Hoe start jij de dag? 

17

jan

Joanne van de Vendel

De wekker gaat: het is tijd om de dag weer te beginnen. Zo handig, dat deze tegenwoordig op je telefoon gemakkelijk is ingesteld. Nu je de wekker uit hebt gezet, heb je waarschijnlijk je telefoon nog in je hand. Wat doe je? Kijk je naar appjes die nog zijn binnengekomen gisteravond? Check je snel je mail of scroll je even door Instagram of het meest recente nieuws? Of… Check je even in bij God om de dag in gebed met Hem te beginnen?

En ‘s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar.
– Markus 1:35 (HSV)

Jezus geeft ons het goede voorbeeld. In de ochtend neemt Hij de tijd om met de Vader in gesprek te gaan. Hij is in verbinding met de Vader, en zal zo al wat er die dag weer op Zijn pad zal komen in vertrouwen met Zijn Vader aangaan. Hij is als het ware opgeladen om de taken die de dag weer zou brengen aan te kunnen. 

Jouw start van de dag

‘s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ‘s morgens leg ik [mijn gebed] voor U neer en zie ik [naar U] uit.
Psalm 5:4 (HSV)

David vertelt ons in deze psalm dat God ons hoort. Het is goed om ons gebed voor God neer te leggen en uit te zien naar wat God er in de loop van de dag mee gaat doen. Ben je je ervan bewust dat God bij ieder onderdeel van jouw dag betrokken is? 

Wanneer je bidt, mag dit een kort gebed zijn. God kijkt naar je hart. Mij heeft het geholpen te starten met een ‘één minuut gebed’. Het wakkerde mijn verlangen aan. En nu, als ik wakker word, gaan mijn eerste gedachten uit naar God en Zijn betrokkenheid in mijn leven. Ben je bereid om jouw dag met Hem te starten?

Stem af op God 

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word [innerlijk] veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te [kunnen] onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
– Romeinen 12:2 (HSV)

Paulus roept ons op om de wil van God te zoeken en niet te worden zoals, of mee te gaan met, de wereld. Een leven met God vraagt om een innerlijke verandering. De Heilige Geest wil in jou wonen. Hij wil je helpen en vormen om de goede, volmaakte wil van God te kunnen onderscheiden. Dit betekent dat je in jouw leven gaat ervaren dat je gedurende de dag keuzes maakt in overeenstemming met de Heilige Geest. Zijn stem wijst jou de weg. 

Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.
– Spreuken 3:6 (HSV)

God wil niets liever dan dat je Hem toelaat op alle paden van jouw leven. Dat je Hem op ieder pad kent en erkent. Dat je jouw leven in vertrouwen met Hem deelt. Wanneer jouw weg in het leven moeite en verdriet kent, zal God bij je zijn om jouw levensweg veilig met Hem te gaan. 

Start de dag met dankbaarheid

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank [God] in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
1 Thessalonicenzen 5:16-18 (HSV)

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.
– Filippenzen 4:6 (HSV)

God geniet ervan als je jouw dag start in dankbaarheid. Als je jouw hart en gedachten opent, om te zien welke zegeningen God vandaag weer heeft gegeven. God is een gulle God. Hij wil ons graag zegenen. Zie je de zegeningen om je heen? Dat schept een dankbaar hart. Wanneer een hart gevuld is met dankbaarheid, is er minder ruimte over om je hart te vullen met zorgen. Dus start jouw dag met gebed en volg Jezus’ voorbeeld. Stem af op God, in het vertrouwen dat wat je die dag ook te wachten staat, Hij met je mee gaat.

Lieve vrouw, zie je dat God betrokken is in jouw leven? Vanaf het moment dat je opstaat tot het moment dat je gaat slapen. 

Aan de slag! 

Luister het prachtige lied ‘Give Me Jesus’ van Jeremy Camp. Zijn roep om Jezus klinkt van de morgen tot het naar bed gaan. Ik bid dat dit voor jou een opstapje is naar een leven waarin je jouw dag start met de focus op God.

Deel deze overdenking

  1. Sieneke schreef:

    Mooi begin van de dag vriendin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap