Geloof je uit eigen belang of omdat God het van je vraagt?

07

apr

Marijke Gootjes-Verhoeve

Er zijn soms momenten waarbij ik mij afvraag: doe ik dit uit eigen belang of voor een ander? Neem bijvoorbeeld het kopen van een straatkrant of geld geven aan een goed doel: doe ik het vooral omdat het mijzelf een voldaan gevoel geeft of omdat de ander er iets aan heeft? Dus kort gezegd: heb ík het nodig of juist die ander… of misschien wel wij allebei?

En om een bruggetje te maken naar geloven, hoe zit dat eigenlijk? Geloof ik uit eigen belang, omdat ik het nodig heb óf omdat ik God daarmee blij maak? Als ik geloof omdat Hij het van mij vraagt, is er veel meer sprake van een offer, dan kost het mij persoonlijk iets… Terwijl als ik het voor mijzelf doe, levert het mij vooral iets op. Daarover prakkiserend: is het ene beter dan het andere of is het allebei goed? Misschien herken je bij jezelf deze gedachten ook wel. Laten we samen onderzoeken wat de Bijbel ons aanreikt over het onderwerp: geloof je uit eigenbelang of omdat God het van je vraagt? 

Misschien klinkt het vreemd om deze vragen te stellen, maar Jezus adviseert ons zelf om – voordat je gaat geloven – de kosten te berekenen (Lukas 14:6-35). Daaruit blijkt dat geloven ons niet alleen iets zal opleveren, maar ook iets kost.

Geloof uit eigen belang

Bovenstaande vraag is bij mij ontstaan door het lied: ‘O mijn Heer, ik heb U nodig. Elke dag zo nodig.’ Als je alleen deze twee zinnen leest, komt dat best egoïstisch over; geloof uit eigenbelang. Het draait om mij, wat ik nodig heb, maar is dat een goede reden om te geloven? Ja, dat is het, want wij hebben allemáál God nodig en de vergeving door Jezus Zijn Zoon! Zonder God mist ons leven een doel, dus wij hebben Hem nodig en dat heeft niets met egoïsme te maken. Het is misschien eigenbelang, maar een belang dat God in ons heeft gelegd en wat door de zondeval nog eens wordt benadrukt: zonder God schieten we tekort en zijn wij verloren.

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
– Romeinen 3:23-24 (HSV) 

Ook in de psalmen zien we regelmatig dat de mens God nodig heeft en blijkt dat dit eigenbelang helemaal niet erg is. Het is juist goed om je te realiseren dat je niet zonder God kunt.

O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land dor en dorstig, zonder water.
– Psalm 63:2 (HSV)

En in Hebreeën 4:16 lezen we bijvoorbeeld dat we God mogen naderen als we hulp nodig hebben. God nodig hebben komt dus zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament voor.

Geloof voor Gods belang

Dan komen we bij de tweede vraag uit: geloof ik alleen uit eigenbelang of ook om God blij te maken, voor Zijn belang? Het antwoord is: allebei!

Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.
– 1 Korintiërs 8:6 (HSV)

Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.
– 1 Korintiërs 6:20 (NBV21)

Wij zijn voor God bestemd en door ons geloof geven wij Hem eer. Dat maakt God blij en Hij verlangt daarnaar. God heeft ons gemaakt en Hem behoren wij toe (Psalm 100). Wij worden opgeroepen om Hem te erkennen en te aanbidden. Onze aanbidding is als het ware het antwoord op Gods verlangen naar ons. Hij heeft ons geschapen én gered waardoor wij ons verheugen in Hem. We geven uiting aan die vreugde door aanbidding, dus door te leven tot Zijn eer, Hem te willen volgen en dienen.

Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus Zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
– Efeziërs 1:5-6 (NBV21)

Belangen en verlangen

Het is grappig om te ontdekken dan het dus niet alleen om de langen van ons en God gaat, maar ook om vérlangen! God verlangt naar ons en heeft er belang bij dat wij geloven, maar daardoor is er bij ons een verlangen naar Hem en het besef dat wij niet zonder Hem kunnen: óns belang om te geloven.

Maar hoe zit het dan met die kosten- en batenanalyse: wat kost het geloof mij en wat levert het mij op? Het antwoord is beide keren álles! Weten dat je niet van jezelf bent, betekent dat God de regie heeft in jouw leven en niet jij (de kosten). Maar tegelijk wetend dat God Zijn Zoon gegeven heeft om ons vrij te kopen, om de relatie tussen Hem en ons te herstellen – en daar kan niets tegenop (de baten)!

Want [zei Jezus] ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.
– Lucas 9:24 en Matteüs 16:25 (NBV21)

Eigenlijk klinkt zo’n kosten- en batenanalyse behoorlijk zakelijk, terwijl het gaat om een relatie. Vanuit liefde ben je bereid om alles voor de ander te doen en dat is wederzijds. En dan blijkt opnieuw dat zowel wijzelf als God daar belang bij hebben, maar ook dat er van beide kanten sprake is van het verlangen om elkaar blij te maken, elkaar te dienen en te eren.

Dus geloof je uit eigenbelang of omdat God het van je vraagt? Als het goed is allebei, dus win-win!

Aan de slag!

  • Maak op een creatieve manier voor jezelf een kosten- en batenanalyse van je geloof.
  • Zing vol overgave met dit lied mee dat je God nodig hebt!  

Deel deze overdenking

  1. Rhodé schreef:

    Mooi geschreven, deze overdenking had ik nodig! Dankjewel:)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap