n geslachtsregister eigenlijk is. In deze registers wordt zichtbaar van welke generaties en personen Jezus een nakomeling is. En als we echt geïnteresseerd deze lijst met namen lezen, zijn er een aantal die jou ook zeker zullen opvallen: Abraham, Izak, Jakob, David, etc. Belangrijke personen uit de Bijbel, met ieder hun eigen verhaal en eigen verleden. En toch zijn zij allemaal onderdeel van de messiaanse bloedlijn. 

De vier vrouwen in Jezus’ geslachtsregister

Opvallend in dit geslachtsregister is dat er naast Jezus’ moeder nog vier vrouwen genoemd worden: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. Deze laatste wordt in vers 6 genoemd als ‘die de vrouw van Uria was’.

Het was sowieso best ongebruikelijk om vrouwen in een Joods geslachtregister te vermelden. Maar wat hier extra bijzonder is, is dat vooraanstaande vrouwen, zoals Sara, Rebekka, Lea en Rachel – die een prominentere rol hadden in de Joodse literatuur – niet genoemd worden. Dit bijbelgedeelte noemt juist drie niet-joodse vrouwen en één Hethiet.

De achtergrond van deze vrouwen

De vier vrouwen die hier genoemd worden, hebben alles behalve een zuiver verleden.

Tamar kwam de messiaanse bloedlijn binnen door haarzelf als prostituee aan te bieden en haar schoonvader, Juda, te verleiden. Rachab was een prostituee en heidin voor haar huwelijk. Ze was een Kanaänitische en woonde in Jericho, tot de vernietiging van deze stad. Ruth was een weduwe en kwam uit een volk waar seksschandalen speelden. Ook al was zij hier zelf niet bij betrokken, haar familie bestond uit heidenen die mensenoffers brachten aan hun afgoden. En als laatste Batseba, de vrouw van Uria, de Hethiet, die door David gehaald werd om met hem naar bed te gaan. 

De boodschap van deze vrouwen

Mattheüs noemt dus de vrouwen met een niet-joodse achtergrond en een belast verleden. Dat is ontzettend bijzonder en heeft zeker ook een les voor ons! Met het expliciet noemen van niet-joodse vrouwen wil Mattheüs laten zien dat de verlossing van de Messias ook voor andere volken geldt. Ook voor mensen zonder een Joodse achtergrond, dus ook voor jou en mij!
Daarnaast laten de achtergronden van de vrouwen zien dat God niet alleen de vrouwen gebruikt met een vooraanstaande status, maar juist de gebrokenen van hart en zondaars. Onthoud goed dat in Christus het oude voorbijgegaan is. Jezus neemt onze oude reputatie weg. Hij neemt jouw oude reputatie weg! Een belangrijke reden dat deze vrouwen genoemd worden, is om ons te blijven herinneren aan Zijn overdadige en onverdiende genade. Voor een ieder die niet geliefd, maar geminacht is en er geen recht op heeft.

Dus als je twijfelt of Jezus ook voor jou naar deze aarde kwam, onthoud dan dit: God wil alle dingen laten meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben en volgens Zijn voornemen groepen zijn. Zelfs, of misschien wel juist, voor prostituees, minnaressen, weduwen en… jij en ik!

Aan de slag!

Teken of schrijf eens op wat het met jou doet om te weten dat Jezus ook voor jou naar deze aarde is gekomen.

Bron: NGK De Arke (z.d.). Zeven geweldige vrouwen met een bedenkelijke reputatie, geraadpleegd op 31 augustus 2023

Deel deze overdenking

  1. Desiree schreef:

    Wat een mooi en verhelderend stuk om te lezen! Dank je.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap