Waarom zou je bijbelteksten memoriseren?

25

nov

Nathanja

Heb je wel eens gehoord van geestelijke disciplines? Je kunt hierbij denken aan: Bijbellezen of -studie, gebed, vasten, vrijgevigheid… Maar ook aan bijbelteksten memoriseren! Heb je ooit overwogen om dit te doen? Vandaag neem ik je mee in waarom dit nog wel eens nuttig zou kunnen zijn. Tijd om terug te gaan in de schoolbanken, naar die tijd waarin we dingen uit ons hoofd moesten leren.

Memoriseren in de Bijbel

Waarom zou je teksten uit je hoofd leren? Ten eerste omdat God het ons gebiedt!

In de Bijbel komt het onthouden van teksten uitgebreid aan bod. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 6:6-9: ‘Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.’ (HSV)

En er zijn nog meer redenen terug te vinden in de Bijbel. Bijvoorbeeld dat het je weerbaar maakt tegen de duivel. Denk maar aan de verzoeking van Jezus in de woestijn. Na veertig dagen niet te eten en te drinken wordt Hij op allerlei vlakken verzocht door de duivel. We lezen echter dat Jezus op ieder van die verzoekingen antwoordt met het Woord van God.

Vandaag wil ik inzoomen op het belang van het memoriseren van bijbelteksten door Psalm 1 te bekijken.

Dag en nacht overdenken

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,
maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.
Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt;
al wat hij doet, zal goed gelukken.
Maar zo zijn de goddelozen niet:
die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.
Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht,
de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.
Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen,
maar de weg van de goddelozen zal vergaan.
Psalm 1 (HSV)

Psalm 1 is als het ware een ‘poortpsalm’ voor de rest van het boek. Voor we bij de lofprijzing of smeekbeden naar God komen, moeten we aandacht geven aan de wet van de Heere. Het Woord helpt ons om God te leren kennen en geeft ons dagelijks richting. Psalm 1 roept ons op om deze wet dag en nacht te overdenken. In andere woorden: om het ons helemaal eigen te maken. Ons leven moet doordrenkt zijn met het Woord van God. Denk maar terug aan de bovengenoemde opdracht in Deuteronomium. 

5 tips om bijbelteksten te memoriseren

Misschien heb je nu wel het belang door van het memoriseren van bijbelteksten. Misschien heb je al een tijdje het verlangen om dat te gaan doen, maar weet je gewoon niet hoe. Hier zijn vijf tips om je op weg te helpen:

  1. Zeg de verzen hardop na.
  2. Zing de tekst op een deuntje.
  3. Schrijf het op papier en laat woorden weg.
  4. Hang briefjes door het hele huis met de tekst.
  5. Verzin gebaren bij de woorden.

Zelf heb ik de achterkant van mijn slaapkamerdeur ingericht als ‘memory verse’ deur. Hier hangen briefjes met versen die ik regelmatig nodig heb in het leven om standvastig te blijven. Tijd om terug de schoolbanken in te gaan en onszelf te doordringen van het Woord van God.

Je zult zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken!

Aan de slag!

Ik daag je uit om deze week een bijbeltekst uit te kiezen die je graag uit je hoofd zou willen leren. Schrijf deze op een blaadje, hang het op je deur en oefen het één keer per dag, gedurende een week. Misschien kan je dit zelfs wekelijks doen! 

Bron: Online Studiebijbel

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap