Hoe ga je om met angst?

24

apr

Sarah Rokach

Een tijd geleden hoorde ik iemand zeggen: geloven in God en angst gaan niet samen. Is dat zo? Of kunnen we God juist in de angstige perioden ontmoeten en kan Hij laten zien wie Hij is? Iemand die zeker angst heeft gekend is Mozes. Mozes krijgt een gigantische promotie; hij was schaapsherder maar wordt opeens leider van een heel volk.

De angst van Mozes

Mozes ziet dit echter helemaal niet zitten en komt met een aantal argumenten waarom hij niet geschikt is voor de job. Hij wil bijvoorbeeld niet naar de Farao gaan (Exodus 3:11). Je zou je bijna afvragen, waarom niet? Mozes was immers opgegroeid bij de Farao. Als iemand wist hoe de Farao te werk ging dan was hij het wel. Tegelijkertijd kwam Mozes ook onder zijn eigen volk, waardoor hij ook de Joodse gebruiken kende. Die kennis van beide volken zou nu goed van pas komen. Maar Mozes was niet erg geliefd onder de Joden door een aantal incidenten en daarnaast was hij ook bij de Farao niet meer welkom. Sterker nog, hij was gevlucht om een vrij eenzaam bestaan als schaapherder te leiden. Mozes wilde een confrontatie met de mensen die hem niet meer wilden zien absoluut vermijden.

Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van [veel] woorden. [Dat ben ik] sinds jaar en dag [al] niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam.
– Exodus 3:10 (HSV)

Daarnaast twijfelde hij ook ten zeerste aan zijn communicatievaardigheden. Niet duidelijk is of Mozes hier bedoelt dat hij stottert of het lastig vindt om zijn gedachten onder woorden te brengen of dat hij de taal van de Joden niet goed genoeg sprak aangezien hij opgroeide bij de Farao. In ieder geval vraagt hij aan God om iemand anders te sturen. Hij denkt zijn angsten niet onder ogen te kunnen komen.

Gods reacties

Wat doet God met de angst van Mozes? God kalmeert Mozes door middel van een belofte (Exodus 3:12). Ik zal er zeker zijn! Na het tweede argument van Mozes legt God uit wie Hij is en wat het exacte plan is (Exodus 3:14 – 22). Als Mozes met een derde tegenargument komt geeft God twee tekenen. Hij verandert een stok in een slang. Mozes schrikt en vlucht voor de slang (Exodus 4:3). Ooit gehoord van de vecht- of vluchtreactie? Een hele logische reactie op het ervaren van angst. God helpt Mozes door de angst heen door uitleg te geven en door te laten zien dat Hij niet weggaat.

Bij het volgende teken vlucht Mozes niet meer, maar volgt hij de instructies op. God wint het vertrouwen van Mozes, waardoor Mozes zijn angst beter kan reguleren. Toch is nog niet alle angst van Mozes verdwenen. Hij zegt dat God iemand anders moet sturen. En dan wordt God boos. Na alle aanmoediging is het soms nodig om vanuit liefde streng te zijn. Anders blijven we in dezelfde cirkel ronddraaien. Zoals een ouder gelooft in het kunnen van het kind en het met liefde begeleid, maar ook ergens een grens trekt. Ga nu, je kan het! Het is tijd om te gaan staan en te vertrouwen. Mozes geeft zich over. Dat betekent niet dat het daarmee klaar is. Later in het leven van Mozes moet hij nog verschillende keren herinnerd worden aan het feit hij zich niet moet laten leiden door angst.

Hoe ga ik om met angst?

Angstige momenten en perioden, ze komen en gaan. De vraag is hoe we hiermee omgaan. Als je gaat vechten, vecht dan met God. Als je gaat vluchten, vlucht dan naar God. En als je bevriest, kijk dan omhoog. God weet waar jouw angst zit. Juist op die plek kan God het meeste werk verrichten en laten zien wie Hij werkelijk is. Net als bij Mozes kan dat betekenen dat anderen worden ingezet om jou op juiste manier bij te staan in het proces naar heling. Mozes werd bijgestaan door Aaron die verbaal sterker was. God wil samen met jou op zoek gaan naar oplossingen om rust te vinden, zodat je verder kan met Zijn doel voor jouw leven.

Aan de slag!

Ga eens na waar jouw angst zit? En hoe belemmert dit jou in je dagelijks leven? Hoe reageer jij op angst?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap