Wat betekent de genade van God voor jou?

10

feb

Marijke Gootjes-Verhoeve

‘Van Marijke Gootjes, dienares van Jezus Christus. Aan alle bloglezers van Zij lacht. Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van de Heer Jezus Christus’. Wat een bijzondere begroeting hè?! Het lijkt op de manier waarop Paulus in het Nieuwe Testament zijn brieven begint aan de verschillende gemeenten: ‘genade en vrede is met jullie’.  In sommige kerken begint de dienst ook met deze woorden en als je al lange tijd gelovig bent kunnen deze woorden zo bekend zijn dat ze niet meer opvallen. Maar zijn we ons bewust van de omvang en diepte van de genade en vrede die God ons wil geven? Genade en vrede die al hun oorsprong hebben in het Oude Testament, maar die we nog steeds allebei zo hard nodig hebben in ons leven vandaag. Daarom een tweeluik als blog: vandaag beginnen we bij genade; morgen is vrede aan de beurt!

In het Oude Testament zien we dat zowel genade als vrede voortkomen uit de zegen van Gods aanwezigheid:

De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede
.
– Numeri 6:24-26 (HSV)

‘God laat Zijn aangezicht over ons lichten’ gaat over de nabijheid van de Heer; dat zijn oog op jou en mij rust, dat Hij zich wil laten vinden, zodat Hij ons genade kan geven. Maar wat betekent genade?

Genade als cadeau van God

Genade komt van het Griekse woord ‘charis’ dat geschenk betekent. God geeft ons een cadeau! Een cadeau dat tweeledig is: we krijgen iets níet wat we wel verdienen (‘mercy’) namelijk de straf voor onze zonden en we krijgen iets wél wat we niet verdienen (‘grace’) namelijk vergeving. Blijkbaar vindt Paulus het belangrijk om genade telkens in herinnering te brengen en begint hij daarom al zijn brieven hiermee. Best logisch wat het betreft de kern van het evangelie van Jezus Christus: Zijn redding voor ons, ‘straf verdienen en een omhelzing krijgen’ (Visje).

Toch denk ik dat we vaak meer gefocust zijn op ‘mercy’ dan op ‘grace’ en dat baseer ik op de reactie van sommige gelovigen op een tekst uit 2 Korintiërs 12. We lezen dat Paulus wordt gekweld door een engel van Satan die hem met vuisten beukt.  

Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Mijn genade is voor u genoeg…
– 2 Korintiërs 12:8-9a (HSV)

Gods genade genoeg?

Ik heb het mijzelf ook afgevraagd hoe onze redding door Jezus ons kan helpen als we (net als Paulus) geconfronteerd worden met gebrokenheid in het leven, met verdriet, pijn en gemis. Want is genade dan belangrijker dan gebedsverhoring? Biedt Gods genade voldoende troost om te blijven geloven, zelfs als onze gebeden niet verhoord worden op de manier zoals wij het graag zouden willen? Wat kunnen we worstelen met deze vragen op moeilijke momenten in ons leven, hè.

‘Mercy’ is de basis voor ‘grace’, maar soms lijken we aan die ‘omhelzing’ voorbij te lopen. Vergeten we op moeilijke momenten dat God ons Zijn ‘grace’ wil geven, Zijn nabijheid. Maar juist door de verzoening met God zegt de Vader tegen ons: ‘Ik zal je nooit alleen laten, Ik ben bij je al de dagen van je leven. Ik zal mij over jou ontfermen en wil barmhartig voor je zijn. Mijn liefde, Mijn medeleven, Mijn zorg gaan uit naar jou. Je wordt door Mij gezien; Ik heb je op het oog. Door Mijn genade ben ik geduldig met jou en toon Ik jou Mijn trouw. Vanuit mijn genade wil ik jou oprichten.’ Genade gaat dus veel verder dan het ontlopen van onze straf!

En Jezus droeg niet alleen onze straf, Hij nam ook al het lijden op zich en versloeg de dood. Het is genade dat Hij meelijdt in onze nood en weet waar wij doorheen gaan, maar het is óók genade dat Hij alles heeft volbracht, waardoor er een dag komt dat alle tranen zijn gewist, dat er geen pijn, verlies, ziekte en lijden meer zal zijn.

Het is genade dat we eeuwig leven ontvangen in Jezus en het eeuwige leven is dat wij Hem kennen (Johannes 17:3). God laat zich kennen, Hij ís de God van genade en Hij geeft niet alleen hoop voor de toekomst, maar ook voor vandaag: Hij is erbij! En daarmee zijn we weer terug bij de zegen uit Numeri: Gods nabijheid geeft genade en genade betekent dat God altijd nabij is.

Genade voor jou!

Paulus wist als geen ander dat het leven gebrokenheid kende, dat gelovigen ook lijden, pijn en verdriet zouden ondervinden en juist daarom zegende hij de verschillende gemeenten met genade en vrede door God de Vader (verzoening/grace) en de Heer Jezus Christus (redding/mercy). Hij kende persoonlijk de omvang en diepte van Gods genade en wist dat die genade niet alleen noodzakelijk is, maar ook genoeg, omdat God zelf genoeg is. Hij is alles wat we nodig hebben: ‘Ik zal er zijn’ is zijn naam (Exodus 3:14). Wees je daarom vandaag bewust van zijn aanwezigheid, zelfs als je Hem niet ervaart, want het gaat hier niet om een goedbedoelde wens, maar om de verzekering dat God jou en mij op het oog heeft, ons nabij is en zijn aangezicht over ons wil lichten. Wat een genade!

Aan de slag!

  • Wat betekent Gods genade voor jou en waar ligt meestal jouw focus: op ‘mercy’ of ‘grace’? Neem de tijd om hierover na te denken en God te danken voor zijn genade voor jou.
  • Kun jij met Paulus zeggen dat Gods genade genoeg is op elk moment van je leven? Ga hier eens het gesprek over aan met een geloofsvriend(in).

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

  1. Marinus van der Weiden schreef:

    Dankbaarheid is een bloem van Gods genade voor mij elke dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap