God ziet jouw volle potentie – ben je klaar voor de verandering?

26

okt

Sanne van Heukelum

Ken je het cliché: ‘God houdt van je zoals je bent, maar hij houdt teveel van je om je zo te laten?’ Vast wel. Soms is dit lastig te bevatten: God, U houdt van me, maar ben ik dan zo niet goed genoeg voor u? Nee, je bent zeker goed genoeg voor Hem. Maar God ziet jouw volle potentie, en grote kans dat je daar nu nog niet in leeft. Dat betekent niet dat God minder van je houdt, maar wel dat Hij jou wil helpen om te groeien tot een volwassen gelovige vrouw.

Gideon

Ik wil met je kijken naar Gideon. In Richteren (of Rechters) 6 wordt Gideon door God geroepen om de volgende rechter over het volk Israël te zijn. Een rechter was iemand die in die tijd leiding gaf en tussen God en het volk stond als het ware.

In die tijd was het land bezet door de Midjanieten. Gideon had op dat moment van zijn leven nog helemaal niets bijzonders gedaan. Hij werkte bij zijn vader op het land. Maar God spreekt hem aan met de volgende woorden: “dappere krijgsman”. Wij zouden Gideon niet per se een dappere krijgsman noemen: hij was tarten aan het malen in de wijnpers, zodat de bezetters niet doorhadden dat het voedsel was, want anders zouden ze het afpakken. Iemand met angst vinden we niet echt dapper, toch?

Maar dat is het verschil: God kijkt met andere ogen. Hij kijkt niet naar jouw uiterlijkheden, naar jouw daden of naar je verleden. Hij kijkt naar je hart en naar jouw potentie. En Hij ziet daar andere dingen dan die wij misschien bij onszelf of bij anderen zien. God roept je om te leven vanuit jouw volle potentie!

Maar moet ik dan veranderen om bij God te horen? Nee, zeker niet. God wilde niet dat Gideon veranderde en iemand werd die hij helemaal niet was. Maar God zag wie Gideon kon zijn, met behulp van Gods kracht. God wil niet dat jij iemand anders gaat worden, Hij heeft jou gemaakt met al jouw talenten en gaven. Je hoeft niet zoals iemand anders te worden, want je bent zo gemaakt zoals je bent. Maar God ziet wel jouw volle potentie: alles wie jij kunt zijn en wat jij kunt bereiken als je in de juiste situaties komt, met de juiste mensen om je heen en in vol vertrouwen op God.

Gideon ging (na wat tegenstribbelen) de uitdaging aan en stapte in vertrouwen in Gods plan. En hij werd die dappere krijgsman. In de hoofdstukken erna lezen we dat Gideon de bezetters verslaat en leidt het volk naar de overwinning leidt. Hij zorgt ervoor, dankzij God, dat het volk weer rust krijgt.

Je hoeft niet te veranderen om bij God te horen, maar ik weet heel zeker dat Gideon veranderd was. Niet omdat hij niet goed genoeg was, maar omdat een leven met God je vanzelf verandert. God houdt ervan om te werken met niet-perfecte mensen: kijk naar iedereen in de Bijbel. Open een bijbelboek en overal lees je over mensen die fouten maken. Zelfs David, die God zelf een “man naar Mijn hart” noemt, maakte fouten.
God wil met jou werken, zoals jij bent. Maar Hij houdt teveel van je om je te laten zoals je bent. Als je vertrouwt op Hem en meegaat in zijn plan, dan zul je veranderen. Ben jij klaar voor die verandering?

Aan de slag!

Ben jij bereid om te veranderen? Gideon moest in het begin dingen doen waar hij niet geliefd om werd. Durf je God te vertrouwen? 

Als jij hiertoe bereid bent, wil ik je drie tips geven:

  1. Spreek uit naar God dat je bereid bent en dat je naar je volle potentie wilt leven;
  2. Verzamel mensen om je heen die je achter je staan, je steunen en je laten groeien;
  3. Vertrouw God en durf dingen te doen als je denkt dat God dat van je vraagt.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap