Wat leert Jezus ons in het verhaal van Martha en Maria?

26

mei

Daniëlle Geneugelijk

Laten we vandaag meteen met de deur in huis vallen: neem jij de tijd om aan de voeten van Jezus te zitten en naar Zijn Woord te luisteren? Misschien is je antwoord op deze vraag wel dat je dit te weinig doet, maar met allemaal goede redenen. Misschien komt het door allerlei belangrijke taken die je doet in Zijn Koninkrijk; bij Hem zijn schiet er dan helaas bij in. Hoe zou Jezus daarnaar kijken?

Jezus gastvrij onthaald door Martha

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woorden luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.
– Lukas 10:38-42 (HSV)

Dit Bijbelgedeelte is onderdeel van de beschrijving van de reis die Jezus maakte naar Jeruzalem. Als reiziger heeft Jezus onderdak nodig. Het dorp waar Hij kwam was Bethanië, een klein plaatsje niet ver van Jeruzalem. Daar wordt Jezus gastvrij onthaald in het huis van Martha. Tijdens Zijn verblijf in haar huis geeft Hij onderwijs aan de aanwezigen. Wie dat zijn lezen we niet, maar de drukte die Martha ervaart rondom het bedienen van de mensen doet vermoeden dat er meerdere gasten in het huis aanwezig zijn. Wat we wel zeker weten is dat Maria aan de voeten van Jezus zit om naar Zijn onderwijs te luisteren. 

Jezus onderwijst Maria

In dit Bijbelgedeelte lezen we dat Jezus Maria onderwijst en ook haar zus, Martha, aanmoedigt om naar Zijn woorden te luisteren. Dit is opvallend voor die tijd, omdat veel Rabbijnen – dat zijn Joodse geleerden die experts zijn op het gebied van de Joodse wet – het onnodig en vaak zelfs ongepast vonden om vrouwen onderwijs uit de Thora te bieden. Deze passage maakt daarmee duidelijk dat Jezus Zijn onderwijs en het luisteren hiernaar voor zowel mannen als vrouwen bedoeld heeft. In de aanwezigheid van Jezus zijn en naar Zijn Woord luisteren is voor iedereen, ook voor jou!

Bedrijvig als Martha of luisterend als Maria

Terwijl Maria zich volledig aan Jezus onderwerpt en aan Zijn lippen hangt om van Hem te leren, is Martha druk bezig met het klaarmaken van de maaltijd. Martha komt er daardoor niet aan toe om naar Jezus te luisteren. Ze wil met alle goede bedoelingen Hem en de andere gasten goed bedienen en verzorgen. Daar is toch niks mee? Eigenlijk is het ook best irritant dat haar zus dan niet komt helpen, want nu staat Martha er helemaal alleen voor. Geïrriteerd en haast bezwijkend onder het werk vraagt Martha aan Jezus of Hij Zich geen zorgen maakt dat Maria haar in de steek laat in het verzorgen van de gasten. Maar het antwoord van Jezus is anders dan Martha hoopt.

Eén ding is echt noodzakelijk

Jezus antwoordt Martha liefdevol, maar ook terechtwijzend dat ze zich druk maakt om vele dingen, maar Hij stelt daar één ding tegenover dat echt belangrijk is, namelijk het luisteren naar Zijn Woord. Dat is het goede deel dat Maria gekozen heeft en al het andere is daaraan ondergeschikt. Ik hoop dat dit ook een les voor jou mag zijn. Het is ontzettend mooi en belangrijk om te dienen in Jezus Koninkrijk en klaar te staan voor mensen om je heen. Maar laat de woorden van Jezus je eraan herinneren dat het zitten aan Zijn voeten en luisteren naar Zijn Woord boven alles staat! Dát heeft namelijk Eeuwigheidswaarde.

Aan de slag!

Stel jezelf eens de vraag of jij op dit moment in je leven meer handelt als Martha of als Maria. Hoe zou jij net als Maria aan de voeten van Jezus kunnen zitten en al het andere kunnen loslaten om in Zijn aanwezigheid te luisteren naar Zijn Woord?

Deel deze overdenking

  1. Mooie overdenking en iets om bij stil te staan. Zeker in mijn proces van dit moment. Leren loslaten wat geen prioriteit heeft en vooral ‘stil’ worden en tijd nemen voor de dingen die er toe doen. Dankjewel voor deze overdenking 😀🙏
    Ps. De vrouwen uit de Bijbel blijven mij boeien.

  2. Margriet schreef:

    Heel mooi en leerzaam. Ben blij met het lidmaatschap God zegene uw liefde voor het delen van Zijn Woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap