Welke vragen stelt God aan jou?

28

mei

Marijke Gootjes-Verhoeve

Waar vroeger leraren vooral kennis overbrachten door middel van uitleg en verhalen, wordt tegenwoordig veel meer aandacht besteed aan vragen stellen aan de leerlingen. Dit is natuurlijk niet omdat leerkrachten zelf het antwoord niet zouden weten, maar om te checken of de leerlingen nog bij de les zijn, of de stof is overgekomen en begrepen, maar ook steeds meer om leerlingen zelf tot nadenken te zetten. Door zelf na te denken over de vraag en tot antwoorden te komen blijft de stof veel beter onthouden. Waar vroeger de leerlingen passieve luisteraars waren, worden zij nu veel meer betrokken en geactiveerd. Nadenkend over vragen stellen word ik nieuwsgierig: stellen de Heere God en Jezus ook vragen aan ons en zo ja, wat voor vragen en met welk doel?

De eerste vraag die God in de Bijbel stelt is aan Adam nadat hij en Eva hebben gezondigd en God stelt deze vraag echt niet omdat Hij het antwoord niet weet!

Waar ben je?
– Genesis 3:9 (NBV21)

1. Vragen die aanzetten tot nadenken over jezelf

Waarom stelt God een vraag terwijl Hij alwetend is? (Jesaja 46:9-10/Psalm 139). Door de vraag ‘waar ben je?’ maakt God zijn aanwezigheid kenbaar, dat Hij je ziet – zelfs al verberg je je – en betrokken wil zijn. Tevens leidt het vragen stellen van God aan Adam tot zelfreflectie. Adam moet nadenken over zijn gedrag, de beslissingen die hij heeft genomen en zijn verhouding tot God.
We zien God regelmatig vragen stellen die in deze categorie passen:

 • Aan Kaïn: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?’ ‘Waar is Abel, je broer?’ (Genesis 4:6 en 9);
 • ‘Hagar, slavin van Saraï, waar kom je vandaan en waar ga je heen?’(Genesis 16:8-13);
 • ‘Elia, wat doe je hier?’ (1 Koningen 19:9 en 13);
 • ‘Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?’ (Handelingen 9:4b).

2. Vragen die aanzetten tot nadenken over God

Als je al langere tijd gelooft, kan het vanzelfsprekend worden waardoor je nauwelijks (meer) nadenkt over wie God is en wat jouw verwachtingen van Hem zijn. Deze categorie vragen laat ons nadenken over Zijn almacht en over ons (on)geloof:

 • Aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara […]? Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk?’ (Genesis 18:13-14);
 • Aan Mozes: ‘Schiet de macht van de HEER soms tekort? Je zult spoedig zien of Ik mijn belofte nakom.’ (Numeri 11:23);
 • Aan het volk Israël: ‘Waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mij God heeft geen oog voor mijn recht?’ Weet je het niet ? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, Schepper van de einden der aarde…’ (Jesaja 40).
 • Aan de twee blinden: ‘Gelooft u dat Ik dat kan doen?’ (Mattheüs 9:28);
 • Aan de discipelen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Waar is jullie geloof?’ (Marcus 4:40, Lucas 8:25a).

3. Het Joodse leergesprek

Jezus verstond als Joodse Rabbi de kunst van vragen stellen als geen ander en ondanks dat de onderwerpen verschillen, zien we dat het doel steeds is om Zijn volgelingen te onderwijzen:

 • Aan de discipelen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben? En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ (Marcus 8:27 en 29);
 • Aan ons: ‘Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?’ (Mattheüs 6:25-32);
 • Aan ons: ‘Zal God niet zeker recht verschaffen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan.’ (Lucas 18:7). Dit gaat over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven;
 • Bij schaamte om je geloof: ‘Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven?’ (Marcus 8:36).

4. Vragen om te activeren

Het kan zijn dat God ons een opdracht heeft gegeven die wij niet uitvoeren. En dan moet God ons soms confronteren en kritische vragen stellen om ons tot actie te bewegen:

 • Als Mozes onder zijn opdracht uit wil komen zegt hij dat hij nooit de juiste woorden kan vinden, waarop God vraagt: ‘Wie heeft de mens een mond gegeven? […] Wie anders dan Ik, de HEER?’ (Genesis 4:11);
 • De HEERE vroeg aan Samuël: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die Ik als koning van Israël verworpen heb?’ (1 Samuël 16:1);
 • Aan de mensenmenigte vraagt Jezus: ‘Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?’ (Lucas 6:46).

Wat vraagt God aan jou?

Genoeg voorbeelden over het vragen stellen van God en Jezus. Misschien zijn er meer categorieën en zeker veel meer voorbeelden, maar welke categorie is op jou van toepassing? Is het tijd voor zelfreflectie of juist om na te denken over Gods almacht? Wil je onderwezen worden door Jezus, worstel je met ongeloof of heb je het nodig om in beweging te komen? Besef dat God vragen-stellen goed bedoelt en niet om jouw voor het blok te zetten; Zijn vragen brengen je verder in je persoonlijke ontwikkeling en geloof.

Durf jij het aan om vandaag en de komende week tijd te nemen waarin God de ruimte krijgt om vragen aan jou te stellen? En ben je bereid om zowel te luisteren als erover na te denken? Want hoe zat het ook al weer? God weet heus de antwoorden wel, maar zelf nadenken zal meer effect hebben!

Aan de slag!

 • Neem de tijd om te ontdekken wat God aan jou vraagt en schrijf dat op.

Luister naar Joke Buis: ‘Wat vraagt God van mij?’

Deel deze overdenking

 1. Julia schreef:

  Heel mooi! 🤍

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap