Wat is jouw geloofsverhaal?

13

mrt

Marije Brandwijk

Hoe ben jij tot geloof gekomen? Als iemand dat aan jou zou vragen vandaag, wat is je antwoord dan? Voordat ik een cursus volgde met praktische handvaten om meer over mijn geloof te vertellen, had ik hier nog nooit echt over nagedacht. Maar toch, persoonlijke verhalen kunnen mensen inspireren, ze kunnen mensen raken. Het is misschien wel dé manier om over het geloof te vertellen tegen een ongelovige collega. Daarom is het wel eens goed om te bedenken wat je zou antwoorden. Wat is jouw verhaal?

Wanneer ik verhalen van mensen hoor over hoe ze tot geloof mochten komen, valt het mij keer op keer op hoe verschillend iedereens verhaal is. Soms kun je een beeld hebben van dat een bekering heel spectaculair moet zijn om je verhaal hierover te vertellen. Want wie wil er nou een saai verhaal horen? Maar vaak zijn ook de ‘gewone’ geloofsverhalen heel bemoedigend en duidelijk te begrijpen voor andere mensen.

Ieder verhaal is uniek

De ´Paulus-bekering´

In de Bijbel lezen we ook over verschillende verhalen van mensen over de manier waarop zij tot geloof zijn gekomen. Wanneer ik denk aan bekeringen, dan moet ik allereerst denken aan de manier waarop Paulus (voorheen Saulus) tot bekering is gekomen. Dat is eigenlijk een hele duidelijk bekering, zijn leven wordt 180 graden omgedraaid door een ontmoeting met God. Wanneer hij onderweg is naar Damascus, om christenen te vervolgen, spreekt God tot hem:

En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. Plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, Heere? De Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. De mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. Saulus stond op van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus.’
Handelingen 9:3-8 (HSV)

Paulus zijn leven verandert compleet na deze ontmoeting met God. Verderop in het hoofdstuk komt de discipel Ananias via een visioen van God bij Paulus. Paulus was sinds zijn ontmoeting met God tot de ontmoeting met Ananias blind geweest. Maar wanneer Ananias komt, kan hij weer zien. God had namelijk een plan met zijn leven. (Handelingen 9:15). Zo verandert Paulus totaal, van een christenvervolger naar iemand die zelf later vervolgd wordt om zijn geloof.

Het ‘gewone’ verhaal van Timotheüs

Waar we net een hele duidelijke verandering in iemand levens hebben gezien, kan het ook zo zijn dat die bekering heel geleidelijk in jouw leven is gekomen. Bijvoorbeeld doordat je vanaf kinds af aan al zo bent opgevoed. We vergeten wel eens wat voor een voorrecht dat is, dat je ouders je al van kinds af aan hebben geprobeerd te leren wie Jezus is en hoe je een relatie met Hem kunt opbouwen. Zo lezen we in de Bijbel over Timotheüs dat zijn moeder en grootmoeder een heel sterk geloof hadden, en dat ze dit ook tijdens de opvoeding geprobeerd hebben door te geven. Zo schrijft Paulus in een brief aan Timotheüs:

Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont.’
– 2 Timotheüs 1:5 (HSV)

Wat is jouw geloofsverhaal?

Misschien vraag je je af: ‘Hoe vertel ik mijn verhaal?’ Begin gewoon eens met een paar dingen op papier te zetten, hou het kort en bondig zodat het makkelijk te begrijpen is.  Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • Wanneer merkte je God voor het eerst in je leven?
  • Wat zijn belangrijke momenten geweest voor je geloofsleven?
  • Was God van kinds af aan al in je opvoeding?
  • Wat is een belangrijke Bijbeltekst voor jou en waarom?

Wanneer je verhaal voor jezelf helder en duidelijk is, is het ook makkelijker om het iemand te vertellen.  Nu heb ik net twee verschillende verhalen geschetst, maar er zijn nog veel meer verhalen te vertellen hoe iemand tot geloof kan komen. Want dat is het bijzondere, God die roept ons allemaal, op een manier die bij ons past, waar wij gevoelig voor zijn. Vergeet niet dat elk verhaal ertoe doet!

Aan de slag!

  • Als je het nog nooit gedaan hebt, schrijf dan eens jouw geloofsverhaal op.
  • Bedank God dat Hij ons roept, vraag Hem om mensen aan te raken die nog niet tot geloof zijn gekomen.

Deze blog is geïnspireerd door een hoofdstuk uit het boek: Op weg naar de hemel, Henk Binnendijk.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap