Wat vertellen de kleuren van de regenboog mij?

06

jun

Sarah Rokach

Overal om ons heen zijn kleuren. En allemaal door God geschapen. In Genesis lezen we hoe Hij het paradijs prachtig mooi maakt! God zal vast ook van kleur houden. De regenboog is daar een ander prachtig voorbeeld van. Wat zouden die kleuren ons te zeggen hebben? Zie jij de kleuren om jou heen? 

De regenboog in de Bijbel

En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd.
– Openbaring 4:3 (HSV)

Adam had gezondigd en zijn hele nageslacht verdronk tijdens de zondvloed, op een familie na. Omdat Noach en zijn familie God trouw waren gebleven, belooft God na de zondvloed de nakomelingen van Noach te behouden. Ook al zullen niet alle nakomelingen van Noach met God wandelen, God zal de wereld niet nog eens onderwater zetten. De regenboog is voor heel de wereld het bewijs dat God er is! Hoewel de regenboog eigenlijk uit heel veel golflengten bestaat en er veel te zeggen valt over hoe wij mensen kleur waarnemen, zien wij het met het blote oog zeven kleuren in de regenboog. Zullen we die kleuren eens van dichterbij bekijken?

De zeven kleuren van de regenboog

1). Rood. Rood is een van de meest intense kleuren, waarbij ik tijdens neuropsychologisch onderzoek vaak een directe reactie zie in het brein. Ons brein reageert er sterk op! En misschien is dat niet voor niets. In het Hebreeuws noemen we rood ‘adom’. Dit woord komt van ‘adam’, de eerste mens, en is ook gerelateerd aan ‘adama’ (grond) en dam (bloed). Zie je de link? Mens, grond, bloed. Precies, de Messias! 

2). Oranje. Een minder vurige kleur dan rood, die in de Bijbel vaak geassocieerd wordt met goud. Een kleur die verwijst naar God. Mozes verwerkt kilo’s goud in de tabernakel en in de tempel stond een grote gouden brandende menorah. Een beeld van schoonheid en kostbaarheid. Een kleine glimp van God.

3). Geel. In het Hebreeuws komt het woord ‘tsahov’ (geel) van het werkwoord ‘tsahav’ wat ‘schitteren’ betekent. Het woord voor ‘leger’, ‘tsahal’, komt hier ook vandaan. Het doel van de IDF (het Israëlische leger) is dan ook om het kwade te overwinnen met het licht. Daarnaast doet geel denken aan de zon. De zon is een stabiele factor in deze wereld, en zo stabiel is God ook aanwezig in ons leven!

4) Groen. Bij groen denk ik aan de schepping, maar ook aan de mogelijkheid tot groei in ons leven (Psalm 92:15), op allerlei gebieden. Een gelovige wordt in de Bijbel ook wel vergeleken met een boom. Bijvoorbeeld in Jeremia 17:8, waar staat: ‘Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen.’ (HSV)

5) Blauw. De gedenkkwasten aan de kleren van de Israëlieten moesten een blauw draad bevatten. Die gedenkkwasten dragen ze bij zich om God nooit te vergeten. Overal waar je gaat, mag je God meenemen. Je bent nooit alleen! En God laat jou door middel van de blauwe lucht en de zee zien dat Hij echt altijd om jou heen is!

6 & 7) Indigo en violet. Op het oog zijn deze kleuren moeilijk te onderscheiden in de regenboog. In de Bijbel komen deze kleuren in blauwpurper terug en wordt het ook wel een koninklijke kleur genoemd. Ik zie ook de tabernakel, die onder andere met blauwpurper werd bekleed. Ik denk aan de purperen mantel van Jezus die Hem aangetrokken werd terwijl Hij te schande werd gemaakt. 

De kleuren rood, oranje en geel wijzen op God. Groen, blauw, indigo en violet laten de relatie tussen God en mens zien.

Kleuren om de troon van God

De regenboog met al die prachtige kleuren is het bewijs dat God ons nooit zal verlaten! In Openbaring 4 wordt beschreven dat er een regenboog om Gods troon staat. Ik vind dat een prachtig beeld. In deze wereld mogen we de regenboog al aanschouwen, alsof God iets van Zichzelf laat zien (Ezechiël 1:28). En straks zullen we diezelfde regenboog om Zijn troon zien staan! 

Aan de slag!

Wat betekent de regenboog voor jou? En heb jij oog voor de kleuren om je heen in je dagelijks leven? 

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    ‘Als teken van dat verbond tussen Mij en alle levende wezens die na u op aarde zullen wonen, plaats Ik de regenboog in de wolken. Als Ik de wolken langs de hemel laat glijden, zal de regenboog verschijnen en Mij aan mijn belofte herinneren: nooit meer een watervloed die alle leven vernietigt. Als de regenboog aan de hemel staat, zal Ik hem zien en denken aan het eeuwigdurende verbond tussen Mij en alle levende wezens op aarde.’’
    ‭‭Genesis‬ ‭9‬:‭12‬-‭17‬ ‭HTB‬‬

    De regenboog is niet alleen voor ons mensen een ‘ teken’ maar ook God ziet deze boog en denkt aan Zijn belofte! 🌈 , wat een liefdevolle God! Mooi ook om zo de kleuren een betekenis te geven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap