Wat kunnen wij leren over het leven van Simson?

14

aug

Stefanie

Simson, je kent hem vast wel. Een sterke, stoere man, met lange haren. Dat is tenminste hoe ik me hem altijd inbeeld. Hij was twintig jaar rechter over het volk Israël en zou een begin maken aan de bevrijding van het volk Israël. De Israëlieten waren door hun ongehoorzaamheid aan God namelijk al ruim veertig jaar in handen van de Filistijnen. Simsons leven was aan God gewijd en hij stond bekend om zijn ongekende kracht. Je zou wel kunnen zeggen: goddelijke kracht, want die kracht kwam niet door hemzelf. Hij mocht dan wel gezegend zijn met goddelijke kracht, hij werd ook blootgesteld aan allerlei verleidingen. Hij was gewoon een mens, zoals jij en ik.

Simson was een Nazireeër. Het Hebreeuwse woord nazir betekent gewijde, zijn leven was aan God gewijd en dat bracht een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Al vanaf de zwangerschap moest de moeder van Simson – en later hijzelf ook – zich aan bepaalde voorschriften houden. Zo mochten zij niets van de wijnstruik eten of drinken en niet in aanraking komen met onreine/dode dieren. Ook mocht het haar van Simson zijn hele leven lang niet worden geknipt. Zolang zijn haar niet werd geknipt, was God met hem en zegende Hij hem.

Simson mocht dan wel gezegend zijn met goddelijke kracht, hij werd ook blootgesteld aan allerlei verleidingen. Als we naar zijn leven kijken, lijkt hij Gods voorschriften volledig te negeren. Hij vecht met een leeuw, doodt hem en eet honing uit zijn karkas. Ook trouwt hij met een Filistijnse vrouw, terwijl Israëlische mannen niet met vrouwen uit andere volken mochten trouwen. Op een gegeven moment wilden Delila en de andere Filistijnen weten waar Simsons kracht vandaan kwam. Simson bezwijkt, wordt zelfingenomen en verklapt zijn geheim.

“Dagenlang zeurde ze hem aan zijn hoofd, tot hij er gek van werd. Tenslotte had hij er zó genoeg van, dat hij haar de waarheid vertelde. Hij zei: “Mijn haar is nog nooit geknipt. Want als vanaf mijn ontstaan ben ik door God uitgekozen om Hem te dienen. Als mijn haar wordt afgeknipt, ben ik niet meer sterk. Dan ben ik net als ieder ander.” Delila zag dat hij haar nu de waarheid had verteld. Ze liet tegen de vijf stadskoningen zeggen: “Dit keer moeten jullie komen, want nu heeft hij mij echt de waarheid verteld.” De stadskoningen kwamen en brachten het geld mee. Delila liet Simson op haar knieën in slaap vallen. Toen liet ze iemand de zeven haarvlechten afknippen. Zo kreeg ze macht over hem, want nu was hij niet meer sterk. En ze riep: “Pas op, Simson, de Filistijnen komen je halen!” Hij werd wakker en dacht: “Ik zal me net als de vorige keren losrukken.” Maar hij wist niet dat de Heer hem had verlaten. De Filistijnen grepen hem. Ze staken zijn ogen uit, namen hem mee naar Gaza en bonden hem met twee koperen kettingen vast. Hij moest in de gevangenis de graanmolen draaien.”
(Richters 16:16-21, BasisBijbel)

Verleidingen weerstaan met Gods wapenrusting

In zekere zin hebben wij best veel overeenkomsten met Simson. Vanaf het moment dat we ons bekeerd hebben, is ons leven aan God gewijd en moeten we ernaar streven om God in alles te dienen. Tegelijkertijd worden ook wij elke dag blootgesteld aan de wereldse verleidingen. Satan probeert telkens weer om tussen ons en God in te gaan staan.

Het kan soms best lastig zijn om niet aan die verleidingen toe te geven. Net als Simson kennen we allemaal momenten waarop we zwak zijn. Zolang we op aarde leven, hebben we te maken met verleidingen en probeert Satan ons van God af te houden. Gelukkig kennen wij een genadig God, die ons vergeeft en opnieuw laat beginnen als we hebben gezondigd. Je staat er niet alleen voor. God geeft je zijn wapenrusting om je staande te houden tegenover de verleidingen van de duivel.

“Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen.”
(Efeziërs 6:10-13, BasisBijbel)

Aan de slag!

Denk eens na over de volgende vragen:

Wat zijn de verleidingen waar jij tegen moet vechten? En hoe vecht jij tegen die verleidingen?

Gelukkig staan we er niet alleen voor. God is aan onze zijde. We mogen in zijn kracht staan en met zijn wapenrusting kunnen we onszelf staande houden tegenover de duivel. Houd vast aan je geloof. Breng je zwakheid bij God en vraag Hem om kracht om de verleidingen te weerstaan! Het kan ook helpen om je stuggles te delen met iemand die je vertrouwt. Diegene kan je helpen om niet aan de verleiding toe te geven op momenten dat je je zwak voelt. Samen sta je sterker dan alleen!

Deel deze overdenking

 1. Mooi. Uit Simson zijn einde, vroeg hij GOD om hem nog eenmaal sterk te maken of kracht te geven, en wat voor kracht, ongelooflijke kracht CAN GOD

  ik ben in november 49 en wedergeboren uit juni 98
  Als kind was ik sterk, ik kon op 10jaar en 29kg, twee kinderen op de speelplaats optillen met veel gemak, ze wogen samen 70kg, ik vroeg hen hoeveel ze wogen, ene zei 30kg en de andere zei 40kg, ik had als kind de kracht, op 80-85kg op te tillen, dat maakte mij uitzonderlijk sterk. Bij datzelfde schooljaar, kon ik als kind, een grote doos dikke telefoonboeken optillen, trappen af tot in de klas, droeg ik als kind die zware doos van 63,5kg…enorm sterk voor mijn kinderen.
  Ik kon met mijn rechterhand, de achterkant van mijn motor optillen, meerdere keren optillen 70kg

  In juni 2006, als 33 jarige en 68,5kg werkte ik bij een magazijn bedrijf, ik moest met een electrische transpalet, verfdozen en kleine en grote zware tonnen op pallet plaatsen met mijn handen.
  Ik kwam in het grote magazijn, bij rekken terecht, waar grote tonnen met vloeibare product gevuld was, totale gewicht met metalen gewicht van de ton, was 250kg zwaar. Ik probeerde 1 ton te verplaatsen op pallet, maar het lukte mij niet, ik richte mijn hoofd omhoog en ik bad tot GID en ik zei, WILT U mij een beetje kracht geven opdat ik deze ton (250 kg) op pallet kan verplaatsen, awell, GOD VERHOORDE mijn gebed, ik kreeg fysieke kracht TOT ZIJN EER, en kon ik, niet ene, maar vier zware tonnen van 250kg verplaatsen op pallet, wat niemand kon. Ik was verbaasd, DAT GOD mij KRACHT GAF.

  Op een andere dag maakte ik mee, bij een metaalfabriek, iets buitengewoon mee, mijn auto was in een parking, met omheining en metalen poort…al mijn collega’s waren weg in de nachtpost, met badge kreeg ik die poort niet open, ik probeerde met al mijn kracht de poort te openen, het lukte mij maar 25-30cm te poort te openen dat voorzien was van stangen..ik draaide mij om, ik keek omhoog en ik vroeg GOD of HIJ mij WILDE HELPEN die poort open te krijgen, EN GOD VERHOORDE mijn gebed, en zonder kracht kon ik de poort openen en er hing iets kapot, collega’s kwamen te weten, dat de poort kapot was, ze vroegen mij, Roberto, hebt gij die poort kapotgemaakt bij de parking, ik zei, ik kon niet anders, ik moest naar huis..ze waren stomverbaasd, en iemand zei me, gij kent uw krachten niet..maar vrienden GOD IS mijn KRACHT niet ik maar HIJ IS DE STERKE HIJ HOORDE mijn gebed.
  Nog andere krachttoestanden maakte ik mee, waar velen met verbazing naar mij keken van hoe sterk ik was.
  Ook dit jaar, zowat vier maanden geleden, wandelde ik naar centrum Genk, waar ik leef…ik zag een oudere man die gemeentewerk verrichte, met een industriële grasmaaimachine…ik zag, dat hij met zijn wiel in de grond vastzat, hij wilde de grasmaaier bevreiden maar het lukte hem niet..
  Ik zag hem, en ik vroeg DE HEER JEZUS om mij een beetje kracht te geven zodat ik die mens kon helpen.
  Ik naderde die oudere man. HOD VERHOORDE wat ik HEM vroeg, ik kreeg kracht, om die grasmaaier aan de ijzeren schokdemper die stang kon vastgrijpen en tweemaal optillen met gemak om die man te helpen TOT EER AAN CHRISTUS.

  Vorig jaar 1 jaar geleden in september, was ik bij mijn moeder op bezoek, er was een zware golfplaat dat gebruikt wordt voor de dak tuinhuisje, dat ding kon een gewicht hebben tussen 55-60kg
  ik liet mijn moeder zien hoe ik die golfplaat optilde, met vier vingers, twee links, twee rechts, en tilde ik die golfplaat ongeveer 15-20cm op en bracht ik die golfplaat in een stuk 7-8m verder op, en mijn moeder en ikzelf waren hierover verbaasd, want ik vroeg AAN JEZUS kracht.

 2. Bericht van hierboven
  dat ben ik , Schillaci Roberto
  Begin juli deed ik op 50 jarige ook iets buitengewoon ( met gekwetst lichaam door m’n verkeersongeval ik te fiets aangereden werd en m’n ruggenwervels brak )
  Bij een gebedswandeling, zag ik een ijzeren paal, met een verkeersbord omgekeerde driehoek ongeveer 2.20m hoog
  lag deze ijzeren paal gebogen tot op 15cm hoogte van op de straat fietspad.
  Ik vroeg DE HERE JEZUS CHRISTUS
  HEER
  GEEF mij wat kracht, op dat ik deze ijzeren paal terug recht kan plooien
  AWEL…DE HERE DIE mijn KRACHT IS, GAF mij KRACHT..ik kon met gemak die ijzeren paal verkeersbord terug recht plooien, ik verbaasde mij zéér, ik vertelde hierover, en daar mensen veel mensen mij kennen dat ik Roberto één sterke ben van in m’n kinderjaren, verbaasden ze zich van dit soort helden daad als ik dit zo nederig mag zeggen…dit voorval gebeurde mij begin juli 2023
  iets later, op 13/07
  overleed mijn vader in Sicilië, en hij werd overgebracht in dit Genk België waar ik woon, en DOOR GODS GENADE mocht ik, met m’n kwetsbaar rug verkeersongeval op 26/07/2023 bij de dienst, z’n lijkkist helpen meedragen een afstand van 2×12,5m
  dat wilt zeggen 25m in trage voetstappen hield ik door gebed met hoofd omhoog BIJ DE ALMACHTIGE GOD
  ik zei, HELP mij ik kan het niet, dit is Veels te zwaar voor mij GOD, ik doe dit voor m’n vader HELP mij
  ook hier kreeg ik buitengewone kracht VAN GOD
  en ZIJN aanwezige engelen
  dat ik een loodzware kist met 4 man hielp dragen, de kist woog zeer zwaar een gewicht van ongeveer 380kg
  ik had de meeste kracht van de 4 mannen
  en kon ik rechterhand tot 110-115kg optillen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap