Johannes startte een revolutie – doe jij mee?

07

nov

Mandy

Tot de komst van Jezus was er één standaard voor het (Joodse) geloof, en de Schriftgeleerden stonden daar symbool voor. Ze legden zichzelf en het Joodse volk hoge eisen op en verkondigden een geloof waarbij weer in Gods genade komen iets was wat je zélf kon bewerkstelligen. Al duizenden jaren ging het zo. Offers brengen, boetedoening, de juiste regels volgen. Voorkomen dat je buiten de lijntjes kleurt. Zij, de Schriftgeleerden, waren het toonbeeld van geloof. Zoals zij het deden, moest toch wel perfect zijn? En toen was daar Johannes.

Johannes zag dat ook veel Farizeeërs en Sadduceeërs gedoopt wilden worden. Hij zei tegen hen: “Jullie zijn achterbaks en slecht! Wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie zo zullen kunnen ontsnappen aan de straf van God voor jullie ongehoorzaamheid? Jullie moeten niet alleen zéggen dat jullie weer zullen gaan leven zoals God het wil, maar het ook dóen. Anders betekent jullie doop helemaal niets. En denk maar niet: ‘We stammen af van Abraham, dus het zit wel goed met ons.’ Want ik zeg jullie dat God zelfs deze stenen hier kan veranderen in kinderen van Abraham!
– Matteüs 3: 7-9 (BasisBijbel)

Ik kan me zo voorstellen dat mensen hier hun adem inhielden. Stilte. Dat de woorden zich vervolgens als een lopend vuurtje verspreidden. ‘Hij zei wát? Tegen wie?!’ Monden vielen open.

Met Johannes werd een nieuw tijdperk ingeluid

Johannes luidde een nieuw tijdperk in en dat deed hij niet stilletjes. Dappere kerel! Hij verkondigde het koninkrijk van de hemel. Geen uiterlijke verandering met je lichaam, maar een diepe omkering met je hart.

Het verkondigen van deze waarheid moet toch voor een (geestelijke) aardsverschuiving hebben gezorgd? Zouden de engelen in juichen zijn uitgebarsten? Hem vanuit de hemel hebben aangemoedigd?

Een nieuw tijdperk brak aan, precies zoals Jesaja al had voorspeld.

Iemand roept in de woestijn: “Baan de weg voor de Heer. Maak in de steppe een rechte weg voor onze God.
– Jesaja 40:3 (BasisBijbel)

Mensen stroomden toe om naar Johannes te luisteren. Dít was nog eens iets anders! Het klonk hen misschien wel vreemd maar toch aangenaam bekend in de oren, als een melodie die ze als baby hadden gehoord. Een echo van lang vervlogen tijden.

Van overal kwamen de mensen naar hem kijken en luisteren: uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de hele streek van de Jordaan. Ze gaven hardop toe dat ze inderdaad ongehoorzaam aan God waren geweest en lieten zich door Johannes dopen in de rivier de Jordaan.
– Matteüs 3: 5-6 (BasisBijbel)

Door Johannes smachtten de mensen naar meer

Met massa’s kwamen ze tegelijk tot God. Misschien wel júist vanwege het verschil met wat de Schriftgeleerden altijd hadden verkondigd. De woorden van Johannes – maar eigenlijk van God zelf – landden op hen als regendruppels op droge grond. Het verkwikte hen, maakte dat ze naar meer smachtten en nooit meer anders wilden. Dit was zó anders dan wat de Schriftgeleerden hen altijd hadden geleerd.

Je zou kunnen zeggen dat Johannes een revolutie is begonnen. Maar hij wist ook van Wie hij dat idee had gekregen.

Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan. Hij wilde Zich door hem laten dopen. Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden. Hij zei: “Ík heb het nodig om door Ú gedoopt te worden! Ú hoeft toch niet door míj gedoopt te worden?”
– Matteüs 3:13-14 (BasisBijbel)

Johannes kende zijn plaats. Dat is ook wat hem zo’n bijzonder maakte. Hij had alle eer naar zich toe kunnen trekken, maar deed dat niet. Hij wist naar wie hij wees en wilde alle aandacht dan ook naar die Ene richten.

Aan de slag!

In zekere zin mogen jij en ik in de voetsporen van Johannes treden. Zijn voorbeeld volgen. Niet door aan te kondigen dat Jezus geboren gaat worden, maar wél dat Hij terugkomt. Een plek voor onze Heer gereedmaken, waar we ons ook bevinden. Meedoen aan de revolutie die Johannes begonnen is.

Lees vandaag Johannes 1. Johannes doet al het mogelijke om zichzelf kleiner te maken en Jezus groter. Geen eer voor zichzelf – niets. Hoe kun jij vandaag dat voorbeeld volgen en Jezus ‘naar voren schuiven’ in jouw dag?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap