God is geduldig

05

jan

Joanne van de Vendel

Wachten is niet mijn sterkste kant. Als ik ergens in een lange rij moet staan om een boodschapje af te rekenen, merk ik dat ik al onrustig word. Er is nog zoveel te doen en dan voelt wachten zo nutteloos. God is juist heel goed in wachten. Zijn geduld is enorm groot. Geduld is één van de eigenschappen van Gods karakter. Voor Hem is wachten en geduldig zijn juist niet nutteloos. Hij heeft er een doel mee. 

Geduld ligt in Gods karakter

Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.
– Exodus 34:6 (HSV) 

Wauw, lieve vrouwen, we lezen in Exodus 34 hoe God Zichzelf en Zijn karakter omschrijft: God is geduldig! Juist wanneer God het volk Israël uit Egypte leidt, laat Hij zien dat Hij trouw is aan dit koppige volk en hen nooit verlaat. 

Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.
Psalm 103:8 (HSV)

David omschrijft God onder meer als een geduldige God. David heeft zijn leven geleefd met God aan zijn zijde. In tijden van strijd en zorg, maar ook in tijden van ontspanning. Gods genade en barmhartigheid gaan hand in hand met Zijn geduld en plan met de schepping. 

De liefde is geduldig

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen [belang], zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.
– 1 Korintiërs 13:4-5 (HSV)

Paulus schrijft in de eerste brief aan de Korintiërs over het geduld van God. Wat tof om te ontdekken dat dit in de context van Gods ‘agapè‘ staat. Deze goddelijke liefde is puur, vol en geduldig! Geduld staat niet voor niets als eerste in het rijtje van de opsomming die Paulus geeft. 

Waarom is God zo geduldig? 

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
– 2 Petrus 3:9 (HSV)

God heeft voor alles een tijd. Hij heeft beloofd dat Jezus terugkomt naar de aarde. God is geduldig met de wederkomst, omdat Hij vanuit Zijn liefde aan alle mensen de kans wil geven om tot Hem te komen en zich te bekeren. God wacht. Hij is geduldig! 

Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste [van de zondaars], al [Zijn] geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.
– 1 Timotheüs 1:16 (HSV)

Paulus laat in zijn leven als zondaar zien, dat hij genade en barmhartigheid heeft ontvangen. Dit heeft hij ontvangen in het offer dat Jezus heeft volbracht aan het kruis. Jezus wil een ieders zonden, lasten en zorgen dragen. Hij wacht tot je bij Hem komt. Hij is geduldig. Vanuit Zijn genade mogen we nieuw leven ontvangen. En na dit leven het eeuwige leven.  

Hij maakt van jou een geduldig mens

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing
– Galaten 5:22 (HSV)

Bij ons in de kerk heeft een dominee eens een sinaasappel laten zien om de vrucht van de Geest te illustreren. Eén vrucht met negen parten. God wil deze vrucht ook in jou uitwerken. De Heilige Geest laat deze vrucht geduldig in ons groeien. Hij geeft groeikracht voor deze vrucht. Zo wordt God door ons zichtbaar in deze wereld.

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.
– Efeziërs 4:1-2 ( HSV)

Gods geduld heeft als doel dat een ieder die hier op aarde leeft, de kans krijgt om te kiezen om God te volgen en hun roeping hier op aarde waardig te bewandelen. Dit laatste kunnen we bijvoorbeeld doen door in nederigheid en zachtmoedigheid met de mensen om ons heen om te gaan. Met bepaalde mensen gaat dit al vanzelf. Met anderen vraagt dit wellicht wat meer geduld en liefde, die God in ons legt. Hij helpt ons! Laat Gods geduld een bron zijn, waar je met Zijn liefde en geduld mee mag werken aan Gods doel voor de wereld. 

Aan de slag! 

Wees even stil. Sta even stil. Besef hoe groot Gods geduld is!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap