Wat jij en een terracotta pot gemeen hebben

20

mrt

Marijke Gootjes-Verhoeve

De terracotta pot is weer helemaal terug van weggeweest: een bloempot van ongeglazuurd aardewerk. De warme aardetint heeft een mediterrane uitstraling die past bij de huidige woontrends. Je vraagt je misschien af of je bij een interieurblog terecht bent gekomen, maar wist je dat in de Bijbel de terracotta pot ook wordt genoemd?

Vandaag kijken we naar 2 Korintiërs 4:6-18, waar Paulus een terracotta pot als voorbeeld gebruikt. Paulus schreef twee brieven aan de gemeente in Korinthe om hen te leren welk gedrag passend is voor volgelingen van Jezus en om verkeerde opvattingen te corrigeren. Paulus uit scherpe terechtwijzingen in de brieven, maar tegelijk zijn het prachtige gedeelten die ons bemoedigen als het leven soms tegenslagen kent.

Want God […] heeft in de duisternis van onze harten geschenen en ons doen inzien dat Zijn heerlijke glans van Jezus Christus afstraalt.
Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.

– 2 Korintiërs 4:6 (HTB) en 7 (NBV’21)

De terracotta pot in de Korinthebrief

In dit bijbelgedeelte spreekt Paulus over ‘aardenwerken vaten’ waarin zich een schat bevindt. Hij schetst hierbij het verschil tussen de schat en de schatdrager. De schat is overweldigend krachtig en toont Gods heerlijkheid, maar de schatdrager is slechts een terracotta pot: breekbaar, vergankelijk, kwetsbaar.

Jij bent een terracotta pot!

Als Paulus spreekt over de terracotta pot gaat het over ons! Wij zijn een gebruiksvoorwerp voor God. Zijn heerlijkheid woont in ons en mogen we zichtbaar maken. En juist door onze kwetsbare buitenkant – soms met scheurtjes en beschadigingen – wordt het duidelijk dat het niet om ónze kracht gaat, maar om die van God. Paulus had zelf lichamelijke zwakheden, maar hij mocht wonderen doen in Jezus’ naam.

En dan volgt er zo’n prachtig gedeelte:

We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw.
We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld.
We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten.
We worden geveld, maar gaan niet te gronde.
We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee,
opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.
Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven,
opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt.

– 2 Korintiërs 4:8-11 (NBV’21)

‘Hoezo prachtig? Ik wil helemaal niet worden belaagd, aan het twijfelen gebracht, vervolgd en geveld!’ Er is echter een ‘maar’ aangekoppeld:
– in onzekerheid verkerend, maar niet in totale onzekerheid;
– radeloos, maar niet ten einde raad:
– twijfelend, maar niet vertwijfeld.

Dus ja, we kunnen te maken  krijgen met situaties die menselijk gezien uitzichtloos lijken, maar Gods kracht – in onze terracotta pot – voorkomt dat we de hoop opgeven. We kunnen blijven vertrouwen en zullen daardoor bruikbaar blijven voor God, zelfs – of juist – als onze omstandigheden moeilijk zijn.

Een pot vol kracht!

Eigenlijk is onze terracotta pot een pot vol kracht met als doel:

  • dat Zijn kracht steeds meer zichtbaar zal zijn in/door ons;
  • dat we afsterven aan onszelf (zie ook Johannes 12:24-26);
  • dat Jezus steeds meer zichtbaar wordt in ons;
  • een toename van dankzegging en verheerlijking van God (vers 15).

Daarom verzaken wij onze plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
– 2 Korintiërs 4:16-18 (NBV’21)

Een terracotta pot wordt steeds brozer en getekend door gebruik. Zo is dat ook met ons, maar ons innerlijk wordt elke dag vernieuwd door Gods kracht in ons! Wij hebben soms moeilijkheden en tegenslagen, maar de heerlijkheid die ons wacht zal vele malen groter zijn! Opnieuw een bemoediging om vol te houden en niet op te geven.

Aan de slag!

Koop een (tweedehands) terracotta pot en stop daar minimaal één keer per week een briefje in met een ervaring of getuigenis – in één of twee regels – hoe Gods kracht je heeft gesterkt en Jezus zichtbaar is geweest in jou. Lees deze briefjes terug zodra de pot vol is en dank God daarvoor.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap