Wapen je tegen de duivel: de tegenstander in de strijd

25

apr

Tirza Rots

De duivel (ook satan genoemd) is de tegenstander van God. Maar hij is absoluut geen gelijkwaardige tegenstander. De duivel is door God geschapen als een engel van het licht. Hij is in opstand gekomen tegen Gods gezag omdat hij aan God gelijk wilde zijn. Satan heeft maar korte tijd de macht in handen. Omdat Jezus Christus Hem al heeft overwonnen. Het grootste genoegen van de duivel is: zoveel mogelijk mensen meesleuren in zijn ondergang.

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
– Efeze 6:12 (HSV)

Wie is de duivel?

Duivel is afgeleid van het Griekse diabolos en betekent ‘lasteraar’. De duivel wordt ook aanklager of ‘de boze’ genoemd. Een andere naam voor ‘de boze’ is satan. Hij is een vijand van Christus en een vijand van christenen. Satan heeft tot doel mensen te vernietigen en hen zover mogelijk van God vandaan te brengen of te houden. De duivel weet dat God hem zal straffen voor al het kwaad dat hij veroorzaakt (Openbaring 20: 1-3, 10). Daarom doet hij er alles aan om in de tijd die hij nog heeft, mensen zoveel mogelijk te laten zondigen. In feite verhindert hij daarmee dat mensen tot hun bestemming komen.

Twee rijken

Je kunt zien en merken dat satan veel invloed heeft. Er is strijd, onrecht, pijn en verdriet. We leven in een duister tijdperk. God bepaalt de ‘speelruimte’ die satan heeft (zie bijvoorbeeld Job 1:12). God is degene die daadwerkelijk de touwtjes van het wereldgebeuren in handen heeft! God kwam met Zijn alles overtreffende reddingsplan waardoor satan zijn macht verloor. Namelijk het bloed van Jezus, om ons te reinigen van onze zonden, waardoor de relatie met God kon worden hersteld!

Door de zondeval is elk mens onder de heerschappij van satan gekomen. Gelukkig kwam Jezus Christus naar deze aarde om ons van de heerschappij van het kwaad te bevrijden. Wanneer wij ons tot Jezus Christus wenden en Hem aanvaarden als onze Redder en Heer, komen we onder Jezus’ heerschappij te staan. We krijgen een nieuwe Meester en gaan over naar het rijk van het Licht.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.
– Kolossenzen 1:13-14 (HSV)

Jij bent gekocht en betaald door Zijn bloed. Als jij dit offer aanvaart voor jouw leven, verliest satan zijn macht en grip op jou. Jij hoeft dus absoluut niet bang te zijn voor de duivel!

Wat doet de duivel?

De duivel probeert mensen in zijn greep te houden door intimidatie, misleiding en verleiding. Christenen probeert hij op eenzelfde manier uit het Koninkrijk van het Licht terug te trekken in zijn duistere rijk. Geestelijke strijd is dus heel reëel! Maar, houd moed: de boze is al overwonnen. Wij hoeven hem niet meer te overwinnen. Maar wij moeten hem wél weerstaan.

Je wapenen tegen ‘de boze’.

Satan heeft geen regie meer over jouw leven als jij Jezus Christus toebehoort. Maar hij probeert jou zeker nog wel te intimideren, te verleiden of te misleiden. Daarom hieronder een aantal praktische tips om je tegen hem te wapenen.

1. Onderwerp je aan God (Jakobus 4:7)
Als je God gehoorzaamt kun je onmogelijk de duivel gehoorzamen. Wat de duivel wil gaat in tegen dat wat God van je verlangt.
2. Bid om geestelijke bescherming. Dit leerde Jezus ons in het ‘Onze Vader’ (Mattheüs 6:7)
3. Leef in nauwe verbondenheid met God. Wanneer je zondigt, belijd je zonden dan. Als jouw zonden bedekt Zijn door het bloed van Jezus Christus kun je in Gods Licht (verder) wandelen! (1 Johannes 1:6-7)
4. Vul je met Gods waarheid. Satan doet er alles aan jou zijn leugens te laten geloven. Je kunt zijn leugens alleen ontmaskeren als je Gods woord kent. Kies ervoor je zo vaak mogelijk te vullen met Gods Waarheid.
5. Zoek manieren om je geloof te versterken. Verbind je met andere christenen, zonder die verbinding is het vrijwel onmogelijk om staande te blijven. Zorg dat je betrokken bent bij een plaatselijke kerk/gemeente.
6. Blijf je leven lang vasthouden aan Gods Evangelie! (1 Korinthe 15:1-4)

Aan de slag!

Jezus Christus is Overwinnaar. Gehoorzaamheid aan Hem is de sleutel om tot jouw bestemming te komen. Onderwerp je dus alléén aan Hem. Gehoorzaam Hém. Hij is jouw Heer en Meester.

Deel deze overdenking

  1. Jenthe schreef:

    Prachtige overdenking en zeer bemoedigend. Dankjewel, dit had ik precies nodig 🤍

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap