Wat leert Jezus ons over bidden?

23

apr

Gastblogger

Gebed was voor Jezus heel belangrijk. Het was Zijn manier om op aarde in relatie te blijven met Zijn hemelse Vader. Door middel van gebed bleef Jezus connectie zoeken met het hart van de Vader. Zo wist Hij wat er in het hart van de Vader leefde, Hij kon niet zonder die intimiteit met de Vader. Omdat Jezus wist dat gebed zo belangrijk is, leert Hij de discipelen ook hoe ze moeten bidden.

Als we de evangeliën lezen dan zien we geregeld terug dat Jezus de tijd nam om te bidden. Door gebed leefde Hij op aarde met Zijn hart verbonden in de hemel. Het leven van Jezus mag een voorbeeld voor ons zijn, dus ook als het gaat om gebed.

Laat je in de eerste plaats niet ontmoedigen

Ik kan me voorstellen dat als je leest in de Bijbel:
Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God‘ (Lucas 6:12, HSV), de moed je een beetje in de schoenen zakt. Wow, een hele nacht bidden?! Misschien ben jij al blij als je ‘s avonds voor het slapen gaan nog net God kan danken en AMEN kan zeggen. Laat het je niet ontmoedigen! Leg er niet te veel druk op. Vraag God of Hij jou het verlangen en vermogen wil geven om een vrouw van gebed te worden. De Bijbel leert ons dat we in gebed mogen vragen en dat God het ons wil geven als we bidden naar Zijn wil (Mattheus 7:7-9 en 1 Johannes 5:14).

Wat leert Jezus ons over gebed?

Als we naar het gebedsleven van Jezus kijken zien we dat als Jezus ging bidden Hij zich vaak terugtrok op een rustige plek. ‘En ’s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats, en bad daar.
– Markus 1:34, HSV

Door op een eenzame plaats te bidden kon Jezus zich volledig richten op de aanwezigheid van de Vader tijdens het gebed. Daarbij wilde Hij geen aanstoot geven tijdens het bidden. Gebed is iets persoonlijks en komt vanuit een hart dat ernaar verlangt om connectie te maken met de Vader. Het gaat niet om het kunstje van gebed en het laten zien en horen hoe ‘goed’ je kunt bidden of welke mooie woorden je gebruikt. Daarover zegt Jezus namelijk het volgende:

En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit de deur en bid tot uw vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.
– Mattheus 6:5-7, HSV

Jezus zegt hier niet dat je nooit in groepen mag bidden of voor iemand anders mag bidden. Hij waarschuwt ons dat als we bidden, we dit doen vanuit een hart dat gericht is op de ander en niet op onszelf.

Waar bad Jezus voor?

Dat je niet gericht bent op jezelf tijdens gebed, betekent niet dat je niet voor jezelf mag bidden. Want Jezus bad ook voor zichzelf. Hij bad voor verschillende dingen. Zo ging Hij in gebed voor belangrijke beslissingen, zoals die ene nacht voordat Hij besloot welke twaalf discipelen Hij uit zou kiezen (Lukas 6:12-13). Jezus bad voor de komst van de Heilige Geest (Johannes 14:16-17), of wanneer Hij blij en dankbaar was (Lukas 10:21-24). Het meest aangrijpende gebed is misschien wel het gebed in het Hof van Gethsemane. Het moment dat Jezus verscheurt van verdriet en angst vraagt aan de Vader of de beker die Hij moet drinken aan Hem voorbij mag gaan. Uiteindelijk bid Hij het meest radicale gebed wat je maar kunt bedenken:

Maar Ik zal niet doen wat Ik zelf wil, maar wat U wil.
– Markus 14:36, BasisBijbel

Jezus leert ons dat Hij door gebed God betrekt in Zijn dagelijkse leven en dat Hij alles wat Hem bezighoudt, vreugde, dankbaarheid, angst en verdriet met Hem deelt. Hij deelt niet alleen zijn hart met de Vader, de Vader deelt ook wat in Zijn hart leeft met Jezus. Jezus kon niks zonder dat Hij het de Vader had zien doen. Door gebed stemde Jezus zich af op de wil van Vader waaraan Hij gehoorzaam wilde zijn.

Aan de slag!

Jezus gebedsleven mag een voorbeeld voor ons zijn. Toch blijft bidden soms lastig, gelukkig heeft Jezus ons ook woorden mee gegeven om te bidden, namelijk het onze Vader. Bid het maar eens mee!

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Prachtig Carola!
    Gebed is denk ik ook je afhankelijk weten! Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde, dus bij Hem moet je zijn.🙏🏻
    Voor mij is het tevens een rust dat ik weet dat ik niets alleen hoef te doen, ik kan/ mag altijd Gods hulp en zegen vragen in grote en kleine dingen. Prijs de Heer!

  2. Els schreef:

    Bedankt Carola!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap