Wat fijn dat jij voor Gods schepping zorgt!

06

nov

Irene Poot

Er is één groot raadsel in mijn gezin: waarom kunnen wij niet voor de vissen zorgen van de buurvrouw? Soms krijgen wij de goudvissen van de overburen te logeren als zij op vakantie zijn. Dat lijkt niet zo moeilijk, je hoeft ze namelijk alleen maar eten te geven. Maar op de één of andere manier wisten wij het altijd voor elkaar te krijgen om de goudvissen dood te laten gaan. Als ik al niet eens voor goudvissen kan zorgen, hoe moet ik dan ooit voor Gods schepping zorgen?

Tegenwoordig zijn er veel discussies over Gods schepping op het gebied van klimaatverandering, grondstoffen die opraken, natuurrampen die gebeuren en uitstervende dieren. Ik heb er zelfs mijn werk van kunnen maken om dagelijks met dit soort dingen bezig te zijn. Wat gaat hier nou mis? Ik denk dat het fout gaat, omdat mensen zijn gaan heersen over de aarde in plaats van ervoor te zorgen.

Heersen over Gods schepping

De uitspraak dat wij mensen moeten ‘heersen’ over de aarde wordt al aan het hele begin van de Bijbel genoemd. In het scheppingsverhaal in Genesis wordt verteld dat God de mensen schiep naar zijn eigen beeld, naar zijn gelijkenis. En wij mensen zullen dan heersen over de vissen, de vogels, de hele aarde.

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!
– Genesis 1: 26-28 (HSV)

Heersen over de hele aarde klinkt misschien een beetje alsof wij alle macht hebben om maar te doen met de schepping wat wij willen. Wij moeten immers heersen over de aarde. Maar het is belangrijk om dat stukje daarvoor niet te vergeten: ‘…mensen naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.’ Oftewel, wij moeten ook heersen over de aarde zoals God dat doet. Dus zoals God met de aarde en Zijn schepping om zou gaan, zo moeten wij dat ook doen. En aangezien God een liefhebbende God is die ook voor ons als zijn kinderen wil zorgen, zou het mooi zijn als wij op diezelfde manier voor zijn schepping zouden zorgen.

Zorgen voor Gods schepping

Eigenlijk is het heel bijzonder dat God ons zoveel verantwoordelijkheid, en in zekere zin ook macht, geeft dat we voor zijn schepping mogen zorgen. Als ik mijn buurvrouw was geweest, had ik mijn nieuwe goudvissen ver uit onze buurt gehouden! Maar God wil juist graag dat wij voor de aarde zorgen. Koning David omschrijft dit ook mooi in één van zijn psalmen:

“Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.
U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:
schapen en runderen, die allemaal,

en ook de dieren van het veld,
de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.
HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!”
– Psalm 8: 4-10 (HSV)

In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt zelfs gezegd dat God ons ‘bijna god’ heeft gemaakt. Hoe bijzonder! Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik omringd door hoge bergen vol prachtige groene bomen en een diepblauwe rivier. Persoonlijk vind ik bergen het mooiste natuurverschijnsel, omdat ze zo groot en mooi en indrukwekkend zijn. Als ik naar de bergen kijk, besef ik pas hoe groot en mooi en indrukwekkend God ook is. En wij mogen zelfs voor die grote bergen, groene bossen en diepe blauwe wateren zorgen, is dat niet prachtig!

Hoe kan jij vandaag voor Gods schepping zorgen?

Dat klinkt natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar het klinkt ook als een grote en moeilijke taak. Wie zijn wij om ‘bijna als goden’ te zijn en voor de hele aarde te zorgen?! Ik kan niet eens twee goudvissen in leven houden!

En iedereen vindt natuurlijk weer wat anders. Wel of geen vlees eten, nooit meer met de auto gaan, niks meer weggooien, protesteren tegen grote bedrijven en wat al niet nog meer. Geen wonder als dit hele idee van ‘voor de aarde zorgen’ jou niet echt in fijn in de oren klinkt. Toch hoeft het allemaal niet gelijk zo heftig en groot.

Ik denk dat stap 1 is om gewoon bewust om te gaan met Gods schepping. Sta eens stil bij de dingen die je doet en bedenk: ‘Ben ik nu aan het heersen over de aarde of zorg ik nu voor de aarde?’
Als iedereen gewoon zou beginnen met wat bewuster met de aarde om te gaan, en misschien op basis daar van wat dingen anders zou doen, dan gaan we steeds meer op God lijken. Mijn eerste stap is in ieder geval om een cursus ‘goudvis verzorgen’ te volgen!

Aan de slag!

  • Met welke 3 dingen kan jij vandaag voor Gods schepping zorgen? Probeer deze dingen vandaag of deze week te doen.
  • Ga vandaag eens naar buiten en geniet van al het moois wat God heeft gemaakt. Wat doet de schepping met jou?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap