Verreweg het beste wat hij zelf wenst of wat noodzakelijk is: Wat kiest Paulus?

21

jul

Marije Brandwijk

De keuze die past bij ons eigen verlangen kan regelmatig recht tegenover de juiste of noodzakelijke keuze staan. Als christen word je vaak geconfronteerd met deze ‘keuzestress’ en dat is zeker niet makkelijk. Het vraagt steeds opnieuw een toewijding aan God – iets wat het aan het eind waard zal zijn. In de blog van gisteren eindigden we met Paulus die in Filippenzen 1 schreef over een dergelijke keuze. ‘Ik weet niet wat ik kiezen moet!’ Maar… hij heeft wel een voorkeur, namelijk zijn eigen verlangen. Paulus kiest ervoor om deze keuze aan Gods wil ondergeschikt te maken, hij wijdt zich hierin opnieuw toe aan God. Weten dat God alles in Zijn handen heeft is één ding, maar je daar ook aan overgeven; dat valt nog niet mee. 

Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u.
– Filippenzen 1:23-26 (HSV)

Verreweg het beste, er is hoop!

Paulus gaat niet voor de makkelijke weg. Het gaat hem om het Koninkrijk van Christus, niet om zichzelf. Daarom kiest hij voor het leven. Zo kan hij namelijk nog de Filippenzen helpen in hun geloofsreis. Hier laat Paulus zien dat hij ook aan hen denkt. Voor hem zou sterven winst zijn (vers 21), omdat hij dan geen moeilijkheden meer heeft. Hij verlangt er wel naar, ook omdat hij dan bij Christus kan zijn. Hij geeft hier weer dat christenen na hun dood bij Christus zullen zijn met hun geest. Lang voordat hun lichaam opgewekt wordt uit de dood (zie 1 Thessalonicenzen 4:15-16).

De relatie met Hem blijft dus wel bestaan. Die gaat dwars door de dood heen. Wat een troost en hoop is dit. Dat als je Hem mag kennen, je dan dichtbij Christus mag zijn wanneer je sterft en je later ook weer opgewekt zult worden uit de dood wanneer Jezus terugkomt. Paulus geeft aan dat dit wel zijn voorkeur zou hebben; zelfs dat het ‘verreweg het beste’ zou zijn. Het laat ook zien dat hij al leeft met zijn gedachten in de hemel en dat hij niet aan de wereld vasthoudt.

Noodzakelijk: Gods plan met het leven van Paulus

Maar hier tegenover staat hetgeen dat ‘noodzakelijk’ is, namelijk dat God Paulus nog wil gebruiken voor de Filippenzen. Daar blijft het niet bij. God wil hem gebruiken voor alle gelovigen die ook daarna nog komen, zodat ook jij en ik kunnen groeien in ons geloof en zelf blijdschap mogen ervaren wanneer we ons volledig op God richten en niet op onze problemen.

Paulus laat in zijn eigen leven zien wat hij later ook aan de rest van de mensen vraagt: De ander belangrijker achten dan jezelf, in navolging van Christus. Totale overgave aan Gods wil (Filippenzen 2:3-5). Hij weet nu ook dat hij vrijgesproken zal worden, omdat hij inziet dat het belangrijk is voor het Koninkrijk van God. Dit betekent dat hij zelf ook verwacht de Filippenzen te kunnen bezoeken. Dan zal God ook groot gemaakt worden om wat Hij heeft gedaan en nog gaat doen. 

Wanneer je dit zo allemaal leest en ook de blog over het gedeelte hiervoor, dan is het allemaal niet zomaar wat. Er zit zoveel diepte in dit gedeelte van de Bijbel. Zoveel keuzes, maar ook troost.
Het laat zien waar het in het leven écht om draait. Je eigen leven volledig aan Hem overgeven. Hem dienen, zelfs al kost het je alles. En dat mag je doen terwijl je uitkijkt naar het leven met Hem. Want ik denk dat alleen dat vooruitzicht je door het leven kan dragen. 

Aan de slag!

 • Lees vandaag het hele gedeelte in Filippenzen wat we de afgelopen dagen hebben doorlopen: Filippenzen 1:19-26. Als je het in zijn geheel leest kan het dieper tot je binnendringen. 
 • Dank God voor het feit dat je als christen een hoop en toekomst hebt om bij Christus te zijn wanneer je sterft.

Deel deze overdenking

 1. Rhodé schreef:

  Lieve Marije,
  Lieve Marije,
  Wat een mooie overdenking heb je geschreven, gisteren en vandaag.
  Ik ga beide nog eens overlezen, met de bijbel ernaast en vragen Heere, vul mijn hart met uw Geest, steeds weer opnieuw, dat mijn keuze altijd gericht is op U en mijn naaste.
  Lieve groet en zegen voor jou 🌻

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap