Wat betekent de dienstbaarheid van Jezus voor jou?

12

apr

Marleen Wieringa

Op welke manier kunnen wij meer op Jezus lijken? Misschien is het voor jou een dagelijks gebed: Heer laat mij steeds meer lijken op U en laat mij zien hoe ik vandaag het verschil kan maken voor de mensen om mij heen. In de Bijbel staan verschillende eigenschappen beschreven die Jezus had waardoor wij een glimp krijgen hoe Jezus was en welke manier wij daar een voorbeeld aan mogen nemen. Er staan ook verschillende voorbeelden in hoe Jezus zich dienstbaar opstelde voor de mensen om hen heen. In deze blog wil ik stil staan bij de voetenwassing die Jezus uitvoerde bij zijn leerlingen. Dit vond plaats tijdens de laatste maaltijd die Hij had samen met zijn leerlingen voordat Hij uitgeleverd werd. Lees je mee?

Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden, stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt U mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u niet, maar u zult het later zien. Petrus zei tegen Hem; U zul mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen!

Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, heb u geen deel met Mij. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem; Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.

– Johannes 13: 2-11 (HSV)

Jezus is dienstbaar

Het was in die tijd gebruikelijk dat voor de maaltijd de voeten werden gewassen. Mensen liepen met sandalen waardoor de voeten onder het zand kwamen te zitten. Het hoorde bij een taak van de slaaf om de voeten te wassen. Jezus nam de taak op zich om de voeten te gaan wassen van zijn leerlingen. Dit is een heel ongewoon iets en zeker Petrus moest er niks van weten en weigerde dat zijn Meester zijn voeten zou gaan wassen.

Nu is de vraag waarom verlaagt Jezus zich tot een slaaf? Dit hoort Hij toch niet te doen? Maar wacht, verlaagt Hij zich wel, wilt Hij hier juist niks mee zeggen? Integendeel Jezus stelt zich dienstbaar op en niet omdat Hij zichzelf zo geweldig vindt maar dit doet hij uit liefde voor zijn leerlingen. Daarnaast wilt hij laten zien dat een slaaf niks minder is dan zijn meester. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Johannes 13:20 (HSV)

Nederig en hoogmoed

Doordat Jezus de voeten van zijn leerlingen waste stelde hij zich dienstbaar en nederig op. Dit zijn eigenschappen van Jezus. Nederigheid houdt in dat je minder aan jezelf denkt en meer aan iemand anders. Je stelt je bescheiden op en je hoeft niet de erkenning te krijgen die je er misschien wel voor zou moeten krijgen. Het is jezelf plaatsen op de achtergrond. Want als je iets doet dan doe je dit niet voor jezelf maar juist voor die ander en het belangrijkste omdat Jezus het van jou vraagt. Als je nederigheid omdraait dan is het tegenovergestelde van dat woord hoogmoed en dit wordt geassocieerd met arrogantie, egoïsme, en trots. Dit is niet wie Jezus was en daarom moeten we daar niks mee te maken willen hebben.

Wat mogen wij van Jezus leren?

Neem het voorbeeld van Jezus: Hij pakt een kom met water en linnendoeken. Hij koos ervoor om het werk van een slaaf te doen. Als je het voorbeeld van Jezus neemt: help iemand als die niet om hulp vraagt maar kom er zelf mee. Zet een stap extra voor iemand. Voer een taak uit wat misschien niet zo aantrekkelijk is om te doen. Jezus vraagt het aan ons:

Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen; Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.

– Johannes 13:12-19 (HSV)

Aan de slag!

Voor wie kan jij je vandaag dienstbaar opstellen? Je mag het heel concreet maken. Hieronder een aantal voorbeelden:

– Je hebt al een paar weken een leuke afspraak staan met een vriendin waar je veel zin in hebt. Op het laatste moment vraagt iemand aan jou of je die persoon naar het ziekenhuis wilt rijden, omdat het gips er af moet. Je vindt het moeilijk om die afspraak af te zeggen maar je gaat toch mee naar het ziekenhuis.

– Je hebt een lange werkdag achter de rug en het liefst doe je de rest van de dag niks meer. Dan bedenk je dat je iemand kent die een warme maaltijd kan gebruiken en kookt daar een maaltijd voor.

– Je geeft iets weg van jezelf wat jou veel waard is of wat je heel mooi vindt, maar je beseft dat iemand anders het harder nodig heeft dan jij. 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap