Wat betekent de vrede van God voor jou?

11

feb

Marijke Gootjes-Verhoeve

Een tijdje geleden deed een neef van ons mee met ‘First dates’ en terwijl hij op de komst van het meisje wachtte, vroeg de ober hem wat zijn grootste wens was. ‘Worldpeace’ antwoordde hij met een twinkeling in zijn ogen. Dat is immers het antwoord dat altijd gegeven wordt bij missverkiezingen! Maar diep van binnen verlangen we allemaal naar vrede, innerlijke vrede. Gisteren ging de blog over genade, vandaag zullen we stil staan bij (Goddelijke) vrede.

Vaak denken we dat het tegenovergestelde van vrede oorlog is, maar het begrip vrede is veel ruimer dan alleen de afwezigheid van oorlog. Het is een toestand van rust, harmonie en kalmte, van goede verstandhoudingen en ook van gewetensrust (Van Dale). Als we kijken naar Goddelijke vrede (shalom), dan gaat het over heelheid en volkomenheid in alle aspecten van het leven (Online Studiebijbel). We zien dat de drie verschillende omschrijvingen van vrede in de Van Dale samenkomen in het woord shalom.

Genade en vrede komen voort vanuit de zegen van Gods nabijheid zagen we gisteren al in de hogepriesterlijke zegen (Numeri 6:24-26). Dat doet mij denken aan Adam en Eva in het paradijs. Ze leefden daar in volkomen vrede en Genesis 3 spreekt over Gods aanwezigheid; Hij wandelde door de tuin en het lijkt vanzelfsprekend dat Hij daar is. Pure harmonie, volmaaktheid, rust en ontspanning.

(Goddelijke) vrede lijkt zo ver weg

Zodra Adam en Eva zondigen is de (Goddelijke) vrede meteen verdwenen: de verstandhouding met God en met elkaar is verstoord, de harmonie is weg en er ontstaat stress en onrust. Gebrokenheid doet zijn intreden. Als je hierover nadenkt dan voel je de pijn over wat verloren is gegaan. Het was verdrietig voor Adam en Eva, maar ook wij worden geconfronteerd met die gebrokenheid in onze levens. De één misschien meer dan de ander, maar als we naar de overvolle ziekenhuizen kijken, de wachtlijsten bij de GGZ en de beelden in het nieuws beseffen we dat het vredige begin er niet meer is. En dat doet God nog meer verdriet dan ons. Hij had het zo mooi bedacht, het was zo goed…

Hij besloot dat Hij het er niet zou bij laten zitten. Hij wilde zijn shalom weer terugbrengen in het leven van mensen, Hij wilde hen zegenen.

We zien in de zegen uit Numeri dat God de mensen zijn gelaat toewendt zodat zij vrede ontvangen. In de ontmoeting met Hem schuilt vrede. Toch zouden we kunnen zeggen dat dit slechts kleine momenten waren van vrede in Gods nabijheid. Zodra de ontmoeting eindigde, verdween de vrede weer.

Vrede dichtbij

God kiest er daarom voor zijn Zoon naar de aarde te sturen met de naam Vredevorst (Jesaja 9:5), Koning van de vrede. Hij zou herstel komen brengen en als Hij geboren wordt zingen de engelen:

Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.

– Lucas 2:14 (NBV)

Door het geloof in Jezus, die de straf voor onze zonden droeg aan het kruis, is onze relatie met God hersteld en hebben wij vrede met Hem (Romeinen 5:1). En vrede met God geeft innerlijke rust. Zijn shalom in onze gebrokenheid.

Jezus spreekt op een bijzondere manier Zijn vrienden moed in voordat Hij zou gaan sterven:
Vrede laat Ik u; Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u.
Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

– Johannes 14:27 (HSV)

Jezus wenst zijn vrienden geen zegen, maar gééft hen vrede en dat geldt ook voor ons. Het is zijn erfenis aan ons; door de heilige Geest woont zijn vrede in ons.
 
Want het koninkrijk van God bestaat (…) uit gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.
– Romeinen 14:17 (HSV/NBV)

Wereldvrede of Goddelijke vrede?

Wereldvrede houdt geen stand. Vredesverdragen worden geschonden en telkens laait er wel weer ergens een conflict op, zowel in het groot als in het klein, ver weg en dichtbij. En hoe vaak ervaren we geen stress en onrust in óns hart en hebben we moeite om in vrede te leven met onszelf en elkaar?

Het koninkrijk van God echter brengt ons niet alleen vrede, het bestaat uit vrede! Het is dus niet voor niets dat Jezus zegt dat we eerst Gods koninkrijk moeten zoeken (Mattheüs 6:33). Wij hebben Gods vrede zo hard nodig in een wereld vol gebrokenheid en onrust waarbij wij geneigd zijn om mee te doen in de ratrace die geen vrede brengt. Vrede vinden we in Hem. Dus krijgen wij het advies:

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
– Filippenzen 4:6-7 (HSV)

Hoe leren wij leven vanuit Goddelijke vrede? Door in gebed onze verlangens bij God bekend te maken, maar ook door te danken. Als we ons richten op dankpunten zal Goddelijke vrede ons verstand te boven gaan. We zullen innerlijke rust ervaren, vrede en blijdschap van God, zijn shalom.
Natuurlijk is het belangrijk om goede keuzes te maken wat betreft rust nemen en al die andere dingen die van invloed zijn op innerlijke vrede. Maar als we eerst Gods koninkrijk zoeken, laten we ons beïnvloeden door Hem en zullen we ook betere keuzes maken.

Tot slot geliefde zusters: genade en vrede is met jullie, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en door de gemeenschap met de heilige Geest. Wees gezegend!

Aan de slag!

  • Op welke manier maak jij het zoeken naar Gods koninkrijk concreet?  
  • Dank God dat Hij jouw hart wil vullen met zijn vrede.

Luister naar Peace van Hillsong Young and Free.

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

  1. Loes Tjong schreef:

    Prachtige weergave van vrede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap