God troost je in al jouw moeilijkheden

26

nov

Marije Brandwijk

Pasgeleden verbleef ik een paar dagen in een klooster. Ik had een hele drukke week en zat niet helemaal lekker in mijn vel. Ik kon wel wat troost gebruiken, om tot rust te komen en gevoelens te verwerken. In die dagen werd ik getroost door woorden uit de Bijbel, die een zuster tijdens een dienst voorlas. Rijke woorden van Paulus, over de God die troost in moeilijkheden.

Bijna alle brieven van Paulus beginnen met een dankzegging aan God. Hoe mooi is dat?! Voordat je je eigen woorden laat klinken, eerst Hem de eer geven. Zo zijn ook deze woorden geschreven om Hem te prijzen:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
– 2 Korinthe 1:3-4 (HSV)

De God van alle troost

Toen ik deze woorden hoorde en later ook las, werd ik geraakt door het feit dat God de Vader is van álle vertroosting. Ik denk dat alleen God je écht kan troosten, wanneer je door hele moeilijke dingen gaat. Hij troost je hart, je denken en je ziel. Dat gaat zoveel dieper dan een fysieke arm om je heen, al kan dat ook troostend zijn!

Paulus schrijft dat God troost in alle moeilijkheden. In de ogen van de Vader is het ene niet groter dan het andere. Paulus zelf heeft ook ervaren hoe God kan troosten, zoals je verder in 2 Korinthe 1:8-11 leest. Hij is namelijk uit een groot gevaar gered. 

Bij het woord ‘verdrukking’ dat we hier lezen kan het gaan om innerlijke, mentale problemen of letterlijke benauwdheid, zoals bijvoorbeeld vervolging. Zo is Paulus in levensgevaar vanwege zijn vervolging. Het troosten van God is iets dat altijd door blijft gaan. Het stopt niet. Bij troost denk je misschien ook aan de Heilige Geest, die vaak ook wordt aangeduid als de Trooster. Wanneer Hij in je woont, mag je God dus altijd om troost vragen wanneer je dit nodig hebt. 

Hoe troost God dan? 

Dit kan op verschillende manieren. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld vrede ervaart of genezing op plekken van je hart die beschadigd zijn door een trauma. Hoe bijzonder is het wanneer je dat merkt! Maar God kan op zoveel meer manieren troosten. Hij kiest de manier die bij jou past. Misschien is dit wel door een liedje, een Bijbeltekst of iemand die een gebed over jou uitspreekt. God kan ook letterlijk troosten, zoals we bij Paulus zien. 

Waarom troost God?

Paulus geeft, zoals je al gelezen hebt, antwoord op deze vraag: ‘zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden’ (2 Korinthe 1:4, HSV)

Wanneer God troost, laat Hij iets zien van de God die Hij is. Het zit in Zijn natuur. Als een Vader, bij wie je altijd terecht kunt. Paulus kan niet stil blijven. Hij wil graag aan anderen vertellen over de troost die hij ervaren heeft. Hij bemoedigt en troost hen door zijn woorden. Hierdoor komen andere mensen, door hem, ook tot God en kan God vervolgens ook hen troosten. De cirkel is rond!  

Ik heb gemerkt dat, wanneer je vertelt over de manier waarop God jou getroost heeft, dat het iets doet met mensen. Je hebt namelijk recht van spreken, omdat je spreekt over iets dat je zelf, samen met God, doorleefd hebt, en dat nog doet. Hierdoor kunnen hele mooie gesprekken ontstaan over het geloof en God.

God troost nu hier op aarde, maar je kunt ook troost ervaren door de wetenschap dat eens alle moeilijkheden voorbij zijn. Echte troost die alles te boven gaat. Troost in overvloed.

Aan de slag!

Hoe kan God jou troosten op dit moment? Probeer vandaag ergens eens iets te delen over de manier waarop God jou getroost heeft. Misschien in een persoonlijk gesprek met iemand of via social media. Het kan andere bemoedigen!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap