Wat is voor jou de waarde van bijbellezen?

14

dec

Iona van den Dries

Als jij de Bijbel leest, kom je dan dingen tegen die herkenbaar zijn? Of lijken de woorden ver weg? Ik kan me voorstellen dat beide voorkomt. De ene keer spreekt een tekst je aan alsof hij voor jou geschreven is. De andere keer lijkt hij allesbehalve relevant. Als ik elke keer dat ik mijn Bijbel oppak de eerste ervaring zou hebben, zou ik deze misschien vaker erbij pakken. Tegelijk merk ik soms pas wat ik mis als ik een tijd niet heb gelezen. Een van mijn favoriete Bijbelboeken is Psalmen, aangezien de psalmen zo dichtbij de dagelijkse ervaring van hun schrijvers komen. Vandaag wil ik met je kijken hoe psalm 63 ons iets kan vertellen over de waarde van bijbellezen.

Samen zoeken en terugkijken

De psalm wordt aangekondigd als een psalm van David. De schrijver belijdt ten eerste hoe hij God zoekt, hoe de wereld om hem heen dorstig en droog lijkt (Psalm 63:2). Dan kijkt hij terug naar een moment waarop hij God vond:

In het heiligdom heb ik u gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd.
Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.

– Psalm 63:3-4 (NBV)

David kijkt hier terug op een moment toen hij Gods macht en majesteit zag in het heiligdom. Bepaalde mijlpalen en momenten in ons leven met God kunnen een drijfveer zijn in ons geloofsleven. Wanneer we ons die momenten herinneren, zoals David hier doet, kan ons verlangen om God te zoeken aangewakkerd worden. Ook als je zulke momenten met God niet hebt ervaren of je kunt je niet herinneren wanneer je zoiets hebt meegemaakt, dan biedt de Bijbel een schat aan relaties tussen God en zijn mensen waarvan we mogen leren en waarover we ons mogen verwonderen. Niet één relatie tussen God en zijn mensen in de Bijbel is hetzelfde, al is de band die ons verbindt dat wel. De verhalen en gedachten in de Bijbel laten ons ook zien dat we deel zijn van een grotere community die zich uitstrekt over verschillende landen, tijden en individuen. Daarin ligt deels ook de waarde van Bijbellezen: het gezamenlijk zoeken naar God en het delen van onze ervaringen om elkaar op te bouwen.

Als ik het niet voel

Soms zoeken we dat gevoel van gezien worden door God, dat gevoel van thuiskomen, dat gevoel van aanbidding. Dat gevoel is iets prachtigs en ik vind ook dat we ons gevoel mogen meenemen in onze relatie met God. Tegelijk ligt er waarde in bijbellezen, ook als het niet de uitwerking heeft die we zoeken. Juist als God ver weg lijkt, juist als we moeite hebben met het zoeken naar God, biedt de Bijbel een fundament voor ons hart. Het geeft ons woorden om aan vast te houden. Als ik er in mijn hart voor kies om vast te houden aan zijn Woord en mijn liefde voor Hem, ook als ik dit niet voel, heb ik een grotere kans van slagen om op die momenten wel Gods wil te doen. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende regels uit de psalm:

U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.
Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.

– Psalm 63:5-6 (NBV)

De schrijver zegt hier wat hij wil doen, niet wat hij voelt of zin heeft om te doen. David spreekt over de relatie tussen hem en God en waar die toe leidt. Als hij wakker ligt ’s nachts spreekt hij Gods naam en denkt hij aan God (63:7). Wanneer hij God prijst, wordt zijn ziel verzadigd met overvloed. Het prijzen van God vervult hem. Niet alleen is David met heel zijn ziel aan God gehecht (63:9), ook Gods rechterhand houdt hem vast. Dit zijn ervaringen en kennis waar hij op terug kan vallen wanneer hij God zoekt. Ook dit geeft de waarde van bijbellezen weer: de Bijbel kan ons wijsheid en woorden geven die we zelf nog niet hebben kunnen vinden en biedt houvast.

Eigen strijd

Het laatste gedeelte van de psalm neemt een enigszins andere toon aan. De gedachten vloeien wel voort uit de overtuigingen dat God voor de schrijver zorgt en dat David God wil loven. Het zijn harde woorden: de schrijver vraagt God om vijanden ten onder te laten gaan. Tegelijk gaat het hier om serieuze tegenstanders: vijanden die David dood wilden zien (63:10-11). Wie de koning trouw zijn, daarentegen, mogen zich gelukkig prijzen:

Maar de koning zal zich verheugen in God,
wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig –
leugenaars wordt de mond gesnoerd.

– Psalm 63:12 (NBV)

Wie trouw zijn zullen ook delen in Gods zegen, zoals de koning wordt gezegend. Eerlijk, ik keek naar dit gedeelte en dacht: Dit lijkt me een specifiek probleem voor David. Toch is dit gedeelte belangrijk, ook als ik het niet helemaal snap of voel. God wil met ons strijden tegen onze vijanden en moeilijkheden. Het prijzen van God stopt niet als we de kerk uit lopen en zo stopt Gods hulp voor ons ook niet als ons gebed is afgelopen. We hoeven het niet alleen te doen. Ook hierin komt de waarde van bijbellezen naar boven: we mogen nadenken over wat we niet begrijpen en de wijsheid die we opdoen meenemen in onze eigen relatie met God. Ook wanneer ons moment van Bijbellezen voorbij is, mogen we nadenken over en vasthouden aan wat we gehoord hebben.

Aan de slag!

Vul je hart, je hoofd en je ziel met Gods Woord vandaag. Begin bijvoorbeeld een leesplan, lees een favoriete bijbeltekst of ga op internet zoeken naar bijbelteksten over een onderwerp dat je interessant vindt. Bij dit laatste kan ik je aanraden om ook de gedeelten rond die ene tekst te lezen, zodat je het vers of de verzen in de context kunt plaatsen.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Psalm 119: 105, Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad✨✨
    Dankjewel Iona voor deze aansporing!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap