Wat nu? – Wanneer God je gebed verhoort

27

feb

Marije Brandwijk

Terwijl ik dit schrijf heb ik net een paar bijzondere weken achter de rug. Weken waarin God zich heeft laten zien. Na vier jaar wachten was het zover: mijn verloofde heeft een levensveranderende operatie ondergaan. Deze operatie was niet zonder gevaar. Daarom zijn we God nog meer dankbaar voor wat Hij gegeven heeft. Toen we naar huis reden vanuit het ziekenhuis, kwam er een gedachte door mijn hoofd: God heeft ‘eindelijk’ ons gebed verhoord, maar wat nu? Voor mijn gevoel viel ik een beetje in een gat, want we hadden er zolang er gehoopt en nu was het ‘opeens’ achter de rug. Eén ding wist ik wel: God was al die tijd dat we aan het wachten waren, goed voor ons geweest, Hij had zijn genade elke dag betoond. Nu was ik alleen op zoek naar antwoord op mijn vraag. Ik neem je mee in mijn zoektocht.

Aan het begin van deze overdenking wil ik je ook bemoedigen, als je iemand bent die om verhoring bidt. Hoe lastig kan het zijn, om dan standvastig te blijven in gebed, om onophoudelijk te bidden (1 Thessalonicenzen 5:17). Maar God ziet ook in deze tijd van verwachten naar je om, Hij wil je geven wat je nodig hebt om de dag door te komen. Ook al vraag je je misschien soms af: Hoort u mij wel God? Ziet U wel naar mij om? Ik bid je toe dat je vertrouwen mag hebben, dat je troost mag vinden in de woorden die David schrijft in psalm 116:

Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.  Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.
– Psalm 116: 1-2 (HSV)

Ook al begrijpt niemand waarom sommige dingen wel verhoord worden en andere niet, God verandert niet. Hij blijft dezelfde.

Als God je gebed verhoort, is het antwoord op de ‘Wat nu?!’-vraag te vinden in zijn Woord. Want ook daar vinden verhoringen van gebeden plaats, vindt verlossing en genezing plaats. David noemt in onderstaande tekst meerdere dingen die we kunnen doen. De reden dat hij dit schrijft, is omdat God hem verlost heeft van vijanden die achter hem aan zaten.

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen.  In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!
– Psalm 9: 2-3 (HSV)

Loof Hem

Neem er echt de tijd voor om God te loven om wat Hij gedaan heeft. Maak Hem groot om wie Hij is. Als ik naar mijzelf kijk, dank ik God wel voor wat Hij geeft, maar écht Hem loven gaat een stuk dieper. Je staat er veel meer bij stil, je geeft Hem alle eer die Hij toekomt. Toen ik de tijd nam voor een stuk aanbidding, om echt voor Hem te zingen, merkte ik ook dat ik de afgelopen tijd wat meer achter mij kon laten. God verdient het dus om geloofd te worden!

Vertel over de wonderen

David schrijft dat hij zal vertellen over de wonderen die God gedaan heeft. Ik denk dat het goed is om ook te delen met andere mensen dat God jouw gebed verhoord heeft. Het is namelijk bemoedigend om van andere mensen te horen wat God in hun leven gedaan heeft. Dat kan nét het getuigenis zijn waardoor iemand aangeraakt is en meer wil weten over God. Vertel het daarom!
Schrijf het misschien op en deel dat, als dat meer jouw ding is. Jouw gebedsverhoring is het namelijk waard om gehoord te worden door anderen, hoe groot of klein het in jouw ogen ook misschien is. Want in Gods ogen is er geen verschil.

Herinner jezelf eraan

Ik denk dat we soms snel vergeten wat God voor ons heeft verhoord en alleen onze lijst met gebeden nog voor ons zien. Daarom is het goed om ook iets te zien, wat je hieraan herinnert. Toen het volk Israël naar het beloofde land werd geleid, maakte God een pad dwars door de Jordaan (Jozua 3:15-17). Wat een wonder was dat!
Om hen hieraan te blijven herinneren en de generaties na hun, werden twaalf stenen uit het midden van de rivier gepakt en namen ze die mee naar hun kamp (Jozua 4:5-7). Als hun kinderen dan vroegen wat die stenen betekenden, konden ze een prachtig verhaal vertellen! Herinner jezelf dus aan de gebeden die God verhoord heeft.

Zet iets neer wat je hieraan herinnert, hang wat op etc. Ik heb zelf bijvoorbeeld een gebedsmuur, met gevraagde en verhoorde gebeden. Elke dag zie ik dat er aan de verhoorde gebeden heel veel kaartjes hangen. Dit geeft mij troost en vertrouwen, dat God mijn gebeden hoort en het op zijn tijd misschien wil verhoren.

Aan de slag!

  • Als je het moeilijk hebt om God te zien, als je gebeden nog niet verhoord zijn, luister dan naar dit lied van Sela: Wanneer ik U niet vind. 
    Bid de woorden uit naar God: Help mij bidden als de hemel stil blijft. Help mij U te vinden in uw Woord. Laat mij zien, dat boven mijn begrijpen, U dichtbij bent en mijn vragen hoort.
  • Welke gebeden heeft God bij jou verhoord? Vertel hier iemand over.
  • Creëer iets wat jou helpt om je eraan te herinneren dat God je gebed verhoord heeft.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap