Wat is het nut van de gaven van de Geest?

07

jul

Iona van den Dries

Door de Heilige Geest kunnen gelovigen gaven ontvangen. Deze worden ook wel gaven van de Geest genoemd. Voorbeelden hiervan worden genoemd in 1 Korintërs 12 en Romeinen 12:6-8. Het is een hele lijst en dat kan best overweldigend zijn! Misschien dat de gemeente van Korinthe daar ook wel mee worstelde. Hoe moesten ze omgaan met al die verschillende gaven binnen de gemeente en welke waren belangrijker dan andere? Waar moesten ze naar streven en waarvoor dienden de gaven precies? Lees vandaag mee wat Paulus aan de gemeente schreef.

Verbonden

Om te beginnen, wijst Paulus op wat de gemeenteleden verbindt, namelijk één God. De gaven komen van één Geest, hoe verschillend ze ook mogen zijn (1 Korintiërs 12:4-6). Hij zegt dan ook:

Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
– 1 Korintiërs 12:11 (NBV)

Het is de Geest die de gaven uitdeelt, niet de mens. De gaven van de Geest mogen er dan ook zijn in al hun variaties. Deze zijn niet gegeven om verdeeldheid te zaaien, maar om de gemeente sterker te maken, hen te verbinden en elkaar op te bouwen! Paulus vergelijkt de gaven met verschillende lichaamsdelen die samen één lichaam vormen, het lichaam van Christus (12:12-27). Samen vertegenwoordigen de gemeenteleden met hun verschillende gaven Jezus op aarde en kunnen ze Gods goede nieuws verkondigen.

De gemeente opbouwen

Het kan dus heel goed dat er binnen de gemeente mensen zijn met verschillende gaven van de Geest. Deze gaven mogen er zijn en zijn belangrijk; de Geest heeft ze daar bedoeld voor een reden!

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.
– 1 Korintiërs 12:7 (NBV)

Voor ik verder ga, wil ik je vragen om de zin hierboven nog een keer te lezen. De Geest is zichtbaar aan het werk in iedereen. Niet alleen in de mensen wiens gaven het meest opgemerkt worden, maar in iedereen. Dit kunnen we lezen als dat de Geest zichtbaar werkt in de specifieke gemeente van Korinthe, maar ik denk dat we het ook breder kunnen lezen en een glimp mogen opvangen van hoe God kijkt naar zijn gemeente. Als je het gevoel hebt dat jij daar niet onder valt, lees het dan nog eens en bid God of Hij je wil laten zien wat jouw gave is.

De Geest deelt gaven uit om de gemeente op te bouwen. Een gemeente die wordt opgebouwd van binnenuit staat sterk en kan zo beter doen waarvoor ze opgericht is: het delen van haar geloof in Jezus. Paulus behandelt een specifieke vraag, namelijk welke gave beter is, klanktaal of profetie. Hij legt uit dat men eerder profetie moet nastreven, aangezien iedereen deze woorden kan verstaan en de woorden zo opbouwend, troostend en bemoedigend zijn voor de andere gemeenteleden (14:3, NBV). Dit betekent echter niet dat klanktaal niet belangrijk is! Paulus zegt dan ook:

Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert.
– 1 Korintiërs 14:5 (NBV)

Klanktaal kan iemand opbouwen in zijn of haar relatie met God. Dit is heel waardevol, maar als iemand in klanktaal spreekt in de gemeente en niemand kan het uitleggen, dan heeft de rest van de gemeente daar niet zoveel aan. Vandaar dat Paulus zegt dat profetie over het algemeen nuttiger is voor de gemeente. Alle gaven van de Geest kunnen tot opbouw van de gemeente leiden, zolang ze daarvoor worden ingezet en er goed samen wordt gewerkt tussen mensen met verschillende gaven. Als iemand in klanktaal spreekt, is het belangrijk dat iemand dit uit kan leggen, zodat iedereen kan delen in deze woorden.

Het allerbeste geschenk

Er zijn verschillende gaven van de Geest en allemaal hebben ze hun eigen rol en bijdrage in de gemeente, maar er is een weg die nog voortreffelijker is dan alle gaven (12:31, NBV). Welke gaven we ook hebben, Paulus legt uit dat ze waardeloos en leeg zijn zonder de liefde (1 Korintiërs 13:1-13). De ultieme gave, Gods ultieme geschenk, is zijn liefde. Geloof en gemeente zijn leeg zonder. Deze gave is beschikbaar voor iedereen! Het is de kern van ons geloof, het liefhebben van God boven alles en de ander als onszelf (Matteüs 22:37-39). Paulus zegt ook:

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.
– 1 Korintiërs 13:8-9 (NBV)

Ondanks de gaven van de Geest, hoe wonderlijk en prachtig ze ook zijn, kunnen we als mensen nu nog niet alles zien of begrijpen van God. Maar zelfs als uitingen van deze gaven verdwijnen, blijft de liefde hetzelfde. Hoe de persoon, de gemeente of de wereld ook verandert, Gods liefde zal nooit vergaan.

Aan de slag!

Welke gaven van de Geest heb jij gekregen? Hoe kun je deze inzetten tot opbouw van jouw gemeente? Neem vandaag een moment om hierover na te denken.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap