Wat bid jij voor Israël? – 3 gebedspunten voor Israël

27

okt

Sara-Maria Smit

Misschien hoor jij het ook wel eens om je heen: we moeten bidden voor Israël! Ik denk dat het voor veel van ons herkenbaar is, dat we daar van harte mee instemmen. Ja natuurlijk, gebed voor Israël is hard nodig en de Bijbel geeft ons zelfs de opdracht om voor Israël te bidden! Maar, hoe vaak bidden we nu eigenlijk echt voor het volk Israël?  Als ik eerlijk naar mezelf kijk, dan schaam ik me een beetje…

Ik studeer notabene Hebreeuws en Joodse Studies! Het volk Israël komt constant onder mijn aandacht en toch vergeet ik vaak te bidden voor Gods volk. Het is makkelijk om te bidden voor wat God op je hart gelegd heeft. Het is ook makkelijker te bidden voor jezelf of voor mensen die je kent… Maar voor een heel volk? Dat is toch best vreemd als je erover nadenkt. In deze overdenking wil ik je drie gebedspunten aanreiken om vandaag concreet te bidden voor Israël en te pleiten op Gods Woord en beloften voor zijn volk.

1. Bid om vrede voor Jeruzalem

In Psalm 122 vers 6 staat een bijzondere opdracht: ‘Bid om vrede voor Jeruzalem’. In 1844 las de opa van Corrie ten Boom deze tekst en het raakte zijn hart. Hij wilde deze opdracht van God serieus nemen en zo stichtte hij een gebedskring om te bidden voor Israël. Elke week kwam er een groep mensen bij elkaar om voor het volk Israël te bidden. Nu moet je je eens voorstellen: in die tijd was er nog geen land Israël. Het volk was eigenlijk maar een rommelig zooitje verspreid over de hele wereld. Omdat het Joodse volk een soort ‘allochtonen’ waren die niet altijd even makkelijk assimileerden, hadden ook veel mensen een hekel aan ze. In die tijd stichtte meneer Ten Boom dus een gebedsgroep en na zijn dood nam Casper, de vader van Corrie, het over. Ze baden elke week en wat gebeurde er na jaren en jaren bidden?

De Tweede Wereldoorlog kondigde zich aan, waarin het volk Israël het mikpunt van haat was… Zes miljoen joden werden vermoord. Dat is niet waar ze voor baden! En toch… Meer dan honderd jaar na de gebedsgroep gesticht is, werd er een staat gesticht: de staat Israël! Wat ik hier mee wil zeggen is dit: voor ons lijkt de situatie van het land en het volk Israël, zoals het Arabisch-Israëlisch conflict, uitzichtloos. Maar God heeft een plan met zijn volk en zijn opdracht is: bid om vrede voor Jeruzalem! We mogen elke dag vragen om zijn plan met zijn volk te vervullen en bidden om vrede voor Jeruzalem, zoals het ons voorgesteld wordt in Openbaring 21: “Zij had de heerlijkheid van God”.

2. Bid om Israëls bekering

Er staan heel veel beloften in Gods Woord voor alle gelovigen, maar ook speciale beloften voor het volk Israël. In Romeinen 11 staat dat heel Israël zalig zal worden. Kan dat? Een heel volk zalig? Het staat hier. Misschien blijft er een klein overblijfsel over in het laatste der dagen, zoals we lezen in Jesaja (bijv. Jesaja 10: 20-22) en later in Romeinen (Romeinen 11:5). Hoe dan ook: God belooft dat heel het volk Israël zalig zal worden.
Waarom moeten wij er dan voor bidden? Paulus schrijft dat Israëls bekering ook een belofte voor de heidenen (niet-Joden) is. Hij herinnert ons aan de vrucht van Israëls verwerping van het Evangelie. Doordat Gods volk het Evangelie niet aan wilde nemen, werd het Evangelie ook verkondigd aan de heidenen. Doordat Israël Jezus niet aannam, mochten wij van Jezus horen. Dan schrijft Paulus: als zelfs hun verwerping van het Evangelie zoveel vrucht draagt voor ons, hoe veel meer zal dan hun aanneming van het Evangelie vrucht dragen! Het zal zijn ‘leven uit de doden’ (Romeinen 11:15)! De hele kerk zou daarom uit moeten zien naar en bidden om de bekering van Israël.

3. Bid voor het evangelisatiewerk onder Joden

Zo mogen we ook vragen om zegen over het evangelisatiewerk onder Joden en in Israël. Het is Gods wil dat zijn volk Hem gelooft en het doet Hem pijn als zij het Evangelie niet aannemen. Vanaf het begin van Jezus’ optreden werd duidelijk dat Hij in het speciaal gekomen was voor het Joodse volk (lees bijvoorbeeld eens Mattheüs 15: 21-28). Hiermee bedoel ik niet dat Jezus niet voor alle volken kwam, dat lag natuurlijk allang ook in Gods plan (dat kunnen we lezen in Jesaja; lees bijvoorbeeld eens Jesaja 49:6)! Maar ik bedoel dat het in Gods plan lag, dat de Heere Jezus in de eerste plaats voor zijn eigen volk kwam.

In de eerste plaats openbaarde Hij Zich aan de Joden. Hij sprak eigenlijk vrijwel alleen tot het Joodse volk en Hij hield van haar. Hij huilde bijvoorbeeld over haar onbegrip (Lukas 19: 41-42). Toen de discipelen de zendingsopdracht kregen, moesten zij dan ook beginnen in Jeruzalem (Lukas 24:47). Heb je je wel eens gerealiseerd dat de drieduizend bekeerlingen op de Pinksterdag alleen maar Joden waren uit verschillende landen? Vandaag de dag zijn er verschillende organisaties en mensen die zich inzetten voor het evangelisatiewerk onder Joden. Voor veel Joodse gelovigen is het Nieuwe Testament een verboden boek. Er zijn veel valse veronderstellingen over Jezus, zoals dat Hij antisemitisch (een ‘Joden-hater’) zou zijn.

Veel Joden zijn verbaasd als ze het eerste vers van het Nieuwe Testament lezen: “Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham” (Mattheüs 1:1). Is Jezus dan Joods?! Ja, Jezus is een Joodse Messias en het Nieuwe Testament is een Joods boek, geschreven door Joden, over Joden, voor Joden! Evangelisatiewerk onder Joden is daarom erg belangrijk, want hoe zullen zij weten van hun eigen Messias als niemand hun over Hem vertelt (Romeinen 10:12-14)?!
Bid daarom mee met Paulus die schreef: “Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.” (Romeinen 10:1).

Aan de slag!

 • Bid vandaag voor Israël en neem deze drie gebedspunten mee in je gebed.
 • Bekijk eens het youtubekanaal van OneForIsrael – een Israëlisch online zendingsplatform dat zich specialiseert in evangeliseren onder Joden. In hun filmpjes proberen ze het evangelie voor Joden aan het licht te brengen. Ook zijn er verschillende getuigenissen te bekijken van Joden en moslims die tot geloof in Jezus gekomen zijn.
 • Tip: Stichting ‘Israël en de Bijbel’ is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor zendingswerk onder het volk Israël. Op hun website zijn veel mooie artikelen en getuigenissen te vinden.

Deel deze overdenking

 1. Saskia schreef:

  Fijne overdenking! Ik heb wel door dat Jeruzalem belangrijk is aangezien het veel in de Bijbel komt, en wil er ook graag meer over weten. Het verbaast me dat het er in de kerk eigenlijk niet zo vaak over gaat. Heel fijn om dit zo te lezen, geeft een aanzetje om er niet te makkelijk over heen te lezen in de bijbel maar echt op zoek te gaan naar wat de betekenis van Jeruzalem voor God (en voor ons) is!

 2. Stella schreef:

  Hoi, fijne overdenking!
  Ik zou graag meer willen weten over Israël, Jeruzalem en de bijbel.

  Liefs Stella

 3. Gracina schreef:

  Heel toepasselijk om ook nu te lezen.
  Misschien nog eens posten gezien de huidige oorlog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap