Wat Jezus jou wil leren over het Avondmaal

27

mei

Tirza Rots

Wat leert Jezus ons over Zijn lichaam en Zijn bloed? Daar gaat het vandaag over. De katholieke kerk
leert dat tijdens de eucharistie (zo noemen ze daar de viering van het avondmaal) de substantie
brood en de substantie wijn letterlijk transformeren in het lichaam en het bloed van Jezus. In de
protestante kerken wordt hier anders tegenaan gekeken. Welke betekenis heeft het avondmaal
volgens de Bijbel? Ontdek het hier.

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij
leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van
de wereld. Jezus zei dan tegen hen: Voorwaar, voorwaar ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des
mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn
bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is
het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij
en Ik in hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij
eet, leven door Mij.

– Johannes 6: 51, 53-57 (HSV)

Jezus spreekt deze boodschap uit op het moment dat Hij onderwijs geeft in de synagoge van
Kapernaüm. De woorden die Hij spreekt maken Hem niet bepaald populair. Als we het gedeelte
verder lezen ontdekken we dat veel van Zijn volgelingen geen zin meer hebben in Jezus. Ze willen
niet langer met Hem optrekken. Dus haken ze af en vervolgen hun eigen weg. Het is niet de eerste
keer dat Jezus’ radicale woorden mensen afschrikt. Hopelijk haak jij niet af maar lees je nog even
door!

Twee beloften in het Avondmaal

Er staan namelijk twee kostbare beloften in dit Bijbelgedeelte:
Wie Mijn (dat is Jezus’) vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven.
Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem
.

In de nacht voordat Jezus gevangen genomen wordt genomen (om uiteindelijk ter dood gebracht te
worden) gebruikt Hij met Zijn discipelen de maaltijd. Jezus neemt op dat moment een brood, dankt
God ervoor, breekt het en deelt het. Dit is wat hij opmerkt: ‘Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt‘ (Lukas 12:19).

Aan het einde van de maaltijd volgt er nog een laatste beker. (Er werden meerdere bekers gebruikt
bij het Pascha). Opnieuw verwijst Hij naar zichzelf met de volgende opmerking: ‘Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt‘ (Lukas 22: 20).

Als we het eerste gedeelte uit Johannes 6 verbinden met Lukas 12 dan begrijpen we de essentie van
Johannes 6 pas echt. In deze gedeelten is Jezus nog in leven. De Bijbelse geschiedenis gaat verder.
Daarin lezen we dat Jezus letterlijk Zijn bloed gaf, Zijn leven! Waarom Jezus precies Zijn leven moest
geven? Omdat er zonder bloed geen vergeving tot stand kan komen. En omdat wij zonder vergeving
voor eeuwig van God gescheiden zouden Zijn. God is een heilige God en kan zonde niet verdragen.
Daarom was er een ‘zondebok’ nodig: Jezus. Alle gramschap over de zonde van alle mensen kwam op
Jezus terecht. Gelukkig bleef Hij niet dood, Hij versloeg de dood en triomfeerde erover!

Het gesprek met Zijn leerlingen over brood en wijn had dus een veel diepere betekenis dan de
discipelen op dat moment konden bevatten. Ik hoop dat ook jij de rijke betekenis van het avondmaal
mag (leren) kennen. Jouw schuld werd op Jezus geladen toen Hij aan het kruis hing. Zijn sterven
betekent leven voor jou! Dus ja, ook jij mag deelnemen aan het avondmaal. Niet om wie jij bent.
Maar om wie Hij is.

Het avondmaal als sacrament

Het avondmaal is één van de sacramenten van de christelijke kerk. Sacrament betekent letterlijk
geloofsgeheim. Wikipedia gaf een mooie omschrijving van wat een sacrament inhoudt. “Een
sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. In die zin
staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens tot God nadert”. Eigenlijk is het
avondmaal dus een handreiking van God om ons te helpen herinneren wat Hij voor ons deed!
Door het symbool van brood tot je te nemen tijdens het avondmaal mag jij deelhebben aan het
lichaam van Jezus. Door het symbool van Zijn bloed tot je te nemen mag jij er zeker van zijn dat Zijn
bloed ook voor jou verzoening bracht. Een leven dicht bij de Vader werd mogelijk. Eeuwig leven, over
de grens van de dood heen.

Aan de slag!

Mocht je nog niet eerder hebben deelgenomen aan het avondmaal, weet dan dat je met
vrijmoedigheid mag aangaan. Het is Jezus zelf die je uitnodigt Hém te herdenken.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap