Wat kies jij: vleugels om mee weg te vliegen of vleugels om onder te schuilen?

08

jul

Tirza Rots

Er zijn momenten dat de situatie waarin je je bevindt te groot, te veel en te overweldigend is. Herken je die momenten in je eigen leven? David zou graag weg willen vluchten van degene(n) die hem pijn en verdriet bezorgen. Voor velen is het boek Psalmen een geliefd en vertroostend boek, omdat het de rauwe randjes van het leven niet wegpoetst. Vandaag krijgen we een inkijkje in het hart en geloofsleven van David. 

Gaf iemand mij vleugels als van een duif! Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon.
– Psalm 55:7 (HSV)

In welke situatie bevindt David zich en wat wil hij achter zich laten? In elk geval lezen we dat hem pijn is aangedaan door iemand met wie hij zeer vertrouwelijk omging. Iemand met wie hij het geloof deelde. Iemand die hij respecteerde, die dicht bij hem stond.

Het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdagen hebben; het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende. Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omging, wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis!
– Psalm 55:13-15 (HSV)

Oei, dit doet pijn! Proef je de droefheid in deze tekst? Hoe diep David is geraakt?

Hoe hechter je band met iemand is, hoe dieper je verwond kunt raken. Juist als iemand héél dichtbij jouw vertrouwen beschaamt, raakt dat je tot in het diepst van je ziel. Je kunt er emotioneel helemaal kapot van zijn. Als je geestelijk verbonden bent (geweest) met die persoon, kan ook dit diepe sporen trekken.

Schuilen, wáár dan?

David maakt in zijn leven veel vervelende en angstaanjagende dingen mee. Dit roept heel wat emoties bij hem op. We kunnen in de Bijbel heel precies lezen welke ellende hij zijn tegenstanders toewenst. De emoties die David ervaart zijn zo eerlijk beschreven, dat we er af en toe van kunnen schrikken. 

Waar David eerst verzucht dat hij een paar vleugels wil om de situatie te kunnen ontvluchten, lezen we in een latere Psalm iets anders over vleugels. Misschien voelt hij zich nog steeds alsof hij wil vluchten, maar hij kiest ervoor niet de situatie te ontvluchten, maar naar God toe te vluchten

Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan.
– Psalm 57:2b (HSV)

Als christenen zijn we vertrouwd met de symbolische betekenis van schuilen onder Gods vleugels. Maar heb je wel eens bedacht dat je in de schaduw weinig licht ziet en dat je in de schaduw van Gods vleugels weinig zicht hebt? Het is prachtig dat God je beschermt en je troost en veiligheid biedt. Maar dat is vanwege Zijn aanwezigheid

Het kan nog steeds duister zijn in je leven. Je kunt je nog steeds hopeloos voelen. Bij David voltrekken de rampen zich nog steeds! Hij neemt een wilsbesluit. Terwijl hij zich onveilig voelt gaat hij op zoek naar veiligheid bij God. Hij weet wat daar te vinden is: beschutting en troost. Ook jij kunt nog steeds geen idee hebben hoe het leven verder moet. Maar Hij is erbij! Je mag jouw veiligheid zoeken in Zijn aanwezigheid.

Is dat altijd makkelijk? Nee! Gaat dat vanzelf? Nee! Is het nodig en goed? JA! 

De goedheid van God stopt niet. Ook niet in jouw persoonlijke leven. Ook niet in de omstandigheden waarin jij je bevindt. De trouw van God hield David op de been. Ik bid je toe dat Gods trouw ook jou op de been houdt. En dat God jouw Helper mag zijn in jouw situatie op dit moment.

Zingen, in het duister?

Voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.
– Psalm 63:9 (HSV)

Ik echter zal van Uw macht zingen en ’s morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde. Voor U, mijn kracht, zal ik psalmen zingen, want God is mijn veilige vesting, mijn goedertieren God.
– Psalm 59:17-18

Verbijsterend hè, zingen in de schaduw van Gods vleugels. Dat gaat wel héél ver. Toch kan het blijkbaar. Waarom? Omdat God jouw veilige vesting is geweest en nog steeds is. De rode draad van Gods liefde en genade weeft ook door jouw leven heen! Op een dag zul je het (weer) zien..

Aan de slag!

Kijk en luister ter bemoediging: Psalm 63

Deel deze overdenking

  1. Wat een mooie overdenking op de sabbat.
    Dankjewel

  2. Hanneke schreef:

    Ontzettend mooie overdenking!
    Heel troostend en waardevol op dit moment.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap