Wat kunnen we leren van Daniël en zijn vrienden? (deel 2)

02

feb

Anne-Saar Kunz

Waar sta je? Op welke positie ben je geplaatst? Ontwikkel je je talenten? Doe je aan zelfontplooiing? Zo begon ik gisteren de overdenking. Ik behandelde het eerste gedeelte van Daniël 1 en sprak met jullie over de positie waarin je bent geplaatst en Jezus in je leven. Daniël had God nodig en had hij zich in zijn hart voorgenomen om niet mee te doen aan de manieren van de koning. Hij had zich voorgenomen om God trouw te blijven en Hem niet te verloochenen. Weerbaar zijn in deze wereld, het komt er dan echt op aan. Leven we uit ons geloof? Blijven we staande, en buigen we alleen voor Koning Jezus?  

Je mag je positie innemen, zei ik gisteren, maar laat je Jezus niet afnemen. David zijn drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abed-Nego krijgen een sleutelpositie. Ze komen in het bestuur van het gewest Babel. Maar dan, je kent het verhaal vast wel, besluit de koning een enorm gouden beeld op te richten. Lees maar mee:  

Het gouden beeld  

Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig el was, en zijn breedte zes el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen, om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. (…)
En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, volken, natiën en talen: Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik in de brandende vuuroven worden geworpen. (…)
Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Deze mannen hebben op uw bevel, o Koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet, en het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden zij niet.
– Daniël 3: 1-2, 4-6, 12 (HSV)  

Kun je je voorstellen hoe dat geweest moet zijn? Een mega-hoog beeld en een massa mensen die allemaal buigen voor dat beeld. Als je niet boog, wist je wat er ging komen: een brandende oven. Iedereen boog voor het beeld behalve die drie mannen: de drie vrienden van Daniël.  

Zij buigen niet voor andere goden. Zij buigen alleen voor hun God. Wat een belijdenis.  

Hoe zit het bij ons? Wat heeft de macht in ons leven? Waar buigen wij voor? Vereer naast mij geen andere goden. Misschien hoor je het wel elke zondag in de kerk. Wie heeft de macht in ons leven? Wat staat er nog tussen jou en God in? Waar buig je ten diepste voor? Het zijn de goden van onze wereld waar we zo makkelijk voor buigen. Denk aan materialisme, prestatiedruk, geld, aanzien, alcohol, seks, drugs. Waar buig jij voor? En wat weerhoudt je om je over te geven aan Jezus? Om de goden weg te doen uit je leven die je alleen maar afleiden van een zuiver leven met je Koning?  

Aan de slag!  

Zing je het mee?  

Maak mij rein voor u.  
Was mijn leven schoon,  
vergeef mijn zonden.  
Laat mij zijn voor U,  
zuiver als uw Zoon,  
heilig mij.  

Dwars door het vuur,  
maakt U mij rein en puur.  
Ik strek mij uit, Jezus,  
naar meer van uw Geest en uw heiligheid.  

Ja, ik besluit Jezus,  
een dienstknecht te zijn van U, 
mijn Meester, steeds tot uw wil bereid.  

Daniël en zijn vrienden kozen ervoor om God te volgen. Ze gingen ons voor. Terwijl de mensenmassa boog voor het beeld, bleven zij staan. Ik hoop en bid dat het je verlangen is om heilig voor Jezus te leven. Hoe verleidelijk de goden van deze wereld ook zijn. Jezus wil je erbij helpen, Hij maakt je krachtig in je zwakheid en Hij gaat je voor. Bid of Jezus rein wil maken, om zo – op de plek waar je bent geplaatst – een dienstknecht van Hem te zijn.  

Deel deze overdenking

 1. Freek schreef:

  David zijn drie vrienden ? Je bedoelt Daniël?
  Je suggereert dat Daniël niet boog voor het beeld maar dat staat nergens.

  Jezus is niet de reden om te zondigen, licence to Sinn. Het goedkope evangelie gratis te ontvangen ?
  Nee zondig niet meer en volg mij zegt Jezus.
  Hoeveel wijntjes had je op toen je dit artikel vol onwaarheden en fouten schreef.
  Jezus is geen religie , maar Hij is Het Leven.
  Hoop dat je je bekeert onder diep berouw want wij zijn niet in zonde geboren en kunnen wel stoppen met zondigen In tegenstelling tot wat de christenheid beweert door de occulte leer van Augustinus 4 e eeuw na Christus

  Zondig niet meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap