Het evangelie is als winst – over geloven en tevredenheid

13

aug

Hadassa

‘Zij voeren hun theater op in nieuwbouw-kathedralen. Met geld van de gewone man stofferen zij hun zalen. Met giften voor het werk des Heren liften zij hun face. O, ik ben stapelgek op televisiedominees!’ Dit vers komt uit een lied van Rikkert Zuiderveld genaamd ‘Televisiedominees’. In dit lied uit hij zijn kritiek op Amerikaanse televisiedominees: ze lijken heel vroom en heilig. Maar ondertussen zijn ze bezig om zelf rijk te worden van de boodschap die ze brengen. Ze gebruiken het evangelie om zelf winst te maken.


Over dit probleem schrijft Paulus in zijn eerste brief aan Timoteüs. In de eerste eeuw na Christus was Timoteüs voorganger van de gemeente in Efeze. Hij gaf daar leiding, als vertegenwoordiger van Paulus, die zelf door was gereisd. Via brieven houden ze contact en geeft Paulus advies. Er speelde namelijk veel in de gemeente.

Er waren gemeenteleden die ander onderwijs gaven dan Timoteüs. Dit onderwijs ging in tegen het evangelie. Hierdoor hadden verschillende mensen het geloof en de gemeente al verlaten. In zijn brieven aan Timoteüs gaat Paulus veel op dit probleem in. Hij onderwijst Timoteüs hoe hij om moet gaan met dwaalleraren en hoe hij ‘hun evangelie’ moet bestrijden. In het laatste hoofdstuk van de brief gaat Paulus hier nogmaals op in, specifiek rondom het thema ‘rijkdom’:

“Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof, is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek door zijn geredetwist en geruzie; dat leidt tot afgunst, onenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen, en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt.
(1 Timoteüs 6:3-5)

Paulus geeft in zijn brief een beschrijving van de dwaalleraren. Hij heeft geen goed woord voor ze over. Ze gaan in tegen de woorden die Jezus zelf heeft gesproken! Ze zijn op zoek naar ruzie en wat ze doen kan tot niets goeds leiden. Maar dat is niet het enige wat Paulus opmerkt: deze mensen denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. Deze dwaalleraren proberen geld te verdienen en rijk te worden door het evangelie dat zij brengen. Ze denken dat ze voor zichzelf winst kunnen halen uit het evangelie! Gek genoeg, geeft Paulus hen in eerste instantie nog gelijk ook:

“Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.”
(1 Timoteüs 6:6-10)

Paulus geeft de dwaalleraren gelijk. Het evangelie is inderdaad winst: grote winst zelfs! Maar niet op de manier zoals zij het denken. Het evangelie is alleen winst als het samengaat met tevredenheid. Je hebt namelijk niets in deze wereld binnengedragen. Je kunt er ook niets van meenemen als je sterft. Alles wat je hebt, heb je dus van God gekregen! Het is pure genade. Daarom moet je er dus ook niet nog meer voor jezelf uit willen halen. Dat is precies wat deze dwaalleraren doen. Ze zijn niet tevreden met alles wat ze al hebben gekregen. Ze proberen nog meer voordeel voor zichzelf uit het evangelie te halen en er zelf beter van te worden.

Het evangelie als winst gebruiken voor jezelf: dat is waar Paulus voor waarschuwt. Niet omdat het evangelie geen winst is. Het is zelfs grote winst! Maar omdat je er niet nog meer voor jezelf uit moet gaan halen. Omdat je het evangelie niet moet misbruiken. Want dat gevaar loop je zo: door een taak in de kerk aan te nemen, om je belangrijk te voelen. Door plaatjes met mooie teksten op Instagram te delen, om te laten zien hoe ‘christelijk’ je wel niet bent. Door op een verkeerde manier geld aan het evangelie te verdienen.

Je hebt het evangelie gekregen, zegt Paulus. Wees er tevreden mee, want het is allemaal een gave van God! Besef je wat je hebt gekregen en wees er dankbaar voor. Probeer er nog niet meer uit te halen voor jezelf. Haal niet nog meer winst uit het evangelie voor jezelf. Want als je je beseft wat je hebt gekregen, dan zul je pas zien: je hebt de allergrootste winst al gekregen!

Aan de slag!

Denk na over de volgende vragen:

-Wat heb jij van God gekregen? Schrijf het op en dank Hem ervoor.

-Welk gevaar loop jij als het gaat om winst halen voor jezelf uit het evangelie? Schrijf dit ook op en vraag God of Hij je hierbij wil helpen.

 

Bronnen

Rikkert Zuiderveld – solo 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap