Wat doet God met onrecht?

22

jul

Marijke Gootjes-Verhoeve

 ‘Waarom laat God onrecht toe en grijpt Hij niet in?’ is een vraag die vaak gesteld wordt. En wat is er veel onrecht! In eigen land: Groningers die gedupeerd zijn door de gaswinning, slachtoffers van de toeslagenaffaire, boeren die vrezen voor hun bestaansrecht en zich niet serieus genomen voelen. Wereldwijd: slachtoffers van oorlogen, mensenhandel, uitbuiting, ongelijkheid, etc. En wat denk je van persoonlijk onrecht? Misschien heb jij daar zelf ervaring mee.

Veel mensen twijfelen aan het bestaan van God, doordat ze zoveel onrecht om zich heen zien en niet begrijpen waarom God dat toelaat. Veel mensen raken door onrecht teleurgesteld en geven God de schuld. Wat doet God met onrecht? Laten we met elkaar eens kijken wat de Bijbel ons leert. 

Hij is een rots, Wiens werk volmaakt is,
want al Zijn wegen zijn een en al recht.
God is waarheid en geen onrecht;
rechtvaardig en waarachtig is Hij.

– Deuteronomium 32:4 (HSV)

…want bij de HEERE, onze God, is geen onrecht..
– 2 Kronieken 19:7 (HSV)

Want Ik, de HEERE, heb het recht lief
– Jesaja 61:8a (HSV)

Rechtvaardig is de HEERE in alles wat Hij doet
– Psalm 145:17a (NBV’21)

God houdt van recht

Zomaar een aantal teksten die veelzeggend zijn: God is een God van recht. Denk ook maar eens aan de tien leefregels die God aan de Israëlieten gaf en de zorg die God heeft voor armen, weduwen, wezen en vreemdelingen. Prachtige principes, gebaseerd op recht en rechtvaardigheid. God houdt van recht en haat onrecht! Blijft de vraag: Wat doet God met onrecht? Hij rekent er mee af, op Zijn tijd. Een voorbeeld: 

Wee hun die recht in alsem veranderen,
die gerechtigheid ter aarde doen liggen.

Laat het recht stromen als water,
de rechtvaardigheid als een altijd stromende beek.

– Amos 5:7 en 24 (HSV)

Amos is een veehouder die de opdracht krijgt om te profeteren tegen de Israëlieten. Ze hebben Gods principes losgelaten en God is woedend dat zij niet meer doen wat recht is (Amos 3:10). Ze zijn keer op keer gewaarschuwd en nu is de maat vol voor God en zal Hij ze in ballingschap laten voeren. Doordat zij anderen onderdrukt hebben, zullen ze zelf onderdrukt worden. Ook in andere Bijbelboeken (veelal de profeten) lezen we dat God het onrecht niet ongezien en ongestraft laat. 

Jezus verduurde onrecht

Toen ik zelf te maken had met onrecht troostte het mij dat Jezus ook onrecht te verduren had. Zijn lijden en sterven waren een aaneenschakeling van onrecht. Zijn vrienden lieten Hem in de steek, een moordenaar werd vrijgelaten, Hij kreeg een oneerlijk proces, werd mishandeld en veroordeeld terwijl Hij onschuldig was. Hij droeg de straf voor ónze zonden (Jesaja 53). 

…ook Christus heeft geleden, omwille van u, en heeft daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem die geen enkele zonde beging en nooit bedrieglijke taal sprak. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
– 1 Petrus 2:21b-24 (NBV’21)

Wat doet God met onrecht?

We leven nog in een wereld waarin onrecht plaatsvindt, maar niet omdat God er Zijn ogen voor sluit. Hij was bereid Zijn eigen Zoon onrecht te laten lijden, zodat onrecht niet het laatste woord zal hebben. Hij heeft het onrecht omgekeerd in overwinning: Jezus is in ere hersteld en God heeft Hem de hoogste plaats gegeven. Waarom Hij dan nu niet ingrijpt? Misschien omdat Hij ook een genadig God is en ruimte biedt voor berouw en vergeving? We weten het niet precies. Maar wat we wel weten is wat God doet met onrecht:

  • Hij zal ingrijpen op Zijn tijd, want Hij is een God van recht;
  • Hij ziet onrecht en weet waar we doorheen gaan als we onrecht lijden;
  • Als Jezus terugkomt zal Hij rechtvaardig oordelen en alle onrecht herstellen;
  • En Hij roept ons op om zelf rechtvaardig te leven.

Er is jou, mens gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

– Micha 6:8 (NBV’21)

Aan de slag!

Gebed:
U Heer, bent een God die het recht liefheeft.
Uw Woord leert ons dat er in U geen onrecht is.
Daarom kom ik bij U nu ik onrecht ervaar.
Ik voel mij gekwetst en onbegrepen, het maakt mij boos en het doet pijn.
Help mij om niet verbitterd te raken!
Ik wil zien naar het kruis van Jezus, de plaats waar Hij alle onrecht op zich nam.
Waar Hij de straf voor mijn zonden droeg en leed terwijl Hij het niet verdiende.
Waar Zijn bloed vloeide om mij herstel te brengen van alles wat mij is aangedaan.
U heeft op het kruis afgerekend met onrecht.
En U zult recht spreken, ook over mijn leven.
Help mij om daarop te blijven vertrouwen!
U bent een God van recht.

Bronnen:

  • Gebedenboek Zij lacht
  • Stilte in de storm, Marijke Gootjes-Verhoeve

Deel deze overdenking

  1. John Doerak schreef:

    ik ben misotheïst, ik haat god omdat hij lijden toelaat en niet ingrijpt !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap