Wat betekent Hemelvaart? – 4 betekenissen

26

mei

Marije Brandwijk

Soms zijn er veel wolken in de lucht te zien, samen met een polderlandschap is het dan echt een Nederlands plaatje. Daar kan ik altijd van genieten! Wolken doen mij ook denken aan Hemelvaart, toen Jezus weer terug naar de hemel ging. Vandaag is het Hemelvaartsdag, maar wat betekent dit?

Voor mijn gevoel is Hemelvaart soms een feestdag die er opeens is. Het valt ook tussen twee feestdagen in, Pasen & Pinksteren, waardoor het wel eens vergeten kan worden. Maar dat wil niet zeggen dat Hemelvaart niet belangrijk is! Het is daarom goed om er weer aan herinnerd te worden wat Hemelvaart betekent.

1. Het duurt niet lang meer voordat de Heilige Geest komt

Voordat Jezus naar de hemel gaat, vertelt Hij de discipelen dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen en dat dit niet lang meer duurt (Handelingen 1:5). Voor ons is Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, al gekomen, maar voor de discipelen moesten ze daar eerst nog op wachten. Ze vroegen zich af hoe het dan verder moest zonder Jezus, maar Hij laat ze niet alleen achter. Jezus zegt het volgende tegen hen, maar ook tegen ons:

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
– Mattheüs 28:20 (HSV)

2. Jezus laat een taak achter, ook voor ons!

De Heilige Geest zal komen om de discipelen te helpen in de taak die hen te wachten staat. Namelijk om het Evangelie te gaan vertellen. 

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
– Handelingen 1:8 (HSV)

Wat een opdracht laat Jezus achter, het Evangelie vertellen, getuigen zijn van wat Hij voor ons gedaan heeft. Deze opdracht is niet alleen voor de discipelen, maar ook voor ons nog relevant. Het kan soms moeilijk zijn om van God te vertellen, maar het is het waard! We hebben daarom ook de kracht van de Heilige Geest nodig om dit te kunnen doen, elke dag opnieuw.

3. Jezus wordt verhoogd in de hemel

Waar Jezus eerst vernederd werd toen Hij stierf aan het kruis en moest neerdalen tot in de duisternis, wordt Hij nu verhoogd in de hemel. Daar waar Hij aanbeden wordt, waar Hij pleit voor ons (Romeinen 8:34). Wat mooi om te bedenken dat Jezus daar voor ons bidt en alle eer krijgt die Hij verdient!

4. Zoals Jezus ten hemel gaat, komt Hij terug

En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
– Handelingen 1:9-11 (HSV)

Ik kan mij zo voorstellen hoe raar het geweest moest zijn voor de discipelen om te zien dat hun Meester, zo met een wolk opgenomen wordt en dat ze Hem uiteindelijk niet meer zien. Dan sta je toch gek te kijken, is Hij nou echt weg? Je kijkt misschien nog wat langer naar de lucht. Maar dan zijn er twee engelen, die de discipelen vertellen dat Jezus ook weer terug zal komen, zoals Hij is gegaan. Dat is voor ons iets waar we naar uit mogen kijken, waardoor we hoop mogen hebben! 

Aan de slag!

Deel deze overdenking

  1. Petra Makkink schreef:

    Zelf denk ik niet dat we moeten vragen of de Heilige Geest ons de kracht wil geven. We, ook ikzelf, moeten leren vertrouwen dat God door de Heilige Geest ons de kracht gegeven hééft ! Dat is net met Pinksteren gebeurd!
    Maar wij moeten het ‘pakken’, er mee aan de slag gaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap