Wat betekent ‘een aangename geur van Christus’ zijn? 

18

mrt

Daniëlle Geneugelijk

De beeldspraak over het zijn van een aangename geur van Christus raakte mij. Welke christen wil nou niet Christus’ geur verspreiden? Maar wat houdt het eigenlijk in en hoe doen we dit? Het heeft alles te maken met Christus Die overwonnen heeft en ons daarmee het voorrecht geeft in Zijn triomftocht mee te lopen. Laten we samen op onderzoek uitgaan in 2 Korinthe 2.

En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan; voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven.
– 2 Korinthe 2:14-16 (HSV)

Christus’ triomftocht 

Paulus, de schrijver van de Korinthebrief, refereert in dit bijbelgedeelte aan Romeinse triomftochten. Dit waren spectaculaire parades, die werden gehouden als een generaal na een overwinning terugkwam in Rome. Bij deze triomftochten droegen de priesters wierook rond. Deze wierook verspreidde een geur. Die geur betekende leven voor de Romeinse soldaten die een strijd gewonnen hadden. Maar het betekende de dood voor de gevangen die gedurende de oorlog gevangen waren genomen. 

In vers 14 dankt Paulus God dat wij in Christus mogen triomferen. Als een generaal een triomftocht te wachten stond als hij een belangrijke veldslag gewonnen had, hoeveel groter zou de triomftocht dan zijn van Christus, Die de dood overwonnen heeft?! Door Zijn overwinning aan het kruis mogen wij, net als Paulus, meelopen in Christus’ triomftocht. 

Paulus als aangename geur van Christus 

Op iedere plek waar Paulus komt, wordt de geur van Gods triomftocht merkbaar. Denk aan de wierook geur die verspreid werd in zo’n triomftocht. De geur die Paulus verspreidt gaat over het kennen van God. Paulus predikt namelijk op elke plek waar hij komt over het geloof in de Here Jezus Christus. 

In vers 15 krijgt ‘de geur van Christus’ een nog diepere betekenis. Hier verwijst het waarschijnlijk naar de gedachte dat Jezus Christus Zichzelf voor de mensen als offer heeft gegeven tot een aangename geur voor God. Paulus en zijn medewerkers verspreiden deze geur op twee manieren:

  1. Zij zijn door hun geloof aan Christus verbonden en Christus woont door Zijn Geest in hen. 
  2. Zij verkondigen het offer van Jezus aan het kruis uitdrukkelijk aan de mensen. 

Een geur van leven of dood

Paulus draagt een aangename geur van Christus voor zowel de mensen die behouden worden, als voor mensen die verloren gaan. Hierbij kunnen we terugdenken aan de geschiedenis over de triomftochten, zoals hierboven beschreven staat: de geur van de wierook had voor de soldaten een betekenis van leven en voor de gevangen een betekenis van de dood. Zo is dat ook met de geur van Christus. Het is afhankelijk van hoe mensen reageren op de verkondiging van het Evangelie om te bepalen tot welke groep zij behoren. Wie niet wil geloven in de gekruisigde Christus (geur van dood) zal zelf verloren gaan, wat leidt tot de dood. Maar wie gelooft in de opstanding van Christus (geur van leven) zal het eeuwige leven ontvangen. 

Wat doen wij met de aangename geur van Christus?

Dit bijbelgedeelte bevat twee belangrijke thema’s voor ons: de eerste is of de aangename geur van Christus jou leidt tot de dood of tot het leven. Misschien ben je pas net in aanraking gekomen met het christelijk geloof of ben je al een tijdje zoekende. Wat doet de verkondiging van het Evangelie – de dood en opstanding van Jezus Christus aan het kruis voor jouw zonden – met jou? Veroorzaakt het irritatie en ongeloof? Of verheug je je hierover als over een aangename geur? Dit laatste brengt je tot het eeuwig leven. Als je het Evangelie als een aangename geur ervaart en als waarheid hebt aangenomen, rest de vraag: verspreid jij de aangename geur van Christus? Deel jij het Evangelie om je heen, leef je vanuit Christus’ wil en naar Zijn evenbeeld? 

Laten wij zijn als een aangename geur van Christus in onze omgeving en hiermee deelnemen aan de triomftocht van onze Overwinnaar, Jezus Christus!

Aan de slag!

Denk eens na over de volgende vragen: wat is jouw reactie op de aangename geur van Christus bij anderen? Irritatie of verheuging? En als mensen langs jou lopen, ervaren ze dan de geur van Christus om jou heen? Lees hierbij 2 Korinthe 2:17, om van Paulus te leren.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap