Waar draait het nu écht om in het christelijk geloof?

15

dec

Charlotte Molenaar

Waar draait het nu eigenlijk om in het christelijk geloof? Netjes naar de kerk gaan, niet vloeken, aardig zijn voor elkaar? Is het niet eigenlijk gewoon een soort gedragscode waar een gedeelte van de wereldbevolking zich aan houdt? In de brief aan de gelovigen in Filippi bidt Paulus dat de gelovigen zullen kunnen onderscheiden waar het op aan komt. Dat ze door hebben wat nu echt belangrijk is en wat niet. Laten we samen met hen leren van wat volgens Paulus de kern is van het christelijk geloof.

En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus.
– Filippenzen 1:9-10 (HSV)

Als je door hebt waar het om draait voor God, ben je oprecht, zuiver en onberispelijk op de dag dat Jezus terugkomt. Vers 11 zegt nog iets: dan ben je vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Dit vers verklapt waar het in de kern om gaat: gevuld zijn met vruchten van gerechtigheid die je van Jezus Christus krijgt. Om dit beter te begrijpen is het goed om even door te bladeren naar Filippenzen 3:1-9.

Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer: besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk.

Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof.
– Filippenzen 3:1-9

In dit stuk waarschuwt Paulus de gelovigen van Filippi voor predikers die zeggen dat het nodig is om als gelovige ook de Joodse wet te houden en besneden te worden. Volgens hen leef je dan pas echt goed, rechtvaardig voor God. ‘Nee,’ zegt Paulus, ‘doe dat niet! Vertrouw niet op je eigen daden, op het vlees.’ Als iemand reden had om te vertrouwen dat hij het wel prima deed voor God, was het Paulus wel. Hij was besneden. Hij kwam uit een goede Joodse familie. Hij leefde de wet exact na en wist precies hoe alles theologisch in elkaar zat in de Bijbel. Naar de maat van gerechtigheid in de wet voldeed Paulus helemaal. Hij leefde het christelijk geloof uit.

Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen.
– Filippenzen 3:7 (NBV)

Paulus zegt: ‘Alles wat ik had, beschouw ik als verlies, als afval. Het kennen van Jezus Christus overtreft namelijk alles! Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één zijn met Hem.’ Paulus had het perfecte religieuze leven. Hij kwam uit een goede familie, was besneden en had een grondige theologische opleiding gevolgd. Hij had alleen een ding echter niet: Jezus. Toen hij Jezus leerde kennen, ontdekte hij dat je er nog zo goed voor kan staan op religieus gebied, maar dat het voor God niets uitmaakt, als je niet op Jezus vertrouwt. Het enige wat er nog voor hem toe doet, is het kennen van Jezus.

Dat is waar het om draait: Jezus Christus en de gerechtigheid die je van Hem krijgt. Niet de gerechtigheid door het houden van de wet, door netjes te leven, maar die je krijgt door het geloof in Jezus Christus. Alles kan zo de prullenbak in als je Jezus niet hebt, volgens Paulus. Het enige wat ertoe doet is Jezus en de gerechtigheid die je van Hem krijgt. Gooi al je eigen gerechtigheid weg! 

Gerechtigheid van Jezus is wat nodig is om in de gemeenschap van God te leven. Door de zonde zijn we die gemeenschap van liefde kwijt. Zonde is ons wantrouwen richting God. We vertrouwen Hem niet en kiezen onze eigen manier van leven. Door het geloof in Jezus worden we weer rechtvaardig gemaakt. Dat betekent dat we weer in de goede relatie met God gezet worden door Jezus. Jezus stierf in onze plaats zodat wij met God kunnen leven zoals Jezus in perfecte relatie met de Vader en de Geest leeft. Vanuit die nieuwe relatie verandert je leven, dan krijg je vruchten van gerechtigheid van Jezus.

Dit brengt ons weer bij de vraag aan het begin van de Filippenzenbrief: waar komt het op aan in het christelijk geloof?

Vervuld zijn met de vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn.

Gevuld zijn met vruchten van gerechtigheid van Jezus. Niet met vruchten van gerechtigheid van jezelf maar met die van Jezus. Zo zul je uiteindelijk oprecht en zonder aanstoot zijn op de dag dat Jezus terugkomt. Dat is waar het om draait: leven door de gerechtigheid van Jezus en niet die van jezelf.

Aan de slag

  • Op welke manieren ben jij soms nog bezig om te vertrouwen op je eigen gerechtigheid? Beken dit aan God en vraag Hem om de vruchten van Jezus’ gerechtigheid in je te laten groeien.
  • Luister het lied: Upon Him.

Deel deze overdenking

  1. Linsey schreef:

    Wat een mooie en duidelijke overdenking. Ik heb hem opgeslagen om later nog eens te lezen of te kunnen delen! Bedankt!

  2. Gerry Rosmolen schreef:

    Wat zijn ze de vruchten van Jezus’ gerechtigheid dan? Dat begrijp ik niet. Kun je dat uitleggen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap