Wat Jezus ons leert over lopen op het water

04

jan

Daniëlle Geneugelijk

Misschien voelt je leven soms als een storm waarin je lijkt te verdrinken. Je wordt overspoeld met twijfels, vragen, zonden en pijn. Deze stormen zijn onderdeel van het leven hier op aarde en de vraag is wat we doen tijdens zo’n storm. Spartelen we om ons hoofd boven water te houden? Of kijken we alleen naar Jezus en blijven we lopen op het water?

Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd. Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?
– Mattheüs 14:25-31 (HSV)

Jezus was niet op het schip

In de voorafgaande verzen van dit bijbelgedeelte lees je dat Jezus Zijn discipelen dwong het schip op te gaan en alvast naar de overkant te varen. Jezus moest de menigte waar Hij die dag mee opgetrokken had wegsturen. Daarna zocht Hij een rustige plek om te bidden tot Zijn Vader.

Ondertussen kwam het schip waar de discipelen op zaten terecht in een storm met hoge golven. Deze storm was letterlijk en fysiek aanwezig, maar in ons eigen leven kunnen zich ook figuurlijke stormen voordoen. Soms komen we in een storm terecht doordat we zelf ongehoorzaam zijn geweest aan God. In deze stormen mogen we schuld belijden en ons opnieuw keren tot God. Maar in dit bijbelgedeelte raken de discipelen in een storm verwikkeld terwijl zij Jezus gehoorzamen…

Jezus loopt over water 

Jezus kwam niet direct te hulp toen de discipelen in nood verkeerden. Men gaat ervan uit dat Hij de discipelen hier iets mee wilde leren, namelijk dat Hij in nood altijd dichtbij is, op hen let en hen te hulp komt.
Dit is een les die ook wij mogen leren. In onze stormen is Jezus nabij! Hij ziet ons en wil ons helpen. Wij mogen Hem daarin volledig vertrouwen en kunnen stoppen met zelf de storm proberen op te lossen.

Het opvallende in dit bijbelgedeelte is dat de discpelen al best een tijd met Jezus optrekken, maar niet lijken te verwachten dat Jezus in deze storm naar hen toe zal komen. Ze geloven niet in een redding van Jezus, maar schreeuwen alleen van angst.
Hoe zit dat bij ons? Verdrinken wij soms ook niet volledig in onze stormen? Zo erg zelfs, dat we helemaal niet meer gericht zijn op onze Redder, Jezus. 

Blijven lopen op het water

Petrus erkent dat het Jezus is die hun kant op komt lopen en Hij gelooft dat Jezus hem ook over het water kan laten lopen. Jezus zegt ‘Kom!’ tegen Petrus en hij stapt het water op, onderweg naar Jezus.

Misschien komt het ook wel voor in jouw leven: je gelooft volledig in Jezus’ macht en trouw. Je geeft je volledig aan Hem over en loopt, figuurlijk gezien, over het water naar Hem toe. Maar dan is het de kunst om je oog alleen op Hém gericht te houden en je volledig aan Hém toe te vertrouwen.
Dit lukte Petrus in dit verhaal niet. Hij liet zich afleiden door de gevaren om hem heen en hield zijn ogen niet op Jezus gericht. Het gevolg? Hij dreigt te verdrinken, op te gaan in zijn twijfels en angst. Gelukkig wist Petrus in deze situatie nog te roepen tot Jezus: “Heer, red mij!”

Het geloof van de discipelen, en dat van ons, kan wankelen. Maar Jezus Christus wankelt nooit! Jezus redt Petrus en wil zo ook jou redden als je dreigt te verdrinken. Bovenal wil Hij dat je gericht blijft op Hem en je niet laat afleiden. Zodat jij kunt blijven lopen op het water, richting Hem!

Aan de slag!

Luister Opwekking 789: ‘Lopen op het water’.

Deel deze overdenking

  1. Gea De Rooij schreef:

    Wat een mooie overdenking, dankjewel

  2. Simone Wibbe schreef:

    Precies wat ik momenteel nodig heb. Ik dreig te verdrinken in angst en twijfel. De overdenking helpt me om te blijven vertrouwen en niet op te geven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap