Gods stem verstaan – 3 lessen vanuit het verhaal van Samuël

03

feb

Elise de Vries

Gods stem verstaan. Het is een onderwerp dat zowel ontzettend tof als spannend kan zijn. In de Bijbel lezen we dat onze Hemelse Vader een persoonlijke God is. Hij is een God van relatie. Wat kennen we als belangrijkste onderdeel van een relatie? Juist, communicatie. Om je relatie met God op te bouwen, zullen jullie met elkaar moeten praten. Het feit dat je gelooft in God en je voor Hem inzet, betekent echter niet dat je zijn stem al (her)kent. Dat zien we ook bij de jonge Samuël. Hij komt als kind in aanraking met Gods stem. Terwijl deze jongen de Heer dient in de tabernakel, wordt hij door God geroepen. Als in: écht geroepen. Met een hoorbare stem. God roept Samuël. Wat leert dit verhaal ons over Gods stem verstaan? 

Laten we eerst de achtergrond van Samuël bekijken. Zijn moeder, Hanna was een vrouw, uit het Oude Testament, die geen kinderen kon krijgen. De andere vrouw van haar man treitert haar daar zo mee, dat Hanna in de tabernakel God smeekt om een zoon. Daarbij belooft ze God dat ze die zoon zal wijden aan Hem. Er staat in 1 Samuël 1:19 beschreven dat God vervolgens aan haar dacht. Ze krijgt een zoon, Samuël. Zoals beloofd, brengt ze hem naar de tabernakel (de tempel was nog niet gebouwd). Samuël groeit daar op bij de priester Eli. Op een nacht volgt het verhaal ‘God roept Samuël’. Samuël gaat Gods stem verstaan. 

God roept Samuël 

En de jonge Samuël diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het woord van de HEERE was schaars in die dagen; er kwam geen visioen openbaar. Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag – zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien – en toen ook Samuël zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de HEERE, waar de ark van God was, dat de HEERE Samuël riep. En hij zei: Zie, hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei: Ik heb niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. 
– 1 Samuël 3: 1-5 (HSV). 

Dit tafereel doet zich drie keer voor. Als Samuël de derde keer bij Eli komt, beseft Eli dat de stem van God moet zijn. Hij geeft Samuël de opdracht om de volgende keer te reageren met: ‘Spreek Heere, Uw dienaar luistert.’ Samuel volgt deze opdracht op. Als antwoord maakt de Heer een boodschap bekend over wat er zal gebeuren met het gezin van Eli. Samuël had Gods stem verstaan.  

Deze verkondigde boodschap sloot aan bij het woord dat Eli daarvoor ontvangen had van een andere man Gods. In dat woord werd ook gesproken over een nieuwe, trouwe priester. De zonen van Eli waren namelijk mensen die God niet kenden (1 Samuël 2:12). Ze waren respectloos tegenover de offers en het huis van God. De zonen van Eli waren dus geen geschikte opvolging. God roept daarom Samuël.

Ik wil je uit dit verhaal drie lessen meegeven over het verstaan van Gods stem. 

1. God spreekt tot degene die Hem dient 

In 1 Samuël 3:1 lezen we dat de jonge Samuël de Heer diende. Hij zette zich in voor het huis van de Heer. Daarom riep God Samuël en niet de zonen van Eli. De houding is wat voor God telt. Gods stem verstaan heeft dus te maken met jouw dienstbaarheid.  

2. God spreekt (ook) tot degene die Hem nog nooit gehoord heeft 

Samuël mocht dan in de tabernakel dienen, Hij kende God nog niet in een persoonlijke relatie. 

Nu kende Samuël de HEERE nog niet; het woord van de HEERE was nog niet aan hem geopenbaard. 
– 1 Samuël 3:7 (HSV). 

Dit vers verklaart waarom Samuël dacht dat Eli hem riep. Soms kunnen wij Gods stem verwarren met de stem van iemand anders. Met onze eigen gedachten bijvoorbeeld. Heb jij het idee hebt dat God nog nooit tegen jou gesproken heeft? Dat kan zijn omdat je zijn stem gewoon nog niet kent. In dit verhaal is het Eli die Samuëls blik op God richt. Als jij twijfelt of God tot je spreekt, kun je het delen met iemand die zelf een relatie met God heeft. Diegene kan je helpen beoordelen. 

3. God spreekt als jij luistert 

Pas nadat Samuël de bekende woorden ‘Spreek Heer, Uw dienaar luistert’ heeft uitgesproken, deelt God zijn boodschap. Het is onmogelijk om iemand een verhaal te vertellen, die niet luistert. Om te luisteren moet je stil zijn en je gedachten op de ander richten. Dat geldt ook bij Gods stem verstaan. 

Aan de slag! 

Neem vandaag de tijd om te luisteren naar wat God tegen jou wil zeggen. Begin met gebed. Zeg daarin dat Hij mag spreken en dat jij luistert.  

Er zijn vele manieren waarop God kan spreken tot jou. Een aantal zijn: 

 • een hoorbare stem, zoals bij Samuël; 
 • een gedachte, want:
  Wij hebben de gedachten van Christus.  
  – 1 Korinthe 2:16 (HSV)
  Er kan ook een lied of Bijbeltekst in je opkomen;
 • een beeld, want Jezus sprak veel in gelijkenissen. 
  Zo’n beeld hoeft niet letterlijk zichtbaar te zijn. Denk maar eens aan een roze olifant. Zoals je deze nu voor je ziet, kan God jou ook een beeld geven. 

Onthoud: wat God zegt, is altijd gelijkgestemd met de Bijbel én is altijd opbouwend, vertroostend of corrigerend (1 Korinthe 14:3).  

Als jij Gods stem vandaag niet hoort, geeft dat niets. We hebben namelijk in de eerste plaats de Bijbel waardoor God tot ons spreekt. Bovendien kost het opbouwen van een relatie tijd. De stem van je beste vriendin kende je bij de eerste ontmoeting ook nog niet.
Geef het de tijd en bid Gods Geest of Hij je hierbij wil helpen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap