Waarom zou ik God aanbidden?

08

apr

Gastblogger

Ik hoorde een paar maanden geleden het verhaal van Iwan en Rebekka Sahertian. Een jaar geleden belandde Iwan met corona in het ziekenhuis op de intensive care waar zijn leven aan een zijden draadje hing. Terwijl haar man in coma lag, besloot Rebekka een aanbiddingsavond te organiseren. Zij koos ervoor om God te aanbidden, zelfs, of misschien wel beter gezegd: juíst, in zo’n moeilijke situatie.

Aanbidding is een welbekende term binnen de christelijke wereld. Als ik op internet zoek naar synoniemen kom ik woorden als eerbiedvolle bewondering of verering tegen. In het begin van het boek Openbaring wordt veel gesproken over aanbidding. Johannes, de auteur van dit Bijbelboek  neemt ons mee in het visioen dat hij kreeg. Hij zag Iemand Die op de Zoon des mensen leek (Openbaring 1:13). Even verderop in het boek lezen we over de vier dieren en de vierentwintig oudsten die Jezus dag en nacht aanbidden.

En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is en Die komt! En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
– Openbaring 4:8-11 (HSV)

God aanbidden om wie Hij is

Misschien denk je nu wel: Ja, maar het boek Openbaring gaat over de toekomst, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wat heb ik daar nu aan? Een begrijpelijke vraag. En toch denk ik dat we hier een les uit kunnen leren. In het Bijbelgedeelte hierboven lezen we namelijk heel mooi waarom God onze aanbidding waard is. We zien verschillende eigenschappen van God voorbijkomen: Hij is de Almachtige, de God Die was, Die is en Die komt en Hij is de Schepper. We mogen God aanbidden om wie Hij is. Als we aanbidden verleggen we onze focus van onze omstandigheden naar God, daarom kunnen we er in elke situatie voor kiezen om te aanbidden. Onze situatie verandert misschien, maar God blijft Dezelfde.

God aanbidden om wat Hij doet of heeft gedaan

Onze God is een God van wonderen. De Bijbel staat er vol mee. Het eerste wonder lezen we al in Genesis. God sprak en schiep de hemel en de aarde en alles wat daarop leeft. Wauw! En in de aanloop naar Pasen leven we toe naar de kruisdood van Jezus en het grote wonder dat daarop volgt: Zijn opstanding en overwinning op de dood. Als we in de Bijbel en in ons eigen leven kijken naar Gods wonderen, vinden we zoveel redenen om Hem te prijzen!

Aan de slag!

Naast dat God onze aanbidding waard is om wie Hij is, mogen we Hem ook aanbidden om wat Hij heeft gedaan en nog steeds doet. Ik wil je uitdagen om vandaag een bewust moment te nemen om God te aanbidden. Dat kan bijvoorbeeld door (een creatieve vorm van) gebed, door muziek te luisteren of door zelf muziek te maken.

Mocht je in de omgeving van Den Haag wonen dan wil ik je via deze weg ook uitnodigen voor een aanbiddingsavond in Voorburg op zondagavond 17 april (eerste Paasdag). Een avond waar we God willen aanbidden en samen willen vieren dat Jezus leeft! Kijk voor meer informatie op de website www.elimworship.nl of op Instagram @elimworshipnl

Deze blog is geschreven door Stefanie Krijtenburg.

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  💖

 2. Leo en Irene Stolk schreef:

  We hebben jullie platform via een artikel in EW gevonden en nieuwsgierig geworden

 3. Ellen Kramer-Dik schreef:

  Prachtig geschreven: Haleluja Prijst de Heer.
  🙌

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap