Wat hebben geloof en liefde met elkaar te maken?

18

jan

Jacomien van Urk

Geloof en liefde worden vaak in één ademteug samen genoemd. Een levend geloof wordt zichtbaar in daden van liefde, maar zonder liefde kent het geloof een heel andere invulling. Liefde en geloof horen bij elkaar, maar waarom? En hoe werkt dat precies? En wat betekent dit voor ons? Paulus schrijft hierover in zijn brief aan de Galaten.

In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
Galaten 5:6 (HSV)

Paulus schrijft zijn brief aan de Galaten met een reden. Het is een emotionele en felle brief, een protest tegen de invloed van de judaïsten. Deze stroming probeerde de christelijke vrijheid aan te tasten, door de gelovigen van de gemeenten in Galatië te dwingen om naar de Joodse wetten te leven en zich te laten besnijden. Als reactie hierop schrijft Paulus een brief aan de Galaten.

Liefde gelooft

In de eerste hoofdstukken geeft Paulus uitleg over de wet. Maar in hoofdstuk 5, na de oproep om stevig te staan in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt, volgt een opmerkelijk vers over geloven. Geloof dat door liefde werkzaam is. Je zou het misschien zo kunnen zeggen: liefde is de brandstof van het geloof. Zonder liefde, geen geloof. Zonder geloof, geen liefde. De liefde is dus onmisbaar als het gaat om geloven. Maar wat betekent dit concreet?

‘Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.’
– 1 Johannes 4:9, 10 (HSV)

Liefde geeft

God gaf Zijn eniggeboren Zoon. Aan wie? Aan de wereld. Waarom? Omdat Hij ons liefhad. Betekent liefde dan misschien ‘geven’? Geven wat je bent? Aan God? Aan de mensen om je heen? Is liefde dan misschien dat je steeds weer die grote, zware deur van je hart opent? En is dat dan het geloof dat werkt? Dat is dus niet wat de judaïsten destijds de gelovigen van Galatië probeerden wijs te maken: dat je moet zwoegen. Zwoegen om Hem te ontvangen en jezelf te geven. Zwoegen om liefde te bewijzen. Is het dan misschien geloven dat Hij mij liefheeft, ondanks alles? Is het geloof dan werkzaam?

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
– Galaten 5:13 (HSV)

Liefde dient

Een van de betekenissen die de Dikke van Dale geeft voor het woord ‘dienen’ is ‘hulde bewijzen’. Wauw, is dat niet prachtig? Liefde bewijst hulde. Als ik denk aan hulde bewijzen, dan zie ik de koning en koningin voor me die een stad binnenrijden. Hordes van mensen langs de weg die met slingers en vlaggen, juichend en wuivend de koning en koningin verwelkomen; hen hulde bewijzen. Dat doet liefde dus ook. Misschien wel door hele ieniemini kleine gebaren. Liefde zoekt manieren om hulde te bewijzen. Liefde zoekt de God die Zichzelf liefde noemt. 

‘De vrucht van de Geest is echter: liefde.’
– Galaten 5:22 (HSV)

Aan de slag!

Vandaag geen aan de slag die je aan het werk zet. Je mag vandaag ontvangen. Neem minimaal een kwartier de tijd om de liefde van God tot je door te laten dringen. Ga op een stille plek zitten, zonder telefoon of dingen die je kunnen afleiden. Bedenk hoe groot de liefde van de Vader is, Die zelfs Zijn Enige Zoon niet gespaard heeft!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap