Wat betekent echte vriendschap voor jou?

13

aug

Martina Fraanje

Wat betekent echte vriendschap voor jou? In Markus komen we vier mensen tegen die heel ver gaan voor een vriend. Ze gaan door het dak om hun verlamde maat bij Jezus te brengen. Als de man voor Jezus’ voeten ligt, reageert Jezus op een onverwachte manier. Jezus’ echte vriendschap gaat nog veel verder dan die van mensen. Op een vergevende en helende manier laat hij dat zien aan deze man. Het verhaal lees je in Marcus 2:1-12.

Thuis bij Jezus

Heb je je ooit gerealiseerd dat het in dit verhaal waarschijnlijk gaat om Jezus’ eigen huis? In de eerste verzen van Markus 2 lezen we dat Jezus weer thuis komt, nadat hij een reis heeft gemaakt om het goede nieuws bekend te maken in de regio. Je moet je voorstellen dat er weinig geheim zal kunnen blijven in een bescheiden stadje als Kafarnaum in die tijd. De mensen verdringen zich om deze beroemdheid weer te kunnen ontmoeten. Dat is waarschijnlijk de reden dat de mannen er niet bij kunnen als ze hun vriend bij Jezus willen brengen. Heb je er ooit over nagedacht dat Jezus ergens woonde? Dat hij eventjes op de bank zat of zijn keuken aanveegde? Neem deze gedachte vandaag eens mee. Zou jij bij Jezus thuis willen komen?

Huh, zonden?

Terwijl het toch een wat onverwachte actie moet zijn geweest, reageert Jezus niet geschrokken. Hij belt geen klusbedrijf om het dak te laten repareren en doet ook niet het voor de hand liggende wonder. Hij valt maar meteen met de deur in huis… nou ja, figuurlijk dan hè.
Jezus begint meteen over zonden. In de tijd van Jezus’ optreden werd de relatie tussen zonden en ziekten snel gelegd. Was je ziek, dan zal je wel gezondigd hebben. Meerdere malen komen we dat tegen in de ontmoetingen die Jezus heeft met zijn zieke medemens, zoals bijvoorbeeld bij de blindgeboren man. Die zonden, lijkt Jezus te willen zeggen waar iedereen bij is, daar hebben we het niet meer over. Ze zijn je vergeven! Punt uit.

Een schok

Jezus die zonden vergeeft, dat is voor de mensen een grote schok. Alleen de priester kon zonden vergeven in Gods naam. Jezus voelt aan wat er speelt in hun harten. Hij wijst op de autoriteit die hij heeft ontvangen om zonden te vergeven. Hij is de mensenzoon, een titel die in Daniël wordt gebruikt voor een koning die van God macht krijgt om te oordelen. Jezus heeft van de Vader deze macht gekregen. Wat een bijzondere koning is hij, een koning die begint met vergeven. Als Jezus de man aankijkt, spreekt hij hem liefdevol aan.

En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.
– Marcus 2:5 (HSV)

In het Grieks staat er dan een woord dat ‘zoon’ of ‘vriend’ kan betekenen. Daarom zie je bijvoorbeeld in de Nieuwe Bijbelvertaling vriend staan. Net als God de Vader toont Jezus zijn vergevende liefde aan deze man. En hij toont een echte vriendschap die van een hemelse kwaliteit is. Hoe zie jij Jezus? Is hij voor jou als een vader? Kun je hem ook als een vriend zien? 

Vergeving en heling

Vergeving kun je natuurlijk van de buitenkant niet echt zien. Een prikkelende vraag daarover stelt Jezus aan de groep aanwezigen. Jezus laat zien dat zijn woorden kracht hebben door deze man op te richten. Er komt weer kracht in zijn verlamde lijf en hij staat op. Zo laat Jezus zien dat hij vergeeft en heelt. Hij is gekomen om het hele leven te herstellen. Iets daarvan begint bij deze man en in het leven van mensen die dit meemaken. Het heeft als resultaat dat mensen God loven! Mensen loven God om wat ze gezien hebben van het helende en vergevende werk van Jezus. De vriendschap die de vier mensen tonen en het geloof dat ze hebben, wordt beantwoord door de echte vriendschap die Jezus laat zien. Zoiets hebben ze nog nooit gezien. Hoe kunnen wij eraan meewerken dat God wordt geloofd in onze daden van heling en vergeving?

Aan de slag!

Denk eens na over de volgende vragen:

  • Hoe kun jij echte vriendschap tonen aan anderen? Zijn er mensen die je bij Jezus kunt brengen?
  • Kun je voor je vrienden bidden vandaag?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap