Oogsten en ontvangen – wat Shavuot en Pinksteren met elkaar te maken hebben

26

mei

Sarah Rokach

Wist je dat een appelboom vijftig dagen na bloei vrucht kan geven? En dat Israël vijftig dagen na de uittocht uit Egypte de tien geboden ontving? En dat vijftig dagen na Pesach de Heilige Geest werd uitgestort? Rond de tijd van Pinksteren, in Israël vieren we dan Shavuot, geeft God ons heel veel en wij mogen daar van genieten. We gaan een groot feest vieren!

Oogsten

Ook moet u voor uzelf het Wekenfeest houden, [dat is het feest bij] de eerste vruchten van de tarweoogst; en [ook] het Feest van de inzameling, bij de jaarwisseling.
Exodus 34: 22

Met Pesach werd de graanoogst geopend met het maaien van de gerst. Vijftig dagen later, tijdens Shavuot, werd de eerste tarwe van het land gehaald. Shavuot was dus ingesteld om God te danken voor de eerste oogst. Met de eerste vruchten gaat men naar Jeruzalem, naar de tempel, voor een offerfeest (vers 26). Er wordt niet gewerkt op die dag, want het is een feestdag met veel lofliederen en lekker eten.
Tussen Pesach en Shavuot wachtten de Israëlieten op de tijd om het graan van het land te halen, terwijl de discipelen daarnaast ook in afwachting waren van de Heilige Geest. Vijftig dagen na Pesach, toen de eerste vruchten van het land werden gehaald, werd de Heilige Geest uitgestort. Zoals eten fysieke kracht geeft om iedere dag te kunnen leven, zo geeft de Heilige Geest ons de kracht om geestelijk werk te doen. Het doel? Zijn oogst binnenhalen!

Ontvangen

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
Handelingen 1: 8

Maar Shavuot verwijst niet alleen naar het oogstfeest. Het wordt een nog groter feest! Op de dag van Shavuot ontving Mozes de tien geboden terwijl de Israëlieten aan de voet van de berg Sinaï wachtten. Zoals de discipelen niet goed wisten wat ze konden verwachten, zo wisten ook de Israëlieten niet wat er precies gebeurde tussen God en Mozes. Na lang wachten komt daar de beloning: Israël krijgt de tien geboden en de discipelen ontvangen de Heilige Geest. En hoe. De wind waait op de berg Sinaï en later, bij de uitstorting van de Heilige Geest, horen ze een geluid als van een wind en de vlammen op de hoofden van de discipelen doen denken aan de bliksem die Israël zag toen God neerdaalde op de berg.

Maar er is ook een verschil. Het volk Israël blijft op afstand van God. Alleen Mozes mag de berg beklimmen en God daadwerkelijk ontmoeten. Met Pinksteren valt die afstand weg. Het hele huis wordt gevuld met de wind en de vlammen komen op ieders hoofd terecht. God heeft Zijn werk volbracht. De weg is open voor iedereen!

Met Shavuot en Pinksteren ontvangen we een hele hoop! We krijgen te eten, we krijgen Gods richtlijnen en ook de Heilige Geest. Wat zorgt God goed voor ons! Ik hoop dat je deze Pinksteren, en Shavuot, dat mag ervaren en dat je je hart kunt openen om dit alles echt te kunnen ontvangen. 

Aan de slag!

Het is gebruikelijk om met Shavuot een stuk fruit te eten dat je een aantal maanden niet hebt gegeten. Alsof het een nieuwe vrucht is die je voor het eerst eet. Dat maakt zo’n vrucht extra lekker en het is een herinnering aan de (O)oogst. Dank God en eet smakelijk!

*in Israël wordt nu Shavuot gevierd (van zonsondergang 25 mei tot zonsondergang 27 mei)

Deel deze overdenking

  1. Marjolein schreef:

    Mooi!

  2. Tamara schreef:

    Shavuot en alle andere feesten die in Leviticus staan zijn feesten voor Yahweh (de Heer) Dus niet alleen voor de Joden maar voor iedereen!!! Dus ook voor Christenen, Messianen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap