Wat het verhaal van het gouden kalf en Pinksteren gemeen hebben

28

mei

Nathanja

Vandaag vieren we feest! Vandaag herdenken we dat God ons Zijn Heilige Geest heeft gegeven. De tijd voor Jezus was aangebroken om terug te gaan naar de Vader, maar Hij heeft de discipelen, en ons, niet aan ons lot over gelaten. Hij stuurt de Geest, onze Helper… Op verhalen die we soms zo vaak hebben gelezen wil ik vandaag een nieuw licht werpen. Ooit nagedacht over wat het verhaal van het gouden kalf en Pinksteren gemeen hebben?

Er zijn veel vergelijkingen tussen het verhaal van Mozes en het gouden kalf in Exodus en het verhaal van Petrus in het boek Handelingen. In beiden gevallen komt het volk naar de berg van de Heer: bij Mozes naar Sinai, bij Petrus naar Zion. Zowel Mozes als Petrus hebben een boodschap van God te verkondigen. Maar wel met een hele andere uitwerking. Maar dat zijn niet de enige overeenkomsten, lees mee!

Donderslag en tongentaal

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hen in gaf.
– Handelingen 2:1-3 (HSV)

In het verhaal van Mozes wordt gesproken over het geluid van donderslag. Het woord wat hier gebruikt wordt is het Griekse woord glossais. Wanneer het in Handelingen gaat over het geluid van het spreken in tongen kan hier hetzelfde woord worden gebruikt! Er is dus sprake van glossais in beiden verhalen.

Tabernakel en tempel

Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus welgevallig zijn.
– 1 Petrus 2:4-5 (NBV)

Nog een opvallende vergelijking is dat er in beiden verhalen verwezen wordt naar God die zijn woonplaats bouwt. In Exodus gaat het over het bouwen van de tabernakel, in handelingen gaat het over ‘levende stenen’ zoals Petrus het noemt en worden wij de tempel genoemd.

Vuur op offers en vuur op mensen

In Exodus komt vuur uit de hemel om het offer in de tabernakel te verteren. In Handelingen wordt er weer gesproken over vuur uit de Hemel maar dit keer komt het vuur van God neer op de mensen, Zijn tempel.

3000 sterven en 3000 gered

En met veel meer woorden legde hij (Petrus) getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt: en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
– Handelingen 2:40-41 (HSV)

Mozes komt de berg af met een boodschap van God en ziet de mensen zondigen. Het gevolg hiervan is dat er die dag 3000 mensen moeten sterven. Petrus staat aan de voet van Sinai en vertelt ook een boodschap van God waardoor 3000 gered worden, je zou kunnen zeggen dat dit een redemption story is van het debakel bij het gouden kalf.

Best interessant toch? Of het toeval is of niet, ik weet het niet… Maar wat zit Gods woord wonderlijk mooi in elkaar. En al zou het toeval zijn, is het geen prachtige symboliek dat waar er 3000 mensen moesten sterven door de zonde er ook 3000 mensen gered worden door het horen van het goede nieuws!? 

Mijn gebed is dat ook jij vandaag tijdens Pinksteren bemoedigt mag worden door het volgende mooie citaat uit Psalm 16 in de preek van Petrus:

Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook al mijn vlees rusten in hoop, want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht.
– Handelingen 2:26-28 (HSV)

Aan de slag!

Als het je verlangen is om vandaag, op de dag dat we de vervulling met de Heilige Geest herdenken, opnieuw vervuld te worden met Gods Geest mag je dit gebed meebidden:

Lieve Heer. Ik dank U dat U mij niet alleen hebt achtergelaten. Ik dank U dat u een Helper hebt gestuurd. Dankuwel dat U Uw Geest in mij wilt laten wonen. Vandaag wil ik de weg vrij maken voor de Geest in mijn hart en Hem toestaan om door te werken in alles wat ik ben en doe. Wilt U mij vanmorgen opnieuw vervullen met Uw Geest? Dankuwel voor Uw genade en Uw liefde, help mij om mijn hart een welkome plaats te maken voor Uw Heilige Geest. Amen.

Bron: The Bema Podcast – Uncut corners

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap