Nicodemus staat versteld: terug de baarmoeder in?!

17

mrt

Nathanja

Johannes vertelt over een bijzondere ontmoeting: een ontmoeting tussen Jezus en ‘een mens uit de Farizeeën’, genaamd Nicodemus. Deze omschrijving van Nicodemus zet meteen de toon. Hij was een vooraanstaande man, ook wel een leider van het Joodse volk genoemd. Als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je dat Jezus’ band met de Farizeeën niet altijd vredelievend is. Maar Nicodemus lijkt in tegenstelling tot zijn medeleiders geen vijandige houding aan te nemen tegenover Jezus. Sterker nog, hij is behoorlijk nieuwsgierig… 

In Johannes 7:50-51 lezen we: ‘Nicodemus, die ’s nachts bij Hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen: veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet?’ (HSV)
In andere woorden: wil ik een eerlijk oordeel kunnen vellen over deze Jezus, dan zal ik Hem toch eerst zelf eens moeten spreken…

Zo was er een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam ’s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
– Johannes 3:1-5 (HSV)

Terug de baarmoeder in?!

Nicodemus heeft de wonderen van Jezus gezien en is onder de indruk. Hij wil graag het Koninkrijk van God zien! Maar Jezus antwoordt: er is wel meer nodig is dan alleen onder de indruk zijn van de tekenen, om daadwerkelijk het Koninkrijk van God binnen te gaan. 
Terug de baarmoeder in?! Nicodemus vat de woorden van Jezus wel heel letterlijk op. Jezus verheldert de situatie en geeft aan dat een mens opnieuw geboren moet worden uit water en Geest. Dit refereert naar de doop met water van Johannes en de doop met de Heilige Geest van Jezus.

Als we íéts weten van de Farizeeën, dan is het dat zij het Oude Testament als geen ander kennen. Sterker nog, Nicodemus had de uitleg van de woorden van Jezus allang kunnen begrijpen. We lezen in Efeze dat de Here de Joden zou verspreiden en vervolgens zou terugbrengen naar hun eigen land. Daar zou Hij hen met water besprenkelen om hen te reinigen. Ook zou Hij hen een nieuw hart en een nieuwe Geest geven. Oftewel: door water en Geest zal God alsnog een volk doen ontstaan dat volgens Zijn geboden leeft. 

Johannes 3:16

De samenvatting van dit gesprek luidt als volgt: 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
– Johannes 3:16 (HSV)

Deze boodschap geldt niet alleen voor Nicodemus, maar ook voor ons. God hield zoveel van jou dat Hij Jezus gezonden heeft en jij niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. Verlang jij er ook naar om het Koninkrijk van God binnen te gaan? Geef dan vandaag gehoor aan de oproep van Jezus. Niet terug de baarmoeder in, maar wedergeboren worden door water en Geest. 

Aan de slag!

Luister vandaag ‘God So Loved’ van We The Kingdom. Swing mee en dank God voor de verzen in Johannes 3:16. Opdat ze maar nooit ‘gewoon’ mogen worden!

Bron: StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap