Wat als angst op je deur klopt?

21

dec

Nathanja

Het kan soms voelen als falen als christen wanneer je angst ervaart in je leven. Misschien geeft het je het gevoel dat je geen sterk geloof hebt. Je weet immers dat God voor je zorgt en dat Hij keer op keer in zijn Woord zegt ‘wees niet ongerust’. Maar dan komt die onrust toch weer de kop op steken, het overvalt je. Het lastige is dat je hierbij het gevoel kan hebben dat je de controle verliest; je hoofd weet dat je niet angstig hoeft te zijn want God is met je, maar je lichaam geeft totaal andere signalen af. Het kan voelen alsof jij een slaaf van angst bent. Dat angst te pas en te onpas op je deur kan kloppen en jij niet anders kan dan het gevoel binnen te laten. Maar er is hoop.

In de volgende tekst uit Romeinen zegt Paulus:

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem aan te kunnen roepen met ‘Abba, Vader’ De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. – Romeinen 8:14-16 (NBV)

Vrede is geen emotie, het is een persoon!

Als kind van God mag je de aanwezigheid van je Vader zoeken naar manieren om deze angst terug de deur te wijzen. Wat doe jij als angst op je deur klopt? In mijn eigen leven herken ik dat ik dan veel bezig ben met de vrede van God zoeken. Ik doe dit door bijbelverzen over vrede op te zoeken, te bidden voor de vrede die Jezus belooft in zijn Woord (Johannes 14 :27) en worship muziek aan te zetten. Maar ik heb nog iets anders ontdekt: hoewel al deze dingen op zichzelf zeker goed zijn verlies ik mezelf in het zoeken naar dit ‘gevoel van vrede’ in plaats van naar de persoon die deze vrede geeft!

Paulus omschrijft dit ook in deze bijbeltekst; je mag God op die momenten van angst aanroepen met ‘Abba, Vader!’, en in zijn aanwezigheid komen. Wanneer wij in de aanwezigheid van God komen is er geen ruimte voor angst. Je hoeft niet langer op zoek te gaan naar alle ‘bijproducten’ van de aanwezigheid van God, je mag leven midden in die aanwezigheid! Hiermee bedoel ik dat je niet op zoek hoeft te gaan naar enkel het gevoel van vrede, of troost of liefde, maar dat je op zoek mag gaan naar Hem en al deze karaktereigenschappen van onze God van dichtbij mag ervaren. Een gevoel komt en gaat, maar de vrede die gevonden is in de aanwezigheid van God is blijvend. Vrede is geen emotie, het is een persoon en zijn naam is Jezus, de Vredevorst!

Wat bepaalt het niveau van jouw vrede?

Wat zorgt ervoor dat jij soms wel vrede ervaart en soms niet? Vaak zijn het de omstandigheden die ervoor zorgen dat angst en onrust ruimte krijgen in ons hart. In de stormen van het leven kunnen wij lijken op de discipelen in de boot. Tijdens die storm werden zij overvallen met angst door de omstandigheden waarin zij zich begaven. Maar Jezus was daar met hen! Ik daag je uit om jouw mate van vrede niet te laten bepalen door omstandigheden maar door de mate van zijn aanwezigheid!

Daarnaast zijn deze stormen ook mogelijkheden. Mogelijkheden om naar God uit te spreken dat je Hem vertrouwt, ongeacht de situatie. Om te groeien in geloof en alle mooie verzen die zeggen ‘wees niet bang of ongerust’ in praktijk te brengen. En het is niet erg als jij je zwak en kwetsbaar voelt wanneer angst op je deur klopt, want zijn kracht wordt zichtbaar in onze zwakheid! Hij wil er voor ons zijn op deze momenten.

Aan de slag!

Een lied wat natuurlijk niet kan ontbreken bij deze tekst is: ‘No longer slaves – Bethel Music’. Probeer vandaag eens dit lied aan te zetten, alles om je heen uit te zetten en de aanwezigheid van God te zoeken. Jezus wordt niet voor niets de ‘vredevorst’ genoemd, Hij wacht vandaag op jou om zijn vrede over jouw hart uit te storten. En de volgende keer dat angst op je deur klopt, mag je de Vredevorst de deur open laten doen!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap