De offers in het Oude Testament en het offer dat Jezus bracht

09

apr

Marije Brandwijk

In het Oude Testament waren er voorschriften voor verschillende soorten offers, die we kunnen lezen in onder andere Leviticus 1-7. Denk dan aan bijvoorbeeld het brandoffer, graanoffer, dankoffer, zondoffer en het schuldoffer. Soms is het lastig om deze gedeelten te lezen in de Bijbel, het lijkt soms zo hetzelfde en onduidelijk wat wij er nu precies mee moeten, vind je ook niet? Maar deze offers kunnen ons naar Jezus wijzen in deze tijd van Pasen!

Allereerst wil ik zeggen dat het echt de moeite waard is om je wat meer te verdiepen in elk offer op zichzelf. Want er zijn vele verschillende offers, met elk een eigen betekenis. Genoeg mooie schatten te vinden dus!

De offers in het Oude Testament waren ingesteld om de relatie met God te onderhouden en/of weer te verbeteren. Zo kon je bijvoorbeeld God loven met een offer of vergeving vragen voor bepaalde zonden.

Wanneer ik aan offers in de Bijbel denk, denk ik al gauw aan een zielig lammetje wat geslacht moest worden, doordat iemand zonden gedaan had bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk was dit offer niet genoeg, het is niet voor niets dat de Heere Jezus ook het Lam van God wordt genoemd. Het is Johannes die het volgende zegt over Jezus: “Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29, HSV)

Het offerdier moest zonder gebreken zijn

Bij de verschillende offers die we kunnen lezen in Leviticus is het van belang dat het dier wat geofferd wordt, zonder enig gebrek is. Het moet gezond zijn en in perfecte staat, ook qua uiterlijk. Alleen het allerbeste voor God.

Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de HEERE.
– Leviticus 1:3 (HSV)

Het beste deel van het dier werd ook als offer gegeven aan God. Dat was vaak het vet wat een dier had. Geven wij ook het beste deel van ons zelf, onze tijd, of datgene wat wij hebben ontvangen, aan God?

Het offerdier nam onze plaats in

Wanneer het dier geofferd werd, moest de persoon die ging offeren zijn hand op het offerdier leggen. Hij moest zo de zonden die hij had gedaan, waar hij vergeving van wilde, als het ware overgeven op het lam wat hij offerde en bekend maken bij God en de dienstdoende priester.

Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken.
– Leviticus 1:4 (HSV)

Het offerdier nam namelijk letterlijk de plaats in. Wat moet het raar geweest zijn om een lam wat je grootgebracht hebt, liefgehad hebt, later naar de tabernakel te brengen om het daarna in plaats van jou te offeren. Ik stel mij zo voor dat wanneer je weer terug naar huis liep, je God dankbaar was, dat je zonden vergeven waren en dat je zelf niet daarvoor hoefde te sterven.

Jezus is het echte offer

Ik heb een paar dingen geschetst wat bij een offer aan de orde kon komen. Maar wat eigenlijk het hoofdpunt is, blijft dat de offers nooit genoeg konden zijn om ons te verlossen. Er moest een nog veel groter offer komen: het offer wat Jezus bracht aan het kruis, om voor ons te sterven.

Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’
– Hebreeën 10:5-7 (NBV)

Jezus was echt zonder enig gebrek. Zijn levenswandel was zonder fouten, zonder zonden. Hij heeft zichzelf gewillig overgegeven voor ons. Hij heeft, net zoals een offerdier, onze zonden op zich genomen. Alleen dit offer was en is voor altijd genoeg. Wat maakt het mij klein, als ik bedenk dat Jezus dat voor ons gedaan heeft. Daar kun je uren over nadenken.

Aan de slag!

 • Bedenk wat het offer van Jezus voor jou betekent.
 • Ga eens op zoek naar de verschillende offers in de Bijbel, wat ze betekenden en wat ze tot ons willen zeggen. Geloof mij, er zijn mooie dingen over te leren!

Naar:
Online Studiebijbel
´Vergeving van zonden en nog veel meer´, ds. M.M. van Campen.

Deel deze overdenking

 1. Lauwrens schreef:

  Marije,

  Bedankt voor jouw liefdevolle uitleg aangaande de vergiffenis van onze zonden door Jezus Christus.
  Ga zo door zuster in het geloof geef het door aan de onwetenden want de tijd voor hen is kort.
  Ga heen en verkondig Het Woord!
  Mvg
  Lauwrens Wiersma

 2. Peta schreef:

  Dag ..is het zo dat er in verschillende bewoordingen over de inhoud van het evangelie wordt gesproken,geschreven?!
  Bijv. Losprijs of vergeving door Zijn bloed..of vrijgekocht..of verlossing…?! Of vrijgemaakt zijn? Heeft dit alles dezelfde betekenis om tot geloof te komen? Kunt u es terug antwoorden a u b.? Dank u.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap